Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan finansowy MOW NFZ na 2008 stan na 10.04.2008 B2 KOSZTY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (B2.1+...+B2.15 ), w tym: 3 768 886,00100,00% B2.1 podstawowa opieka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan finansowy MOW NFZ na 2008 stan na 10.04.2008 B2 KOSZTY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (B2.1+...+B2.15 ), w tym: 3 768 886,00100,00% B2.1 podstawowa opieka."— Zapis prezentacji:

1 Plan finansowy MOW NFZ na 2008 stan na 10.04.2008 B2 KOSZTY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (B2.1+...+B2.15 ), w tym: 3 768 886,00100,00% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna449 575,0011,93% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna281 961,007,48% B2.3 lecznictwo szpitalne 1 691 777,00 44,89% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień108 164,002,87% B2.5 rehabilitacja lecznicza113 684,003,02% B2.6 opieka długoterminowa92 385,002,45% B2.7 leczenie stomatologiczne163 408,004,34% B2.8 lecznictwo uzdrowiskowe43 778,001,16% B2.9 pomoc doraźna i transport sanitarny,1 127,000,03% B2.10 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 8 496,000,23% B2.11 świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie104 090,002,76% B2.12 zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne 53 303,001,41% B2.13 refundacja cen leków, w tym:642 285,0017,04% B.2.15 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych i refundacji cen leków 13 853,000,37% B.2.18 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych i refundacji cen leków 1 000,000,03%

2 Przewidywane zmiany planu finansowego MOW NFZ na 2008 Fundusz Zapasowy MOW NFZ 90,8 mln zł Fundusz Zapasowy MOW NFZ 90,8 mln zł (101 mln zł minus strata w 2007 10,2 mln zł) (101 mln zł minus strata w 2007 10,2 mln zł) Środki wyniku Centrali NFZ 1.200,00 mln zł – przy podziale algorytmem = 98,2 mln zł. dla MOW NFZ Środki wyniku Centrali NFZ 1.200,00 mln zł – przy podziale algorytmem = 98,2 mln zł. dla MOW NFZ Razem około 189 mln zł Razem około 189 mln zł Środki prawdopodobnie do uzyskania w II połowie czerwca 2008r. Środki prawdopodobnie do uzyskania w II połowie czerwca 2008r. Na szpitale zgodnie ze strukturą planu finansowego 45% z 189 mln = 85 mln Na szpitale zgodnie ze strukturą planu finansowego 45% z 189 mln = 85 mln

3 Przewidywane zmiany planu finansowego MOW NFZ na 2008 Planowane rozdysponowanie zwiększeń Planowane rozdysponowanie zwiększeń w szpitalach z kwoty 85 mln + 0,4 mln aktualnie wolnych środków w planie finansowym w szpitalach z kwoty 85 mln + 0,4 mln aktualnie wolnych środków w planie finansowym – zwiększenie cen do końca roku, - onkologia w Tarnowie (2 mln), - zwiększenie liczby w chemioterapii i programach terapeutycznych terapeutycznych - rezerwa na stany zagrożenia życia i nielimity - rezerwa na stany zagrożenia życia i nielimity

4 Koncepcja MOW NFZ ( 1 ) na okres maj i czerwiec 2008 Założenia dla kształtowania ceny za punkt 1. Średnia cena w województwie na poziomie 12 zł 2. Cena nieznacznie zróżnicowana na podstawie istotnych parametrów kosztochłonności: 1. Tryb realizacji świadczeń - nagłe czy planowe 2. Jakość struktury (kadra, pomieszczenia, sprzęt) i jakość procesu (postępowanie wg procedur) – jako niezbędne inwestycje dla uzyskania jakości wyniku i jakość procesu (postępowanie wg procedur) – jako niezbędne inwestycje dla uzyskania jakości wyniku 3. W obrębie szpitala ujednolicona cena 4. Utrzymanie struktury planu finansowego - w założeniach nie więcej niż 45% budżetu na szpitale

5 Proponowane ceny za punkt 1. Stawka podstawowa: dla jednodniówki- 10,00 zł dla jednodniówki- 10,00 zł dla szpitali planowych- 11,00 zł dla szpitali planowych- 11,00 zł dla szpitali całodobowych - 11,80 zł dla szpitali całodobowych - 11,80 zł 2. Dodatkowe zwiększenie ceny: + 10 gr za SOR + 10 gr za certyfikat jakości (możliwe też obniżenie ceny za niespełnienie wymagań!) + 10 – 30 gr ostrodyżurowe ośrodki wysokoreferencyjne: 3. Efekt – cena średnia ważona - 11,98 zł Koncepcja MOW NFZ (2) na okres maj i czerwiec 2008

