Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spreading Excellence and Widening Participation  Tylko dla określonej grupy – określone kraje (lagging countries )  Budowa kompetytywnego potencjału.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spreading Excellence and Widening Participation  Tylko dla określonej grupy – określone kraje (lagging countries )  Budowa kompetytywnego potencjału."— Zapis prezentacji:

1

2 Spreading Excellence and Widening Participation

3  Tylko dla określonej grupy – określone kraje (lagging countries )  Budowa kompetytywnego potencjału w zakresie badań naukowych i innowacji  Tworzenie lub wzmocnienie potencjału centrów doskonałości  Wzmacnianie partnerstwa pomiędzy słabszym i wiodący ośrodkiem naukowym

4  Member States: Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia and Slovenia  Associated Countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Faroe Islands, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Turkey and Ukraine

5 Country Number of evaluated applications Number of retained applications Share of retained applications EU Member States 64910816,6% Austria 18422,2% Belgium 1317,7% Bulgaria 17529,4% Croatia 1000,0% Cyprus 29517,2% Czech Republic 19421,1% Denmark 400,0% Estonia13538,5% Finland 12541,7% France 2015,0% Germany 1041817,3% Greece 1300,0% Hungary 291034,5% Ireland 500,0% Italy 28414,3% Latvia 1218,3% Lithuania 6350,0% Luxembourg 5120,0% Malta 8225,0% Netherlands 18527,8% Poland3625,6% Portugal321443,8% Romania 5623,6% Slovakia 20420,0% Slovenia 3512,9% Spain 2214,5% Sweden 16425,0% United Kingdom 49612,2% Associated Countries 3825,3% Albania 600,0% Israel 500,0% Montenegro 200,0% Serbia 2229,1% Turkey 300,0% Other Countries which get exceptional funding 700,0% Korea (Republic of) 100,0% Switzerland 600,0% Total 69411015,9%

6  Twinning H2020-TWINN-2015 07.05.2015 CountryParticipation Participation in Retained Proposals % Bosnia and Herzegovina600,0% Moldova7114,3% Montenegro200,0% Serbia3126,5% Austria71912,7% Bulgaria2813,6% Croatia32412,5% Czech Republic6757,5% Germany2672910,9% Hungary27311,1% Romania61914,8% Slovakia3712,7% Slovenia3438,8% Ukraine10110,0% 68068

7 W tych programach mamy największe szanse a konkurencja jest najsłabsza Sprawdzić czy spełniamy wszystkie kryteria programu

8  Stworzenie biznesplanu  Czas 12 miesięcy  Wizja oparta na analizie SWOT  W ramach Smart Speciation Strategy (Strategia Inteligentnych Specjalizacji)

9  Implementacja biznesplanu – jak plan wprowadzić w czyn  Kolejny etap konkursu

10 SWOT Analysis Opportunities Threats Strengths Weaknesses Narzędzie dla zrozumienie i opisania: mocnych i słabych stron, możliwości i zagrożeń dotyczących projektu Technika umożliwia spojrzenie na problemy z nowej perspektywy Analiza SWOT

11 SWOT Analysis S S W W O O T T

12 SWOT  S trengths  W eaknesses  O pportunities  T hreats SWOT  S trengths  W eaknesses  O pportunities  T hreats wewnętrzne zewnętrzne

13 Każde państwo członkowskie i/lub każdy region wybiera określone priorytety, biorąc pod uwagę swoje mocne strony. Poziom krajowy Krajowa Inteligentna Specjalizacja: PRP wraz z załącznikami został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. Poziom regionalny Regionalne Strategie Innowacji lub Strategie Rozwoju w większości regionów istnieje lista inteligentnych specjalizacji.

14 Krajowe inteligentne specjalizacje 18 krajowych inteligentnych specjalizacji ujętych w 5 działów tematycznych: 1. Zdrowe społeczeństwo 2. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa 3. Zrównoważona energetyka 4. Surowce naturalne i gospodarka odpadami 5. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym)

15  Excellence  Impact  Implementation

16  Najważniejsza część wniosku  Wartość naukowa projektu  Od tego kryterium eksperci zaczynają ocenę  Można odpaść już na tym etapie

17  state of the art  focus  cel projektu - ground-breaking objectives, novel concepts  novelty i innowacyjność  metodyka - innowacyjna  interdyscyplinarność, multidiscyplinarność  ambicja

18  Czyli wpływ  Co i jak zmienią wyniki projektu  Co zrobimy aby ten wpływ był jak największy

19  Dla jednostek – nowe perspektywy kariery, rozwój  Dla społeczeństwa – nowe terapie, nowe narzędzia  Dla gospodarki - nowe produkty na rynku, nowe firmy, miejsca pracy  Dla społeczności naukowej – przede wszystkim w Europie (European Research Area) ale i poza nią  Dla danego kraju – wzrost potencjału naukowego

20  Sposoby zwiększenia wpływu: dissemination and exploitation strategy  Publikacje  Dostępność wyników badań  Konferencje  Strona internetowa projektu  PR  Media, media społecznościowe, filmy  Grupy pacjentów  Festiwale nauki, dni otwarte  outreach

21  Jak projekt efektywnie realizować od początku do końca  Plan pracy

22  Logika i proporcjonalność  Prezentacja graficzna

23  Spójny, logiczny plan zarządzania, lider oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania.  Relacja pomiędzy członkami zespołu  Kto i jak podejmuje decyzje i kto jest za co odpowiedzialny  Struktura zarządzania – schemat  Zarządzania innowacją – patenty, znajomość technologii i rynku  External Advisory Board

24  Równowaga i komplementarność partnerów –wiedza i doświadczenie,  wszystkie obszary muszą być pokryte

25

26  Realizm i wiarygodność  Limit – nie warto chcieć mniej

27  Ludzkie embrionalne komórki macierzyste  Informacja genetyczna  Wrażliwe populacje  Stygmatyzacja grup  Zwierzęta  Badania kliniczne  Wykorzystanie wyników – inne cele

28  Informacji o ogłaszanych konkursach  Profesjonalnych biur projektów  Pomocy przy szukaniu partnerów  Profesjonalistów pomagających napisać projekt  Administracji projektami  Ekspertów językowych  Zainteresowania ze strony przemysłu  Wsparcia ze strony Państwa

29

30


Pobierz ppt "Spreading Excellence and Widening Participation  Tylko dla określonej grupy – określone kraje (lagging countries )  Budowa kompetytywnego potencjału."

Podobne prezentacje


Reklamy Google