Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie transportem Wybrane elementy Paweł Tura WSG Bydgoszcz WSG.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie transportem Wybrane elementy Paweł Tura WSG Bydgoszcz WSG."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie transportem Wybrane elementy Paweł Tura pawel@przewoznicy.plpawel@przewoznicy.pl, WSG Bydgoszcz pawel@przewoznicy.plpawel@przewoznicy.pl, WSG Bydgoszcz Wskaźniki efektywności transportu

2 Paweł Tura Plan prezentacji  Wprowadzenie  kontrola funkcjonowania transportu  istota tworzenia wskaźników efektywności  Wskaźniki efektywnościowe  definicje wskaźników  zależności pomiędzy wskaźnikami  Porównanie wybranych systemów transportowych

3 Wskaźniki efektywności transportu Wprowadzenie  Istota tworzenia wskaźników  ocena funkcjonowania systemu transportowego – diagnoza stanu aktualnego  porównanie do konkurentów, ang. benchmarking –słabe vs. mocne strony systemu –poszukiwanie sposobów i obszarów poprawy  Założenia do prowadzonych rozważań  analizowany jest transport szynowy  komunikacja miejska  podobna analiza może być prowadzona w odniesieniu do transportu drogowego Paweł Tura

4 Wskaźniki efektywności transportu Definicje wskaźników  Czas trwania kursu t h na linii h (A  B) [min], [godz] (1) AB – czas jazy na linii h – czas oczekiwania na wsiadanie i wysiadanie na linii h  Potok pasażerów na linii h [pas/godz]  liczba pasażerów przejeżdżających przez dowolny punkt linii komunikacyjnej w jednostce czasu, w jednym kierunku AB  Czas obrotu na linii h (A  B  A) [min], [godz] (2) – czas postoju na pętli AB t  Paweł Tura

5 Wskaźniki efektywności transportu Definicje wskaźników  Interwał ruchu IR h na linii h [min] (3)  odstęp czasu, w którym 2 środki transportu (obsługujące tę samą linię) kolejno przejeżdżają po sobie przez dowolny punkt – liczba pojazdów na linii komunikacyjnej h AB  Częstotliwość ruchu ω h na linii h [1/godz], przy IR h [min] (4)  liczba środków transportu przejeżdżających w czasie 1 godz, w jednym kierunku, przez dowolny punkt linii AB Paweł Tura

6 Wskaźniki efektywności transportu Definicje wskaźników  Prędkość eksploatacyjna na linii h [km/godz] (5) – długość drogi na linii h [km] – czas pracy (jazda + postoje) pojazdu [godz] AB  Prędkość techniczna na linii h [km/godz] (6) – długość drogi na linii h [km] – czas jazdy pojazdu [godz], Paweł Tura

7 Wskaźniki efektywności transportu Definicje wskaźników  Współczynnik wykorzystania czasu pracy na linii h [ – ], (7) ponieważ oraz to  Praca przewozowa na linii h [ pkm ] lub [ tkm ] (8) – długość odcinka drogi i [km] – liczba pasażerów (lub masa ładunku) [pas] lub [ton] A B Paweł Tura

8 Wskaźniki efektywności transportu Definicje wskaźników  Współczynnik wykorzystania ładowności [ – ], (9) – pojemność pojazdu, wyrażona w [pas] lub [ton]  Współczynnik gotowości technicznej taboru [ – ], (10) – czas użytkowania pojazdu na linii h – czas obsługiwania pojazdu na linii h  Współczynnik wykorzystania pojazdu [ – ], (11) – czas użytkowania pojazdu na linii h Paweł Tura

9 Wskaźniki efektywności transportu Definicje wskaźników  Współczynnik wykorzystania pojazdu sprawnego technicznie [ – ], (12) ponieważ patrz (10) patrz (11) to  Wydajność pojazdu [ pkm/godz ] lub [ tkm/godz ] (13) – czas użytkowania pojazdu na linii h Paweł Tura

10 100 wkm Wskaźniki efektywności transportu Definicje wskaźników  Efektywność pojazdu na linii h [ pkm/wkm ] lub [ tkm/wkm ] (14) – liczba wozokilometrów zrealizowanych na linii h [wkm] 100 km 1 km 100 wkm  Liczba pojazdów w systemie [ – ] (15)  wymagana liczba pojazdów zdolnych do realizacji zaplanowanej pracy przewozowej  Współczynnik napełnienia na odcinku od i do j, na linii h [ % ] (16) – liczba pasażerów na odcinku i  j, linii h [pas] A B Paweł Tura

11 Wskaźniki efektywności transportu Definicje wskaźników  Koszty eksploatacji [ zł ] (17) – koszt wozokilometra zrealizowanego na linii h [zł/wkm]  Rentowność przewozów na linii h [ % ] (18) – przychód ze sprzedaży biletów na linii h [zł/wkm] Sprzedaż biletów Zysk Koszty eksploatacji Przychód Paweł Tura

12 Wskaźniki efektywności transportu Porównanie systemów transportowych Długość linii komunikacyjnych [km] Liczba linii [ - ] Liczba wozokilometrów [mln.wkm/rok] Współczynnik wykorzystania taboru [ - ] Średnia prędkość eksploatacyjna [km/godz] Rentowność [%] Interwał ruchu (w godz. szczytu) [min] Łódź (MPK) WarszawaWrocław Szczecin Systemy transportowe (2008r.) Wskaźniki Powierzchnia obsługiwanej aglomeracji [km 2 ] 301,2 449 250 98 29 34 31 12 26,3 48,7 21,2 9,4 0,77 -- 0,78 0,74 15,2 12,8 13,9 15,5 3,5 -- 0,1 1,9 -- 10,6 320 494 293 301 Ludność [tys] 809,7 1 700 643 419 Koszt wkm [zł/wkm] 4,01 -- 4,54 Paweł Tura


Pobierz ppt "Zarządzanie transportem Wybrane elementy Paweł Tura WSG Bydgoszcz WSG."

Podobne prezentacje


Reklamy Google