Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E UROPEJSKI K ONGRES G OSPODARCZY F INANSOWANIE I KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Barbara Bulanowska Małopolski Oddział.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E UROPEJSKI K ONGRES G OSPODARCZY F INANSOWANIE I KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Barbara Bulanowska Małopolski Oddział."— Zapis prezentacji:

1 E UROPEJSKI K ONGRES G OSPODARCZY F INANSOWANIE I KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Barbara Bulanowska Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Katowice, 16 maja 2011

2 Główne problemy i zarzuty 1.Zbyt późne ogłoszenie konkursu, 2.Nieznane świadczeniodawcom i nieprzejrzyste reguły kontraktowania ”- świadczeniodawcy nie wiedzieli co ich czeka, 3.Stosowanie „bezdusznego rankingu” – „rządzi komputer nie rozum”- Destabilizacja placówek, które nie otrzymały kontraktu – bankructwo działających od lat placówek, 4.Brak uruchomienia środków w ramach migracji – konieczność zmniejszenia rezerwy pozycja planu B2.17. 5.Naruszenie bezpieczeństwa zdrowotnego - ograniczenie dostępności do świadczeń szczególnie w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej 6.Odmowa udostępnienia ofert konkurentów – przeprowadziliście „Brudny konkurs”

3 *Dane Ministerstwa Finansów – z projektu budżetu państwa na 2011 rok.. D YNAMIKA ZMIAN - % INFLACJI, WYNAGRODZEŃ ORAZ KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NFZ I MOW NFZ W RELACJI DO 2004 R.

4 Małopolski OW NFZ - nakłady na świadczenia zdrowotne w latach 2004 - 2011 Nakłady na świadczenia opieki zdrowotnej – rodzajami świadczeń - w latach 2004 – 2011 – w tys. zł.

5 N AKŁADY NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ - W LATACH 2004 – 2011 W MLN ZŁ. W ZROST PLANOWANYCH NAKŁADÓW W 2011 R.: - DO 2004 R. O 2 167,85 MLN ZŁ., TJ. O 86,09 %, - DO 2010 R. O 4,30 MLN ZŁ., TJ. O 0,09 % Nakłady w 2011r. wyższe o 218,50 mln zł. (o 4,89 %) od planu styczniowego 2010 r. Nakłady w 2011r. wyższe o 4,3 mln zł. (o 0,09 %) od planu grudniowego 2010 r.

6 Źródło: Raport lecznictwo szpitalne w Małopolsce 2009; Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 23 mln zł. Nie uwzględnia sfinansowania w 2010 w ramach ugód sądowych tzw. nadwykonań 2009 roku kwotą ponad 23 mln zł. Wskaźnik płynności II st. w szpitalach wojewódzkich i powiatowych 1999-2009

7 Źródło:Raport lecznictwo szpitalne w Małopolsce 2009; Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Z ATRUDNIENIE OGÓŁEM, NA 1 ŁÓŻKO, PRZYCHÓD NA 1 ŁÓŻKO ORAZ PRODUKTYWNOŚĆ PRACY W LATACH 2007-2009 W SZPITALACH WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH

8 Oddział wojewódzki NFZ Liczba osób w CWU na Małopolskie Plan 2011 - obecny – tys. zł. Nakład na osobę – 2011 Do średniej w % - 2011 Dolnośląski2 814 7694 334 119,001 539,780,85% Kujawsko-Pomorski2 057 1293 020 732,001 468,42-3,82% Lubelski2 150 6243 178 445,001 477,92-3,20% Lubuski995 4961 453 337,001 459,91-4,38% Łódzki2 500 0933 898 070,001 559,172,12% Małopolski3 191 5814 685 941,001 468,22-3,84% Mazowiecki5 099 0628 762 582,001 718,4712,55% Opolski946 3711 427 958,001 508,88-1,17% Podkarpacki2 066 5452 937 791,001 421,60-6,89% Podlaski1 162 8081 722 945,001 481,71-2,95% Pomorski2 195 9403 332 683,001 517,66-0,60% Śląski4 490 7007 019 467,001 563,112,38% Świętokrzyski1 262 7311 915 153,001 516,68-0,66% Warmińsko-Mazurski1 417 9461 993 695,001 406,04-7,91% Wielkopolski3 376 1374 907 055,001 453,45-4,80% Zachodniopomorski1 669 8932 508 464,001 502,17-1,61% Suma/średnia37 397 82557 098 437,001 526,780,00% Nakłady na ubezpieczonego w 2010 i 2011 roku czyli „jak pokochać to, co się ma”

9 Małopolski OW NFZ - nakłady na świadczenia zdrowotne w latach 2004 - 2011 Nakłady na jednego ubezpieczonego – oddziałami - w 2008 roku – dane w zł.

