Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution,"— Zapis prezentacji:

1 1 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Building Integration System Security Systems Building Integration System PID Security 28.09.2011

2 2 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Building Integration System Security Systems Wyzwanie – typowe systemy techniczne wewnątrz i na zewnątrz budynku System przeciw pożarowy System Sygnalizacji Włamania i Napadu Kontrola Dostępu Zarządzanie parkingiem System CCTV Ochrona perymetryczna Systemy nagłośnienia Wyjścia awaryjne / Drogi ewakuacyjne z obiektu System domofonów Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja Światło IT LAN....

3 3 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Building Integration System Security Systems Wyzwanie – typowa sytuacja wewnątrz centrum monitorowania Każdy podsystem ma swoją własną stację roboczą Różne grupy operatorów z podobnymi zadaniami, odpowiedzialnością oraz szkoleniami Indywidualne alarmy na różnych systemach – niezbyt skuteczne w zarządzaniu bezpieczeństwem Trudne środowisko do obsługi najważniejszych zdarzeń bezpieczeństwa

4 4 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Building Integration System Security Systems Rozwiązanie – JEDNA platforma, wiele zastosowań BIS integruje wszystkie najważniejsze systemy BIS stanowi zintegrowane Centrum Zarządzania Alarmami BIS dostarcza wysoki poziom interakcji między wszystkimi systemami W przypadku alarmu wyświetlanie procedur postępowania operatorom BIS umożliwia dostosowanie reakcji systemu w zależności od rodzaju zdarzenia BIS stanowi centralną bazę zdarzeń (logów) w generowaniu szczegółowych raportów

5 5 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Building Integration System Security Systems Czym jest Building Integration System ? SMS – Security Management System Oferuje rozwiązania monitorowania oraz sterowania systemami: Sygnalizacji Pożaru (SSP) Sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) Telewizji Dozorowej (CCTV) Kontroli Dostępu (KD) Nagłośnienia oraz Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym (PA/DSO) I wieloma innymi… Łączy je za pomocą interfejsów wysokiego poziomu w jeden spójny system bezpieczeństwa z jednym interfejsem użytkownika

6 6 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Building Integration System Security Systems Przykładowe rozwiązanie – Pożar i ewakuacja Wyświetlenie obrazu z kamer znajdujących się w danej strefie Nadzorowanie systemu DSO Pokaż alarm Lokalizacja alarmu Plan działania Mapa obiektu Nadzorowanie otwarcie drzwi Wydrukowanie mapy obiektu z naniesionymi drogami ewakuacyjnymi oraz rozmieszczeniem np. rozdzielni elektrycznych

7 7 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Building Integration System Security Systems Przykładowe rozwiązanie – SSWiN i CCTV Pokaż alarm Lokalizacja alarmu Plan działania Mapa obiektu Wyświetlenie obrazu z kamery znajdującej się w danej strefie Poinformowanie ochronę Raport

8 8 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Building Integration System Security Systems Przykładowe rozwiązanie – KD i CCTV Pokaż alarm Szczegóły o miejscu Plan działania Położenie na mapie Obraz na żywo z kamery Zezwolenie na dostęp bądź odrzucenie po przez tylko kliknięcie myszą Porównanie obrazu z kamery ze zdjęciem z bazy danych

9 9 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Building Integration System Security Systems Budynek z wieloma najemcami Wspólna strefa Firma A Firma B Wykorzystanie podziału Wyświetlanie podziału Kontrola możliwości Prawa dostępu Definiowanie grup uprawnień Zdefiniowanie uprawnień operatorów

10 10 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Building Integration System Security Systems Połączenie do serwera BIS BIS serwer Kontrola Dostępu Nagłośnienie/ DSO CCTV Stacje robocze firewall Wizualizacja Sterowanie System SAP Dodatkowe podłączone serwery SSWiN Automatyka budynkowa

11 11 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Building Integration System Security Systems BIS połączenie w środowisku WAN World Wide Web (WWW) Internet BIS Stacje robocze (np. laptop w domu) HUB / Switch BIS Stacje roboczeBIS Serwer Podsystemy LAN Serwer BIS Stacje robocze HUB / SwitchRouter HUB / SwitchRouter WAN (Wide Area Network) Server BIS Stacje robocze Router

12 12 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Building Integration System Security Systems Bosch – systemy wspierane UGM centrala SAP i SSWiN UEZ centrala SAP i SSWiN G-series Centrala SSWiN D6600 Odbiornik alarmów Kontrolery AMC Allegiant matryca BRS Divar XF Urządzenia IP jak VIP, Dinion IP, Gen4 BZ500 Centrala SAP System DSO - Praesideo NZ300 Centrala SSWiN FPA5000 centrala SAP Modułowa centrala SSWiN - MAP

13 13 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Building Integration System Security Systems Integracja podsystemów przez OPC Światowe otwarte standardy interfejsów Przyjęte przez renomowanych producentów Niezależne połączenia do podsystemów Skonfigurowanie systemu jest łatwiejsze i wymaga mniej czasu Obsługa magistral e.g. BACnet, EIB/KNX, LON, Profibus, Modbus etc. OPC-Server : Aby dowiedzieć się więcej o OPC www.opcfoundation.org lub www.opceurope.org

14 14 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Building Integration System Security Systems BIS wykorzystuje światowe otwarte standardy IT Standardowe formaty OPC Do konfiguracji AutoCAD, HTML, XML Do wyświetlania HTML, ASPX, IE, web server based Do sieciowania IIS web server, TCP/IP environment Standardowe systemy operacyjne Windows XP SP3 Windows 7 Windows 2003 Server Windows 2008 Server Architektura sprzętowe 32 bit 64 bit

