Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan finansowy MOW NFZ na 2008 stan na

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan finansowy MOW NFZ na 2008 stan na"— Zapis prezentacji:

1 Plan finansowy MOW NFZ na 2008 stan na 10.04.2008
B2 KOSZTY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (B B2.15 ), w tym: ,00 100,00% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,00 11,93% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,00 7,48% B2.3 lecznictwo szpitalne ,00 44,89% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,00 2,87% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,00 3,02% B2.6 opieka długoterminowa 92 385,00 2,45% B2.7 leczenie stomatologiczne ,00 4,34% B2.8 lecznictwo uzdrowiskowe 43 778,00 1,16% B2.9 pomoc doraźna i transport sanitarny, 1 127,00 0,03% B2.10 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 8 496,00 0,23% B2.11 świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie ,00 2,76% B2.12 zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne 53 303,00 1,41% B2.13 refundacja cen leków, w tym: ,00 17,04% B.2.15 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych i refundacji cen leków 13 853,00 0,37% B.2.18 1 000,00

2 Przewidywane zmiany planu finansowego MOW NFZ na 2008
Fundusz Zapasowy MOW NFZ 90,8 mln zł (101 mln zł minus strata w ,2 mln zł) Środki wyniku Centrali NFZ 1.200,00 mln zł – przy podziale algorytmem = 98,2 mln zł. dla MOW NFZ Razem około 189 mln zł Środki prawdopodobnie do uzyskania w II połowie czerwca 2008r. Na szpitale zgodnie ze strukturą planu finansowego 45% z 189 mln = 85 mln Pewne zwiększenie Środki odzyskane z Funduszu zapasowego

3 Przewidywane zmiany planu finansowego MOW NFZ na 2008
Planowane rozdysponowanie zwiększeń w szpitalach z kwoty 85 mln + 0,4 mln aktualnie wolnych środków w planie finansowym – zwiększenie cen do końca roku, - onkologia w Tarnowie (2 mln), - zwiększenie liczby w chemioterapii i programach terapeutycznych - rezerwa na stany zagrożenia życia i nielimity Pewne zwiększenie Środki odzyskane z Funduszu zapasowego

4 Koncepcja MOW NFZ (1) na okres maj i czerwiec 2008
Założenia dla kształtowania ceny za punkt Średnia cena w województwie na poziomie 12 zł Cena nieznacznie zróżnicowana na podstawie istotnych parametrów kosztochłonności: Tryb realizacji świadczeń - nagłe czy planowe Jakość struktury (kadra, pomieszczenia, sprzęt) i jakość procesu (postępowanie wg procedur) – jako niezbędne inwestycje dla uzyskania jakości wyniku W obrębie szpitala ujednolicona cena Utrzymanie struktury planu finansowego - w założeniach nie więcej niż 45% budżetu na szpitale

5 Koncepcja MOW NFZ (2) na okres maj i czerwiec 2008
Proponowane ceny za punkt 1. Stawka podstawowa: dla jednodniówki ,00 zł dla szpitali planowych - 11,00 zł dla szpitali całodobowych ,80 zł 2. Dodatkowe zwiększenie ceny: 10 gr za SOR 10 gr za certyfikat jakości (możliwe też obniżenie ceny za niespełnienie wymagań!) 10 – 30 gr ostrodyżurowe ośrodki wysokoreferencyjne: 3. Efekt – cena średnia ważona - 11,98 zł

6 Koncepcja MOW NFZ (3) na okres maj i czerwiec 2008
Założenia dla kształtowania liczby punktów Nieznaczne obniżenie liczby punktów do poziomu 97% kontraktów z okresu I-IV.2008 Dla oddziałów neonatologicznych zwiększenie liczby o nadwykonania w I kwartale Ograniczenie przez świadczeniodawców nadwykonań do świadczeń ratujących życie

7 Koncepcja MOW NFZ (4) na okres maj i czerwiec 2008
Warunki formalno-prawne Zawarcie aneksów na 2 miesiące z jednoczesnym: zwiększeniem ceny jednostkowej zmniejszeniem liczby świadczeń skróceniem umów do przedłużeniem okresu rozliczeniowego do końca czerwca – rozliczenie ew. ugód w terminie do Aneksy na chemioterapię i programy terapeutyczne do końca roku 2008 bez zmiany ceny W przypadku odmowy podpisania aneksów biegnie tryb 2-miesięcznego wypowiedzenia umowy.

8 Koncepcja MOW NFZ (5) na okres maj i czerwiec 2008
Warunki finansowe Skutek finansowy proponowanych zmian do końca roku = 93,3 mln czyli udział szpitali w budżecie MOW NFZ zwiększa się do 45,26% Wykorzystanie dokonanego i symulowanego zwiększenia planu finansowego na wzrost ceny w szpitalach Zabezpieczenie środków na kontrakty w drugiej połowie roku nie niższe niż w okresie maj – czerwiec 2008 Brak rezerw na nadwykonania planowe w szpitalach

9 Co dalej? Plan działań MOW NFZ do końca roku
Założenia: System JGP wchodzi od Utrzymujemy zasadę zróżnicowania cen z uwzględnieniem przyjętych kryteriów Proponujemy kontrakty nie niższe niż: maj – czerwiec 2008 Harmonogram działań: Zakończenie pilotażu JGP Zarządzenie Prezesa o warunkach szczegółowych Ogłoszenie konkursu na świadczenia szpitalne (oprócz SOR-ów i Izb Przyjęć, o ile to możliwe, aneksowanie umów na chemioterapię i programy terapeutyczne) Zawarcie ze szpitalami umów wieloletnich (do ), z określeniem warunków rzeczowo-finansowych do końca 2008

10 Co dalej? Niewiadome…. Zwiększenia planu finansowego wynikające ze spływu składki Sposób podziału wyniku Centrali – algorytmem czy inaczej? Wyniki pilotażu JGP System JGP wchodzi od Wysokość nadwykonań w poszczególnych rodzajach świadczeń i odsetek świadczeń ratujących życie Wydatki na chemioterapię Realizacja zobowiązań „nielimitowanych” – poz, leki, porody, programy profilaktyczne, leczenie Małopolan poza województwem


Pobierz ppt "Plan finansowy MOW NFZ na 2008 stan na"

Podobne prezentacje


Reklamy Google