Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Building Integration System

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Building Integration System"— Zapis prezentacji:

1 Building Integration System
Building Integration System PID Security Security Systems Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

2 Wyzwanie – typowe systemy techniczne wewnątrz i na zewnątrz budynku
Building Integration System Wyzwanie – typowe systemy techniczne wewnątrz i na zewnątrz budynku System przeciw pożarowy System Sygnalizacji Włamania i Napadu Kontrola Dostępu Zarządzanie parkingiem System CCTV Ochrona perymetryczna Systemy nagłośnienia Wyjścia awaryjne / Drogi ewakuacyjne z obiektu System domofonów Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja Światło IT LAN .... Security Systems Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

3 Wyzwanie – typowa sytuacja wewnątrz centrum monitorowania
Building Integration System Wyzwanie – typowa sytuacja wewnątrz centrum monitorowania Każdy podsystem ma swoją własną stację roboczą Różne grupy operatorów z podobnymi zadaniami, odpowiedzialnością oraz szkoleniami Indywidualne alarmy na różnych systemach – niezbyt skuteczne w zarządzaniu bezpieczeństwem Trudne środowisko do obsługi najważniejszych zdarzeń bezpieczeństwa Security Systems Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

4 Rozwiązanie – JEDNA platforma, wiele zastosowań
Building Integration System Rozwiązanie – JEDNA platforma, wiele zastosowań BIS integruje wszystkie najważniejsze systemy BIS stanowi zintegrowane Centrum Zarządzania Alarmami BIS dostarcza wysoki poziom interakcji między wszystkimi systemami W przypadku alarmu wyświetlanie procedur postępowania operatorom BIS umożliwia dostosowanie reakcji systemu w zależności od rodzaju zdarzenia BIS stanowi centralną bazę zdarzeń (logów) w generowaniu szczegółowych raportów Security Systems Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

5 Czym jest Building Integration System ?
Czym jest Building Integration System ? SMS – Security Management System Oferuje rozwiązania monitorowania oraz sterowania systemami: Sygnalizacji Pożaru (SSP) Sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) Telewizji Dozorowej (CCTV) Kontroli Dostępu (KD) Nagłośnienia oraz Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym (PA/DSO) I wieloma innymi… Łączy je za pomocą interfejsów wysokiego poziomu w jeden spójny system bezpieczeństwa z jednym interfejsem użytkownika Security Systems Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

6 Przykładowe rozwiązanie – Pożar i ewakuacja
Building Integration System Przykładowe rozwiązanie – Pożar i ewakuacja Pokaż alarm Lokalizacja alarmu Plan działania Mapa obiektu Wyświetlenie obrazu z kamer znajdujących się w danej strefie Nadzorowanie systemu DSO Nadzorowanie otwarcie drzwi Wydrukowanie mapy obiektu z naniesionymi drogami ewakuacyjnymi oraz rozmieszczeniem np. rozdzielni elektrycznych Security Systems Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

7 Przykładowe rozwiązanie – SSWiN i CCTV
Building Integration System Przykładowe rozwiązanie – SSWiN i CCTV Pokaż alarm Lokalizacja alarmu Plan działania Mapa obiektu Wyświetlenie obrazu z kamery znajdującej się w danej strefie Poinformowanie ochronę Raport Security Systems Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

8 Przykładowe rozwiązanie – KD i CCTV
Building Integration System Przykładowe rozwiązanie – KD i CCTV Pokaż alarm Szczegóły o miejscu Plan działania Położenie na mapie Obraz na żywo z kamery Zezwolenie na dostęp bądź odrzucenie po przez tylko kliknięcie myszą Porównanie obrazu z kamery ze zdjęciem z bazy danych Security Systems Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

9 Budynek z wieloma najemcami
Building Integration System Budynek z wieloma najemcami Firma B Wykorzystanie podziału Wyświetlanie podziału Kontrola możliwości Prawa dostępu Definiowanie grup uprawnień Zdefiniowanie uprawnień operatorów Firma A Wspólna strefa Security Systems Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