15 15 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Building Integration System Security Systems Dokumenty alarmów bazujące na HTML Standardowy edytor, np MS Frontpage Wyświetlanie tylko ze zdarzeniami Szeroki zakres definicji kiedy wyświetlać zależny od przypadku zależny od lokalizacji zależny od lokalizacji i przypadku z każdym zdarzeniem, np wspólne instrukcje Szeroki zakres narzędzi do budowy treści formularze z polami do zaznaczania bądź rozwijane listy kontrolki ActiveX do wyświetlania obrazu na żywo marka… text i bitmapy przyciski

16 16 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Building Integration System Security Systems AutoCAD mapy obiektu - korzyści Wykorzystaj istniejące mapy CAD obiektu aby zaoszczędzić czas i pieniądze, szczególnie przy dużych rozległych systemach Tylko dodaj kilka indywidualnych informacji Nazwy widoków sublokalizacji Hyperlinki dla rozlokowania detektorów Automatyczne przypisywanie hiperlinków do rzeczywistych detektorów. Struktura drzewa lokalizacji całego obiektu generowana automatycznie na bazie pliku CAD Skalowalność Brak konieczności dodawania dodatkowych licencji Pusty hyperlink hyperlink przypisany do detektora

17 17 Building Integration System RSO EMEA ST/PRM2-EU | 06/2010 | BIS 2.3 Commercial | © Robert Bosch GmbH 2010. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. BIS w liczbach ElementWartość Ilość różnych punktów detekcyjnych kontrolowanych przez BIS 500,000 Ilość podsystemów połączonych jednocześnie do BIS Nie limitowana przez BIS Liczba stacji roboczychNie limitowana przez BIS Liczba różnych zdarzeń/alarmów Nie limitowana, ~4000 pre-definiowanych w standardzie Liczba alarmów obsługiwanych przez BIS jednocześnie 5,000 alarmów w kolejce

18 18 Building Integration System RSO EMEA ST/PRM2-EU | 06/2010 | BIS 2.3 Commercial | © Robert Bosch GmbH 2010. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Samochodowy Elektrownie … Przeznaczenie Banki Biurowce Obiekty sportowe - stadiony Hotele … Więzienia Instytucję Uczelnie Obiekty wojskowe … Lotniska Dworce kolejowe Logistyka Magazyny … Przemysł Commercial Państwo Transport

19 19 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Building Integration System Security Systems Główne korzyści ze stosowania BIS (I) Integracja pełnej gamy rozwiązań Safety & Security firmy Bosch BIS posiada dedykowany modułem (AccessEngine) do sterowania, nadzorowania, zarządzania oraz konfiguracji kontroli dostępu nie potrzeba dodatkowego softu dla tylko KD, KD działa z pozostałymi systemami pod jedną platformą BIS. BIS stanowi centralny rejestr zdarzeń SQL dla wszystkich systemów w tym również wszystkie informacje z systemu KD Wykorzystanie 100% wektorowych map CAD do wizualizacji szczególnie wygodne i przejrzyste dla dużych systemów, całą mapę wizualizacyjną oraz powiązania przygotowuje się w AutoCad.

20 20 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Building Integration System Security Systems Główne korzyści ze stosowania BIS (II) Zawsze pewność kompatybilności wszystkich systemów Bosch (CCTV, KD, SAP, DSO, SSWiN) z dedykowanym dla nich systemem BIS zmiany w interfejsach komunikacyjnych dla BIS następuję automatycznie gdy jest to wymagane dla jego poprawnego działania np.: - zmiana firmware-u dla FPA5000 -> nowa wersja OPC dla FPA5000, - zmiana firmware-u dla MAP5000 -> nowa wersja OPC dla MAP5000, - nowe kamery HD Bosch -> nowa wersja VideoSDK & VideoSDKserver.

21 21 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Building Integration System Security Systems Główne korzyści ze stosowania BIS (III) BIS AccessEngine MAC VideoEngine VideoSDK VideoSDKSerwer AutomationEngine OPC FPA5000OPC MAP5000OPC Praesideo

22 22 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Building Integration System Security Systems Główne korzyści ze stosowania BIS (IV) Możliwość łatwej personalizacji interfejsu użytkownika Interfejs klienta zbudowany jest w oparciu o HTML

23 23 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Building Integration System Security Systems Kiedy APE a kiedy BIS? Access Professional Edition gdy wymagane są: zarządzanie systemem kontroli dostępu do 128 czytników, integracja z systemem CCTV (=opcja wideo weryfikacji), integracja z systemem SSWiN za pomocą tylko przekaźników. Building Integration System gdy wymagane są: zarządzanie systemem Kontroli Dostępu z ponad 128 czytnikami, wizualizacja w oparciu o mapy CAD (np. systemu SAP) pełna integracja systemów: KD, CCTV, SAP, DSO, SSWiN, budowa scenariuszy sytuacyjnych, wyświetlanie dokumentów jak np. procedury postępowania w określonej sytuacji system działający w oparciu o bazę danych SQL, funkcjonalność nie będąca standardową funkcją żadnego z systemów, dostosowanie wyglądu interfejsu, wydzielenie niezależnych stref systemu wraz z przynależącymi do nich grupami użytkowników (obiekt z wieloma najemcami), możliwość integracji z systemami innych producentów po przez OPC.

24 24 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. System Kontroli Dostępu Bosch Security Systems

25 25 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. System Kontroli Dostępu Bosch Security Systems Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "1 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google