Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARŁUPI MAŁEJ BENEFICJENT PROGRAMU ERASMUS+

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARŁUPI MAŁEJ BENEFICJENT PROGRAMU ERASMUS+"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARŁUPI MAŁEJ BENEFICJENT PROGRAMU ERASMUS+

2 Projekt „Zacznijmy od siebie” PROGRAM: ERASMUS+ SEKTOR: EDUKACJA SZKOLNA AKCJA: 1 - MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJZacznijmy od siebie” Miejsca kursu w ramach mobilności: ▪RICHARD LANGUAGE COLLEGE BOURNEMOUTH – ANGLIA ▪ HORIZONTE REGENSBURG - NIEMCY

3 O projekcie Cel ogólny projektu Zacznijmy od siebie Programu Erasmus+: - podniesienie poziomu jakości pracy szkoły poprzez dobrze wyszkoloną kadrę pedagogiczną na zagranicznych kursach szkoleniowych Cele szczegółowe: - wzbogacenie oferty dydaktycznej szkoły o treści z j. angielskiego na lekcjach historii, przyrody i w edukacji wczesnoszkolnej - udoskonalenie metod pracy na lekcjach języków obcych - wzbogacenie zajęć językowych o nowe aspekty kulturowe i język kolokwialny - wymiana doświadczeń w gronie nauczycieli z różnych krajów europejskich Zrealizowane mobilności zagraniczne: -3 nauczycieli ukończyło kurs metodyczny typu CLIL w Anglii (18 – 29 maja 2015) -1 nauczyciel ukończył kurs metodyczno – językowy w Anglii (18 – 29 maja 2015) -1 nauczyciel ukończył kurs metodyczno – językowy w Niemczech (03 – 14 sierpnia 2015)

4 Program unijny Erasmus+ w ramach którego realizowaliśmy nasz szkolny projekt wspiera wiele sektorów w obszarze edukacji. Sektory te to: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych, Młodzież, Projekty centralne i sport. Każdy zaś sektor dzieli się na kilka akcji. Celem Programu Erasmus+ jest wsparcie krajów uczestniczących w nim - w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Nasz szkolny projekt Zacznijmy od siebie podlega pod sektor Edukacja szkolna w akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Akcja 1 tego sektora daje pracownikom szkoły możliwość uczestniczenia w następujących typach wyjazdów zagranicznych: - teaching assignment – oferującym możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych i pracę w szkole partnerskiej za granicą - szkoleniach kadry/pracowników w formie kursów metodycznych, metodyczno- językowych, językowych i specjalistycznych lub szkoleniach zagranicznych - job shadowing - obserwacji pracy zagranicznej szkoły partnerskiej lub innej organizacji związanej z edukacją szkolną

5 Kurs metodyczno – językowy dla nauczyciela języka angielskiego w Richard Language College Kurs metodyczny typu CLIL dla nauczycieli przedmiotowców w Richard language College Podczas wspólnej wycieczki kulturoznawczej z opiekunem do Christchurch

6 Kurs metodyczno – językowy dla germanistów W trakcie zajęć i przerwy międzylekcyjnej

7 Wypracowane podczas kursów narzędzia i metody pracy do realizacji podczas zajęć w szkole z uczniami Na zajęciach z języka angielskiego i niemieckiego: - drama oparta na realiach - poezja śpiewana - dyskusja oparta o kontekst sytuacyjny Na zajęciach z historii: - inscenizacja - prezentacja multimedialna - pantomima Na zajęciach z przyrody: - prezentacja multimedialna - burza mózgów - projekt edukacyjny W nauczaniu wczesnoszkolnym: - mini teatrzyk - piosenka - gry i zabawy językowe

8 PODSUMOWANIE Udział w kursach podniósł poziom kompetencji metodyczno – językowych uczestników Uczestnictwo w kursie pozwoliło pogłębić wiedzę na temat kultury, historii i geografii obszaru W. Brytanii i Niemiec Pobyt u rodziny angielskiej i niemieckiej pozwolił poznać tradycje i zwyczaje rodzinne panujące w tych krajach Kursy zagraniczne to najlepsza metoda wymiany doświadczeń między uczestnikami różnych krajów Przygotowała Arleta Gutkowska


Pobierz ppt "SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARŁUPI MAŁEJ BENEFICJENT PROGRAMU ERASMUS+"

Podobne prezentacje


Reklamy Google