Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution,"— Zapis prezentacji:

1 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems BVMS 5.5 Block2-Module1 A: Licencjonowanie 1

2 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Zagadnienia 2 Podstawy Licencjonowania / Pakiety i zestawy licencji Wymogi Strona Internetowa Aktywacji Kody Autoryzacji i Aktywacji Pobieranie pakietu licencyjnego Aktywacja Licencji Scenariusz Enterprise Aktualizacja oraz pakiet SMA

3 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems 3 Podstawy Licencjonowania Dla oprogramowania Bosch Video Management System obowiązują 4 kategorie licencjonowania: Professional: Pakiet wykorzystujący bazową licencję PRO oraz licencje rozszerzające podstawowy pakiet o wymaganą ilość urządzeń oraz innych funkcjonalności. Stosowane w dużych instalacjach. Lite: Llicencje dostarczane w formie zamkniętych pakietów obsługujących określoną ilość kanałów oraz stacji operatorskich. Licencji nie można rozszerzyć. Demo: Dostępnych jest kilka typów licencji demo dostępnych na żądanie. Emergency Backup: Dostarczane w wyjątkowych okolicznościach, związanych np. z awarią centralnego serwera BVMS lub w przypadkach aktualizacji licencji.

4 ST | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Bosch VMS – pakiety licencyjne 4 4

5 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems 5 Bosch VMS – pakiety opcjonalne

6 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems 6 Bosch VMS – pakiety rozszerzeń

7 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Typy licencji oraz pakiety licencyjne 7 Licencjonowanie BVMS obejmuje zagadnienia: Typ licencji: w przypadku licencji demo, konieczne jest dodanie do BVMS powiązanego z licencją pakietu. Pakiet określający typ licencji ma rozszerzenie *.lif np.: “License_PackageSales3.lif”. Pakiet określa typ licencji oraz obsługę urządzeń bez wskazania ilości. Typy licencji mają szczególne znaczenie w przypadku licencji demo lub licencji specjalnych, które zazwyczaj są przesyłane poprzez e-mail.

8 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Typy licencji oraz pakiety licencyjne 8 Pakiety licencyjne: Pakiet określa ilość urządzeń dedykowaną dla zamówienia / projektu, informacja jest zawarta w pliku*.xml, np.: 4790_2074_7934_9710.xml. Informacje o pakiecie licencyjnym pobiera się ze strony aktywacyjnej (activation.boschsecurity.com). Do pobrania potrzebny jest Authorization number lub Activation key.

9 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Krok 1 9 Przystępując do procesu aktywacji licencji należy przygotować: Authorization Number: Po zamówieniu licencji BVMS e-mailem przesyłany jest Authorization Number. Warto zachować jego kopię na wypadek późniejszego przeszukiwania systemu aktywacji. Przykład: “4790 2074 7934 9710” Computer Signature: Do aktywacji licencji wymagana jest sygnatura sprzętowa serwera centralnego BVMS, na którym przeprowadzona była instalacja. Numer ten jest unikalną kombinacją bazującą na atrybutach jak np.: MAC adres oraz SSID komponentów bazowych. Aby aktywować licencje należy wykonać poniższe kroki:

10 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Krok 1: Sygnatura sprzętowa 10  Uruchom BVMS Configuration Client  Menu “Narzędzia” następnie “Menedżer licencji ”

11 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Krok 1: Sygnatura sprzętowa 11  Aby uzyskać sygnaturę sprzętową, należy wybrać dowolny pakiet licencji, następnie kliknąć “Atywuj ”.

12 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Krok 1: Sygnatura sprzętowa 12  Po kliknięciu “Atywuj ” pojawi się menu “Aktywacja Licencji”.  W drugim punkcie menu zostanie wyświetlona sygnatura sprzętu. Należy ją skopiować w celu późniejszego wprowadzenia na stronie aktywacji licencji Bosch. Wskazówka: warto zapisać sygnaturę sprzętową wraz z numerem autoryzacji w pliku tekstowym.

13 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Krok 2: Strona aktywacyjna 13 Aby uzyskać klucz aktywacyjny należy zalogować się na stronie aktywacji licencji: https://activation.boschsecurity.com/. Istnieje również możliwość aktywacji licencji bez rejestracji konta użytkownika. Zalecane jest jednak założenie konta, w celu późniejszego uzyskania informacji o aktywacji.

14 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Krok 2: Strona aktywacyjna 14  Po zalogowaniu do systemu pojawi się strona “License Activation”. Należy wprowadzić “Authorization Number” oraz potwierdzić operację klikając w symbol haczyka.