6 Założenia dla kształtowania liczby punktów Nieznaczne obniżenie liczby punktów do poziomu 97% kontraktów z okresu I-IV.2008 Nieznaczne obniżenie liczby punktów do poziomu 97% kontraktów z okresu I-IV.2008 Dla oddziałów neonatologicznych zwiększenie liczby Dla oddziałów neonatologicznych zwiększenie liczby o nadwykonania w I kwartale o nadwykonania w I kwartale Ograniczenie przez świadczeniodawców nadwykonań do świadczeń ratujących życie Ograniczenie przez świadczeniodawców nadwykonań do świadczeń ratujących życie Koncepcja MOW NFZ (3) na okres maj i czerwiec 2008

7 Warunki formalno-prawne 1.Zawarcie aneksów na 2 miesiące z jednoczesnym: 1.zwiększeniem ceny jednostkowej 2.zmniejszeniem liczby świadczeń 3.skróceniem umów do 30.06.2008 4.przedłużeniem okresu rozliczeniowego do końca czerwca – rozliczenie ew. ugód w terminie do 14.08.2008 2.Aneksy na chemioterapię i programy terapeutyczne do końca roku 2008 bez zmiany ceny 3.W przypadku odmowy podpisania aneksów biegnie tryb 2-miesięcznego wypowiedzenia umowy. Koncepcja MOW NFZ (4) na okres maj i czerwiec 2008

8 Warunki finansowe Skutek finansowy proponowanych zmian do końca roku = 93,3 mln czyli udział szpitali w budżecie MOW NFZ zwiększa się do 45,26% Skutek finansowy proponowanych zmian do końca roku = 93,3 mln czyli udział szpitali w budżecie MOW NFZ zwiększa się do 45,26% Wykorzystanie dokonanego i symulowanego zwiększenia planu finansowego na wzrost ceny w szpitalach Wykorzystanie dokonanego i symulowanego zwiększenia planu finansowego na wzrost ceny w szpitalach Zabezpieczenie środków na kontrakty w drugiej połowie roku nie niższe niż w okresie maj – czerwiec 2008 Zabezpieczenie środków na kontrakty w drugiej połowie roku nie niższe niż w okresie maj – czerwiec 2008 Brak rezerw na nadwykonania planowe w szpitalach Brak rezerw na nadwykonania planowe w szpitalach Koncepcja MOW NFZ (5) na okres maj i czerwiec 2008

9 Co dalej? Plan działań MOW NFZ do końca roku Co dalej? Plan działań MOW NFZ do końca roku 1. Założenia: 1.System JGP wchodzi od 01.07. 2.Utrzymujemy zasadę zróżnicowania cen z uwzględnieniem przyjętych kryteriów 3.Proponujemy kontrakty nie niższe niż: maj – czerwiec 2008 2. Harmonogram działań: 1.Zakończenie pilotażu JGP 2.Zarządzenie Prezesa o warunkach szczegółowych 3.Ogłoszenie konkursu na świadczenia szpitalne (oprócz SOR-ów i Izb Przyjęć, o ile to możliwe, aneksowanie umów na chemioterapię i Izb Przyjęć, o ile to możliwe, aneksowanie umów na chemioterapię i programy terapeutyczne) i programy terapeutyczne) 4.Zawarcie ze szpitalami umów wieloletnich (do 31.12.2010), z określeniem warunków rzeczowo-finansowych do końca 2008 z określeniem warunków rzeczowo-finansowych do końca 2008

10 Co dalej? Niewiadome…. Zwiększenia planu finansowego wynikające ze spływu składki Zwiększenia planu finansowego wynikające ze spływu składki Sposób podziału wyniku Centrali – algorytmem czy inaczej? Sposób podziału wyniku Centrali – algorytmem czy inaczej? Wyniki pilotażu JGP Wyniki pilotażu JGP System JGP wchodzi od 01.07.2008 System JGP wchodzi od 01.07.2008 Wysokość nadwykonań w poszczególnych rodzajach świadczeń i odsetek świadczeń ratujących życie Wysokość nadwykonań w poszczególnych rodzajach świadczeń i odsetek świadczeń ratujących życie Wydatki na chemioterapię Wydatki na chemioterapię Realizacja zobowiązań nielimitowanych – poz, leki, porody, programy profilaktyczne, leczenie Małopolan poza województwem Realizacja zobowiązań nielimitowanych – poz, leki, porody, programy profilaktyczne, leczenie Małopolan poza województwem


Pobierz ppt "Plan finansowy MOW NFZ na 2008 stan na 10.04.2008 B2 KOSZTY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (B2.1+...+B2.15 ), w tym: 3 768 886,00100,00% B2.1 podstawowa opieka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google