10 Połączenie do serwera BIS
Building Integration System Połączenie do serwera BIS Stacje robocze firewall Dodatkowe podłączone serwery SSWiN Automatyka budynkowa Kontrola Dostępu Nagłośnienie/DSO CCTV Sterowanie Sterowanie BIS serwer System SAP Wizualizacja Security Systems Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

11 BIS połączenie w środowisku WAN
Building Integration System BIS połączenie w środowisku WAN LAN Serwer BIS Stacje robocze HUB / Switch Router HUB / Switch Router WAN (Wide Area Network) Server BIS Stacje robocze HUB / Switch BIS Stacje robocze BIS Serwer Podsystemy World Wide Web (WWW) Internet BIS Stacje robocze (np. laptop w domu) Security Systems Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

12 Bosch – systemy wspierane
Building Integration System Bosch – systemy wspierane UGM centrala SAP i SSWiN Kontrolery AMC FPA5000 centrala SAP Allegiant matryca UEZ centrala SAP i SSWiN BRS BZ500 Centrala SAP Divar XF NZ300 Centrala SSWiN Urządzenia IP jak VIP, Dinion IP, Gen4 G-series Centrala SSWiN System DSO - Praesideo D6600 Odbiornik alarmów Modułowa centrala SSWiN - MAP Security Systems Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

13 Integracja podsystemów przez OPC
Building Integration System Integracja podsystemów przez OPC Światowe otwarte standardy interfejsów Przyjęte przez renomowanych producentów Niezależne połączenia do podsystemów Skonfigurowanie systemu jest łatwiejsze i wymaga mniej czasu Obsługa magistral e.g. BACnet, EIB/KNX, LON, Profibus, Modbus etc. OPC-Server : Aby dowiedzieć się więcej o OPC lub Security Systems Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

14 BIS wykorzystuje światowe otwarte standardy IT
Building Integration System BIS wykorzystuje światowe otwarte standardy IT Standardowe formaty OPC Do konfiguracji AutoCAD, HTML, XML Do wyświetlania HTML, ASPX, IE, web server based Do sieciowania IIS web server, TCP/IP environment Standardowe systemy operacyjne Windows XP SP3 Windows 7 Windows 2003 Server Windows 2008 Server Architektura sprzętowe 32 bit 64 bit Security Systems Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

15 Dokumenty alarmów bazujące na HTML
Building Integration System Dokumenty alarmów bazujące na HTML Standardowy edytor, np MS Frontpage Wyświetlanie tylko ze zdarzeniami Szeroki zakres definicji kiedy wyświetlać zależny od przypadku zależny od lokalizacji zależny od lokalizacji i przypadku z każdym zdarzeniem, np wspólne instrukcje Szeroki zakres narzędzi do budowy treści formularze z polami do zaznaczania bądź rozwijane listy kontrolki ActiveX do wyświetlania obrazu na żywo marka… text i bitmapy przyciski Security Systems Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

16 AutoCAD mapy obiektu - korzyści
Building Integration System AutoCAD mapy obiektu - korzyści Wykorzystaj istniejące mapy CAD obiektu aby zaoszczędzić czas i pieniądze, szczególnie przy dużych rozległych systemach Tylko dodaj kilka indywidualnych informacji Nazwy widoków sublokalizacji Hyperlinki dla rozlokowania detektorów Automatyczne przypisywanie hiperlinków do rzeczywistych detektorów. Struktura drzewa lokalizacji całego obiektu generowana automatycznie na bazie pliku CAD Skalowalność Brak konieczności dodawania dodatkowych licencji Pusty hyperlink hyperlink przypisany do detektora Security Systems Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

17 BIS w liczbach Building Integration System Element Wartość
Ilość różnych punktów detekcyjnych kontrolowanych przez BIS 500,000 Ilość podsystemów połączonych jednocześnie do BIS Nie limitowana przez BIS Liczba stacji roboczych Liczba różnych zdarzeń/alarmów Nie limitowana, ~4000 pre-definiowanych w standardzie Liczba alarmów obsługiwanych przez BIS jednocześnie 5,000 alarmów w kolejce RSO EMEA ST/PRM2-EU | 06/2010 | BIS 2.3 Commercial | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