15 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Krok 2: Strona aktywacyjna 15  Na kolejnej stronie należy wprowadzić następujące dane:  Sygnaturę sprzętową  Informację o instalacji  Komentarz dotyczący systemu  Należy kliknąć “Submit”

16 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Krok 2: Strona aktywacyjna 16  Po zatwierdzeniu aktywacji licencji system wygeneruje podsumowanie procesu aktywacji. Istnieje możliwość przesłania tych informacji pod wskazane adresy e-mail.  Zalecana jest także archiwizacja danych z aktywacji. E-mail Podsumowanie

17 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Krok 3: Pobieranie informacji o pakiecie 17 Przed opuszczeniem strony należy pobrać pakiet z informacją o zestawie licencji - “Bundle file” ! Z menu po lewej stronie należy wybrać “Download Bundle File” Aby pobrać pakiet należy wprowadzić Authorization or Activation number Po wprowadzeniu numeru i potwierdzeniu transakcji należy wskazać lokalizację i zapisać plik *.XML

18 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Krok 4: Dodawanie pakietu 18 Aby przeprowadzić proces aktywacji systemu należy uruchomić :  BVMS Configuration Client  License Manager Należy wybrać “Import Bundle Info” oraz wskazać lokalizację pliku *.xml. W License Manager automatycznie powinny zostać uzupełnione składniki zawarte w licencji. Należy wybrać “Activate”

19 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Aktywacja Licencji w systemie 19  W oknie “License Activation Key” znajdującym się pod sygnaturą sprzętową komputera, należy wprowadzić klucz aktywacji licencji otrzymany w wyniku aktywacji pakietu na stronie  Należy wybrać “Activate”

20 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Licencje Enterprise 20 Licencjonowanie BVMS w wersji Enterprise zawiera: 1 Enterprise Server 2 Połączenia Management Server

21 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Licencje Enterprise 21 Rozszerzenie licencji BVMS Enterprise: Umożliwia rozbudowę o dodatkowe Serwery Zarządzające

22 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Licencje Enterprise 22 Aktualizacja istniejącego Serwera Zarządzającego do wariantu Serwer Zarządzający + Serwer Zarządzający Enterprise (MS+EMS): Upgrade systemu Enterprise: Należy dodać rozszerzenie licencji BVMS do wersji Enterprise Należy dodać rozszerzenie podsystemu Enterprise

23 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems License Inspector 23 Jeżeli podczas próby rozszerzenia systemu o dodatkowe licencje wystąpi błąd związany z przekroczeniem limitów licencji: W zakładce “Narzędzia” należy wybrać opcję “License Inspector” Zostanie wyświetlone okno “License Inspector” W tym menu znajdują się informację o przekroczeniu limitów oraz niewłaściwych rodzajach licencji

24 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems SMA oraz aktualizacje 24  W przypadku BVMS możliwość aktualizacji zależy od ważnej usługi Software Maintenance Agreement (SMA)  Aby wykonać aktualizację do kolejnej wersji BVMS wymagającej nowych kluczy, wymaga jest aktywna usługa SMA  Aktualny status SMA może być sprawdzony na stronie activation.boschsecurity.com w zakładce “License Status”  Wszystkie nowo aktywowane systemy posiadają 1 rok SMA za darmo, licząc od daty aktywacji licencji bazowej  Korzyści dla klientów: Wsparcie merytoryczne podczas uruchomienia systemu - 1 rok jest liczony od momentu uruchomienia systemu, nie od daty zakupu licencji  Broszura informacyjna jest dostępna na stronie (link to PDF)link $

25 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Aktualizacje w systemie SLMS 25  W większości przypadków klienci mogą samodzielnie wykonać aktualizację eLicenses  Jeżeli aktualizacja nie jest dostępna, należy skontaktować się z działem wsparcia załączając komunikat o błędzie Wymagana jest aktywna usługa SMA !

26 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Rozszerzenie SMA 26  Jak rozszerzyć system o usługę SMA? Należy zalogować się na stronie: activation.boschsecurity.com Utworzyć raport Maintenance Agreement Extension następnie zamówić wskazane rozszerzenia MBV-M* Przykładowo: System składa się z: 1 x MBV-BPRO, 29 x MBV-XCHAN, 2 x MBV-XWST, and 1 x MBV-FALG Pakiet SMA będzie się składał z: 1 x MBV-MPRO, 29 x MBV-MCHAN, 2 x MBV-MWST, and 1 x MBV-MALG

27 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Pytania? 27


Pobierz ppt "Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google