10 Małopolski OW NFZ - nakłady na świadczenia zdrowotne w latach 2004 - 2011 Planowane nakłady na jednego ubezpieczonego – oddziałami - w 2011 roku – dane w zł.

11  Rozbudowano środowisko serwerowe MOW NFZ - zakupiono nowe serwery. Przeniesiono bazy danych. Zwiększono przesył dla świadczeniodawców z 2 MB do 30 MB. Na chwilę obecną, wraz z oddziałem śląskim MOW NFZ na największe możliwości w tym zakresie w Polsce.  Zmodyfikowano stronę internetową Małopolskiego Oddziału NFZ – sposób na efektywną, szybką komunikację z przyszłymi świadczeniodawcami.  Na okoliczność konkursów ofert uruchomiony został serwis „Kontraktowanie 2011” http://www.nfz-krakow.pl/index.php?site=art&idd=19&ida=28 a w nim: http://www.nfz-krakow.pl/index.php?site=art&idd=19&ida=28  regulacje prawne, http://www.nfz-krakow.pl/index.php?site=art&idd=2010&ida=270http://www.nfz-krakow.pl/index.php?site=art&idd=2010&ida=270  prezentacje ze szkoleń dla świadczeniodawców, http://www.nfz-krakow.pl/index.php?site=art&idd=2010&ida=272  dane kontaktowe komisji konkursowych  mapy dojazdu - http://www.nfz-krakow.pl/index.php?com=komunikaty&id=1163 orazhttp://www.nfz-krakow.pl/index.php?com=komunikaty&id=1163  komunikaty bieżące i linki do portalu konkursowego. Zapraszamy http://www.nfz-krakow.pl/http://www.nfz-krakow.pl/  MOW przeprowadził szkolenia dla świadczeniodawców. Szkolenia nie tylko w Krakowie lecz również w miastach, w których mieszczą się Delegatury Oddziału – Tarnów, Nowy Targ i Nowy Sącz. Ogromne zainteresowanie szkoleniami – w Krakowie ponad pół tysiąca zainteresowanych. „Byliśmy jak dzieci we mgle”? czyli co zostało zrobione w zarządzaniu informacją

12 Małopolski OW NFZ - nakłady na świadczenia zdrowotne w latach 2004 - 2011 * W przypadku AOS dwukrotność konkursu ogłoszonego na I półrocze 2011r. W ARTOŚĆ OGŁOSZONYCH W M AŁOPOLSCE KONKURSÓW W RELACJI DO WARTOŚCI ZŁOŻONYCH O FERT W POSTĘPOWANIACH NA 2011 R. W TYS. ZŁ.

13 Lp. Nazwa rodzaju świadczeń Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Liczba postępowań Liczba ofert złożonych Liczba ofert odrzuconych Liczba braków formalno - prawnych Liczba wizytacji 1 ambulatoryjne św. specjalistyczne 15.09.2010- 25.01.2011 14.12.2010 – 9.02.2011 9743067642412710 2 lecznictwo szpitalne 15.09.2010- 15.02.2011 22.12.2010 – 28.02.2011 34469116349195 3 opieka psych. i leczenie uzależnień 15.09.2010- 24.01.2011 10.12.2010 – 4.02.2011 11730128226100 4 rehabilitacja lecznicza 15.09.2010 – 3.02.2011 14.12.2010 – 25.02.2011 10257783415214 5 świadczenia piel. i opiekuńcze 15.09.2010 - 1.12.2010 27.10.2010 - 15.12.2010 10431328 6 opieka paliatywna i hospicyjna 15.09.2010 – 10.01.2011 29.10.2010 – 31.01.2011 16540385 7 leczenie stomatologiczne 16.09.2010 – 2.02.2011 18.12.2010 – 25.02.2011 202143923642165 8 lecznictwo uzdrowiskowe 16.09.20101.12.2010 884 4155 16 9 pomoc doraźna i transport sanitarny 22.09.20108.12.2010 11010 10 profilaktyczne programy zdrowotne 15.09.2010 - 27.10.2010 23.11.2010, 29.11.2010 3712025323 11 świadczenia odrębnie kontr. 15.09.2010 - 30.12.2010 13.12.2010 – 7.01.2011 255722735 12 POZ (opieka nocna i świąteczna) 24.01.2011 – 11.02.2011 21.02.2011 – 28.02.2011 4893 42290 RAZEM 18846527 227 43721561