18 Przeznaczenie Building Integration System Przemysł Państwo Commercial
Samochodowy Elektrownie Więzienia Instytucję Uczelnie Obiekty wojskowe Commercial Transport Banki Biurowce Obiekty sportowe - stadiony Hotele Lotniska Dworce kolejowe Logistyka Magazyny RSO EMEA ST/PRM2-EU | 06/2010 | BIS 2.3 Commercial | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

19 Główne korzyści ze stosowania BIS (I)
Building Integration System Główne korzyści ze stosowania BIS (I) Integracja pełnej gamy rozwiązań Safety & Security firmy Bosch BIS posiada dedykowany modułem (AccessEngine) do sterowania, nadzorowania, zarządzania oraz konfiguracji kontroli dostępu nie potrzeba dodatkowego softu dla tylko KD, KD działa z pozostałymi systemami pod jedną platformą BIS. BIS stanowi centralny rejestr zdarzeń SQL dla wszystkich systemów w tym również wszystkie informacje z systemu KD Wykorzystanie 100% wektorowych map CAD do wizualizacji szczególnie wygodne i przejrzyste dla dużych systemów, całą mapę wizualizacyjną oraz powiązania przygotowuje się w AutoCad. Security Systems Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

20 Główne korzyści ze stosowania BIS (II)
Building Integration System Główne korzyści ze stosowania BIS (II) Zawsze pewność kompatybilności wszystkich systemów Bosch (CCTV, KD, SAP, DSO, SSWiN) z dedykowanym dla nich systemem BIS zmiany w interfejsach komunikacyjnych dla BIS następuję automatycznie gdy jest to wymagane dla jego poprawnego działania np.: zmiana firmware-u dla FPA5000 -> nowa wersja OPC dla FPA5000, zmiana firmware-u dla MAP5000 -> nowa wersja OPC dla MAP5000, nowe kamery HD Bosch -> nowa wersja VideoSDK & VideoSDKserver. Security Systems Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

21 Główne korzyści ze stosowania BIS (III)
Building Integration System Główne korzyści ze stosowania BIS (III) Security Systems Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

22 Główne korzyści ze stosowania BIS (IV)
Building Integration System Główne korzyści ze stosowania BIS (IV) Możliwość łatwej personalizacji interfejsu użytkownika Interfejs klienta zbudowany jest w oparciu o HTML Security Systems Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

23 Kiedy APE a kiedy BIS? Building Integration System
Kiedy APE a kiedy BIS? Access Professional Edition gdy wymagane są: zarządzanie systemem kontroli dostępu do 128 czytników, integracja z systemem CCTV (=opcja wideo weryfikacji), integracja z systemem SSWiN za pomocą tylko przekaźników. Building Integration System gdy wymagane są: zarządzanie systemem Kontroli Dostępu z ponad 128 czytnikami, wizualizacja w oparciu o mapy CAD (np. systemu SAP) pełna integracja systemów: KD, CCTV, SAP, DSO, SSWiN, budowa scenariuszy sytuacyjnych, wyświetlanie dokumentów jak np. procedury postępowania w określonej sytuacji system działający w oparciu o bazę danych SQL, funkcjonalność nie będąca standardową funkcją żadnego z systemów, dostosowanie wyglądu interfejsu, wydzielenie niezależnych stref systemu wraz z przynależącymi do nich grupami użytkowników (obiekt z wieloma najemcami), możliwość integracji z systemami innych producentów po przez OPC. Security Systems Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

24 System Kontroli Dostępu Bosch
Security Systems Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

25 Dziękuję za uwagę! System Kontroli Dostępu Bosch Security Systems
Dziękuję za uwagę! Security Systems Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.


Pobierz ppt "Building Integration System"

Podobne prezentacje


Reklamy Google