Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizator : Patron : 3 września 2016 Organizator: Patroni:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizator : Patron : 3 września 2016 Organizator: Patroni:"— Zapis prezentacji:

1 Organizator : Patron : 3 września 2016 Organizator: Patroni:

2 Organizator: Fundacja LOTTO Milion Marzeń Łukasz Stajuda– Prezes Zarządu Fundacji lstajuda@fundacjalotto.pl Aneta Góraj – Członek Zarządu Fundacji agoraj@fundacjalotto.pl Ewa Gwiazda – koordynator programu egwiazda@fundacjalotto.pl Jan Krypa – specjalista jkrypa@fundacjalotto.pl jkrypa@fundacjalotto.pl Monika Strogulska-Dwojak – koordynator ds. komunikacji jkrypa@fundacjalotto.pl jkrypa@fundacjalotto.pl Sylwia Jakubczyk – koordynator programów Bezpieczna Rozrywka i Filantropia sjakubczyk@fundacjalotto.pl sjakubczyk@fundacjalotto.pl Joanna Olejniczak – specjalista ds. administracji jolejniczak@fundacjalotto.pl jolejniczak@fundacjalotto.pl

3 Organizator: Program „Kumulacja Aktywności” ma na celu aktywizację sportową młodzieży nieaktywnej fizycznie. Jest skierowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym, rodziców młodzieży w wieku gimnazjalnym.

4 Organizator: Badania CBOS 2012 Przystępując do projektowania programu zachęcającego młodzież do większej aktywności fizycznej Fundacja LOTTO Milion Marzeń zleciła Fundacji CBOS przeprowadzenie badań wśród gimnazjalistów, ich rodziców a także nauczycieli WF i trenerów różnych rodzajów sportu. Badania miały charakter zarówno ilościowy (wystandaryzowane ankiety) jak i jakościowy (wywiady grupowe tzw. Fokusy). Zasady programu konsultowano także z socjologami, psychologami i sportowcami.

5 Organizator: Wyniki badań CBOS 2012 Aktywności sportowa gimnazjalistów 49,1% 34,5% 16,3% Niska Średnia Wysoka Ogółem 580 707 407 837 192 956 54,4% 29,5% 16,1% Niska Średnia Wysoka Dziewczęta 311 865 169 044 91 998 44,2% 39,2% 16,6% Niska Średnia Wysoka Chłopcy 268 842 238 793 100 958

6 Organizator: Wyniki badań HBSC 2014 Procent młodzieży nie spełniających normy wskaźnika MVPA Ogółem ChłopcyDziewczęta Ogółem75,8%70,1%81,4% 11 lat69,4%65,8%74,2% 13 lat75,1%70,6%81,4% 15 lat82,2 %74,6%88,9% Wskaźnik MVPA - przynajmniej 60 minut dziennie wysiłku o umiarkowanej intensywności

7 Organizator: Wyniki badań CBOS 2012 Podstawowym czynnikiem demobilizującym do aktywności sportowej na poziomie szkoły to niska atrakcyjność i monotonia lekcji wychowania fizycznego – ten wniosek z badania jakościowego znajduje potwierdzenie w badaniach ankietowych; Największy wpływ na postawy wobec sportu i lekcji WF mają nauczyciele i trenerzy – to właśnie oni najlepiej potrafią zarazić młodzież miłością do sportu ale także oni mogą na całe życie zniechęcić do aktywności fizycznej „ bo jak zacząłem grać w podstawówce w siatkówkę, to pan powiedział, że dobrze serwuję, dobrze gram w siatkówkę i żebym nie stracił tego. I potem zacząłem chodzić na dodatkowe zajęcia i w gimnazjum też”

8 Organizator: Wyniki badań CBOS 2012 Na zainteresowanie sportem wpływa też grupa rówieśnicza i wzorce, które w tej grupie uchodzą za obowiązujące. Często do uprawiania sportu bezpośrednio namawiają znajomi, którzy dają przykład i aktywizują swoje otoczenie. Sport dla młodych ludzi to przede wszystkim rozrywka o charakterze towarzyskim. Jednocześnie wśród młodzieży istnieje społeczna akceptacja i zrozumienie dla osób, które nie lubią się ruszać lub nie mają tzw. predyspozycji do sportu. Zarówno rodzice jak i nauczyciele ale nawet sama młodzież jako główny powód nieuprawiania sportu poza lekcjami WF podają niechęć do ćwiczeń i lenistwo „Nie lubimy się pocić, w ogóle nie lubimy ćwiczyć. Na jakieś sportowe zajęcia pozalekcyjne u mnie z klasy mało osób chodzi. Nie chce im się po prostu”.

9 Organizator: Wyniki badań CBOS 2012 Dlaczego nie podejmujesz w czasie wolnym żadnej aktywności sportowej? 27,9% 24,6% 23,8% 19,9% 16,9% 19,0% 28,6% 17,2% 14,9% 24,6% 39,6% 19,2% 32,7% 26,6% 6,6% Ogółem Dziewczęta Chłopcy Nie lubię tego rodzaju zajęć, mam inne zainteresowania Brakuje mi czasu - mam dużo nauki Nie chce mi się Brak towarzystwa - nie ma nikogo, kto chciałby to ze mną robić Brakuje mi czasu - mam dużo zajęć pozalekcyjnych

10 Organizator: Wyniki badań HBSC 2014 Czas spędzony bez ruchu przed ekranem – 2 lub więcej godziny dziennie Oglądanie tv 59,6% Gry komputerowe – 34,6% Inne zajęcia przy komputerze – 54,8% w tym 10,4% ponad 6 godzin dziennie)