14 N AKŁADY MOW NFZ NA AMBULATORYJNĄ OPIEKĘ SPECJALISTYCZNĄ W LATACH 2004 – 2011 - W MLN ZŁ. Wzrost planowanych nakładów w 2011 r., o 177,81 mln zł., co stanowi 201,86 % nakładów 2004 r.

15 Obszar Kontraktowania Wskaźnik na 10 tys. mieszkańców w 2010 Wskaźnik na 10 tys. mieszkańców w 2011 Wskaźnik na 10 tys. Mieszkańców w 2011 po korekcie Kraków - Krowodrza24 957,7925 752,40 Kraków - Śródmieście24 747,1225 290,89 Myślenicki12 226,2112 715,40 m. Tarnów12 115,7012 481,72 Kraków - Nowa Huta9 269,889 518,07 m. Nowy Sącz9 116,339 348,48 Brzeski7 841,228 198,19 Chrzanowski6 816,406 938,707 102,20 Olkuski5 754,176 161,846 345,08 Oświęcimski5 079,365 166,475 302,34 Limanowski4 861,444 998,075 166,00 Krakowski4 823,484 973,125 055,50 Miechowski4 709,264 723,635 140,08 Bocheński4 050,074 236,994 441,24 Wadowicki3 909,884 099,914 233,76 Wielicki4 018,844 070,654 259,69 Proszowicki3 965,083 997,334 477,99 Tatrzański3 570,093 757,394 077,00 Gorlicki3 494,873 596,723 791,73 Suski2 662,932 779,443 031,69 Nowosądecki2 573,842 742,562 845,52 Kraków - Podgórze2 625,492 680,502 770,54 Nowotarski2 370,912 649,592 762,30 Tarnowski2 040,092 142,892 249,42 Dąbrowski*908,22730,77 Świadczenia w zakresie kardiologii Średni wskaźnik na 10 tyś. M IESZKAŃCÓW – 6 950 Z WIĘKSZENIEM W PLANIE OBJĘTO WSZYSTKIE OBSZARY KONTRAKTOWANIA WYKAZUJĄCE WSKAŹNIK NAKŁADÓW NIŻSZY NIŻ ŚREDNI WSKAŹNIK NA WOJEWÓDZTWO, Z WYJĄTKIEM OBSZARÓW, KTÓRE NIE POSIADAŁY POTENCJAŁU WYKONAWCZEGO OKREŚLONEGO NA PODSTAWIE SYMULOWANEGO WYKONANIA ( WYKAZYWAŁY NIEWYKONANIA ). M ETODYKA : A NALIZA MIGRACJI A NALIZA DOSTĘPNOŚCI – WSK. NA 10 TYS. POPULACJI W SKAŹNIK WYRÓWNAWCZY P OTENCJAŁ WYKONAWCZY M AŁE OBSZARY KONTRAKT. – DOST. GEOGRAF. P RIORYTETY C ENY OCZEKIWANE – WYŻSZE NIŻ W 2010 R.

16 Migracje AOS – poradnia leczenia chorób naczyń Migracje z Krakowa Migracje do Krakowa

17 Nazwa priorytetu zrealizowan y TAK/NIE w jakim stopniu - % wzrostu Liczba 2011 Wartość 2011 1. Priorytet centralny BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) TAK 20,88% 1 268 6829 536 494 zł BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (MR) TAK 27,68% 1 467 97510 754 586 zł 2. Świadczenia wysoko- specjalistyczne – rzadkie BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE PŁODU TAK 442,22% 14 000119 000 zł ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ TAK 15,08% 122 5961 019 133 zł ŚWIADCZENIA W ZAKR. CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ TAK 31,45% 17 352158 692 zł ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII TAK 3,99% 52 514466 607 zł ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOCHIRURGII TAK 20,03% 24 278225 785 zł 3. Wysoki poziom nadwykonań, duże potrzeby populacyjne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII TAK 19,16% 1 358 06011 123 635 zł ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII TAK 5,16% 1 048 7528 521 607 zł ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII TAK 18,85% 534 5064 307 956 zł ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI TAK 16,14% 1 751 07214 210 762 zł ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII TAK 4,95% 1 461 94511 930 061 zł 4. Świadczenia zw. Z opieką nad matką i dzieckiem ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (WRAZ Z CYTOLOGIĄ) TAK 6,44% 2 415 67519 822 906 zł ŚWIADCZENIA ZW. Z OPIEKĄ NAD MATKĄ I DZIECKIEM TAK 29,66% 835 1977 153 645 zł 5. Zakres nie kontraktowany w 2010 KAOS NAD PACJENTEM ZAKAŻONYM HIV, LECZONYM LEKAMI ANTYRETROWIRUSOWYMI (ARV) NIE 0,00% 00 zł

18 Małopolski OW NFZ - nakłady na świadczenia zdrowotne w latach 2004 - 2011 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – nakłady oraz ilości finansowanych przez MOW NFZ świadczeń – zmiany % w relacji do 2004 roku Ilość świadczeń – finansowanych przez MOW NFZ w latach 2004-2011 – dane w tys.

19 AOS zmiany % ilości finansowanych przez MOW NFZ świadczeń tomograf i rezonans magnetyczny w relacji do 2004 roku Małopolski OW NFZ - nakłady na świadczenia zdrowotne w latach 2004 - 2011

20 K ONTRAKTY AOS - W OJEWÓDZTWO M AŁOPOLSKIE 2011

21 D OSTĘPNOŚĆ AOS – 2011 M AŁOPOLSKA - P OLSKA D OSTĘPNOŚĆ KARDIOLOGIA M AŁOPOLSKA - P OLSKA

22 Płatnik publiczny jakim jest Fundusz przygotowuje plan zabezpieczenia świadczeń, określając w nim planowane nakłady i liczbę świadczeń dla danego obszaru kontraktowania (powiat, grupa powiatów, województwo). Natomiast o wyborze realizatora/ów świadczeń decyduje procedura konkursowa mająca zapewnić równe traktowanie oferentów, zastosowanie jednolitych, obiektywnych i wynikających z przepisów prawa kryteriów oceny ofert, a w rezultacie końcowym wybór ofert o najlepszych parametrach jakości, dostępności, ciągłości, kompleksowości i ceny. Rynek ambulatoryjnych usług specjalistycznych w województwie, szczególnie w niektórych jego obszarach terytorialnych (najbardziej w Krakowie) i zakresach świadczeń (specjalnościach), stał się rynkiem wybitnie konkurencyjnym.

23 Znaczna różnica pomiędzy możliwościami zakupowymi MOW NFZ a możliwościami rynku – Bardzo rozwinięta infrastruktura i silny potencjał wykonawczy – największe szpitale kliniczne, JBR-y, bardzo silny sektor niepubliczny, duża liczba wykształconego personelu medycznego - Collegium Medicum UJ, – Nakłady na 1 mieszkańca na 12 miejscu w Polsce, po woj. świętokrzyskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim czy opolskim. Bardzo wysoka aktywność grup świadczeniodawców - tradycja negocjowania (w trakcje aneksowania na rok następny) grupowego – poprzez stowarzyszenie – cassus konkursu stomatologicznego - UOKIK Ostatni konkurs – 4 lata temu – wielu świadczeniodawców, bądź ich kierowników nie wiedzieli co to jest – przeświadczenie że „to takie większe aneksowanie” Po raz pierwszy dokonywano wyboru - zastosowany ranking elektroniczny – odejście od historycznego kontraktowania – budźetowania świadczeniodawców, P RZYCZYNY KONTROWERSJI POJAWIAJĄCYCH SIĘ W TRAKCIE KONKURSU W M AŁOPOLSCE

24 SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA WYSŁUCHANIE Barbara Bulanowska Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ


Pobierz ppt "E UROPEJSKI K ONGRES G OSPODARCZY F INANSOWANIE I KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Barbara Bulanowska Małopolski Oddział."

Podobne prezentacje


Reklamy Google