11 Organizator: Wyniki badań CBOS 2012 Rodzice nastolatków mają świadomość pozytywnej roli sportu w życiu dziecka i przywiązują dużą wagę do rozwoju fizycznego swoich dzieci, w praktyce jednak aktywność ruchowa nie jest postrzegana priorytetowo - pierwsze miejsce w hierarchii wartości związanych z rozwojem dziecka zajmuje zawsze nauka i rozwój intelektualny. Często brak aktywności fizycznej swoich dzieci tłumaczą ilością czasu przeznaczanego na naukę i związane z nią zajęcia dodatkowe. Istotnym czynnikiem jest aktywność fizyczna rodziców – im jest ona wyższa, tym częściej aktywne są również dzieci. Dziecko aktywnych rodziców oswaja się ze sportem od wczesnego dzieciństwa, a aktywność ruchowa staje się dla niego naturalną formą spędzania czasu wolnego. Młodzi ludzie, którzy uprawiali sport z rodzicami w wieku 5-8 lat są obecnie bardziej aktywni niż ich rówieśnicy nie mający tego rodzaju doświadczeń. „ludzie się spotkali i po prostu zrobili się takie jakby zajęcia po pracy.. I mój tata zaczął na to chodzić […] z kolegami taty, tam chodzi jeszcze moja ciocia, jest też parę osób w moim wieku. I tak sobie właśnie gramy”

12 Organizator: Wyniki badań CBOS 2012 Sport uprawiany wspólnie przez dzieci i rodziców (gra w piłkę, jazda na rowerze, łyżwach itd.) 5,615,323,615,914,225,4 3,713,123,918,216,125,0 z ojcem z mamą 19,332,926,06,75,18,2 18,031,426,59,27,46,6 1,7 1,0 z ojcem z mamą (%) w wieku 5-8 lat w wieku gimnazjalnym Bardzo często Dość często Od czasu do czasu Dość rzadko Sporadycznie NigdyNie pamiętam

13 Organizator: Wyniki badań CBOS 2012 Motywacja młodzieży biernej do aktywności sportowej nie może ograniczać się do argumentacji o charakterze werbalnym. Wiarygodna jest przede wszystkim zachęta polegająca na przykładzie – wiarygodnym czyli weryfikowalnym. Pozytywnym wzorcem osobowym mogącym spełnić rolę „motywatora” są przede wszystkim aktywni rówieśnicy oraz sportowcy. Gwiazdy show biznesu zostały wykluczone z tego grona jako niewiarygodne! Na atrakcyjność konkretnych dyscyplin dla nastolatków wpływa ich medialny wizerunek wywołujący pozytywne skojarzenia. Jako atrakcyjne są postrzegane sporty wiążące się z dodatkową adrenaliną, a przede wszystkim te, które są efektowne i widowiskowe. „sama tak jakoś, jak w telewizji widziałam czy coś, to też tak chciałam”

14 Organizator: Wyniki badań CBOS 2012 Istnieje społeczna akceptacja (rodzice, nauczyciele i sama młodzież) do odmiennego traktowania dziewczynek i chłopców w odniesieniu do aktywności fizycznej. Stąd dziewczynkom jest łatwiej unikać lekcji WF co potem przekłada się na mniejszą sprawność fizyczną, podatność na choroby cywilizacyjne i rzutuje na ich stosunek do sportu przez całe życie. „ Chłopak powinien być silny a dziewczynka ładna, nie musi być sprawna fizycznie”

15 Organizator: Wyniki badań HBSC 2014 Dziewczęta z nadwagą i otyłością 11 lat – 15,1% 13 lat – 10,1% 15 lat – 4,3% Dziewczęta uważające się za grube 11 lat – 41,4% 13 lat – 54,9% 15 lat – 60,9%

16 Organizator: Idea programu Kumulacja Aktywności Program został stworzony przez Fundację LOTTO Milion Marzeń w roku 2013. W chwili obecnej trwa 3. edycja. Jego celem jest zachęcenie do uprawiania sportu młodzieży, która dotychczas była nieaktywnej fizycznie. Skierowany jest głównie do młodzieży w wieku gimnazjalnym ale także pośrednio do rodziców. Prowadzący program często współpracują z miejscowymi szkołami, nauczycielami WF, lokalnymi klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi.

17 Organizator: Program oparty jest na: Autorytecie sportowców mających wybitne osiągniecia np. mistrzostwo Polski, mistrzostwo świata czy medale olimpijskie. Bezpośrednim zaangażowaniu sportowca w ćwiczenia - prowadzący nie tylko instruuje, ale wspólnie z młodzieżą ćwiczy. Dostosowywaniu zajęć do umiejętności i możliwości uczestników, nie stawia się wygórowanych celów do osiągnięcia, każdy nawet najmniejszy sukces jest doceniany. Braku elementu oceny i rywalizacji.

18 Organizator: Realizacja programu: Konkurs dla Mistrzów Sportu na oryginalny i innowacyjny scenariusz sportowych zajęć dla gimnazjalistów. Przyznanie grantów 50 sportowcom na prowadzenie zajęć sportowych wg zaproponowanego scenariusza. Realizacja minimum 40 zajęć sportowych w każdej grupie (od września 2016 do kwietnia 2017) w tym co najmniej 5 na darmowej, ogólnodostępnej infrastrukturze np. Orliki, parki, las etc.

19 Organizator: Kogo rekrutujemy: – młodzież gimnazjalna, nieaktywna sportowo, można uzupełnić braki dziećmi z 6 klasy szkoły podstawowej Do kogo jeszcze chcemy dotrzeć: – rodzice – nauczyciele WF Program krok po kroku - rekrutacja

20 Organizator: Program krok po kroku - rekrutacja a.Promocja Gdzie szukać gimnazjalistów Miejsca na plakaty (legalność) Współpraca ze szkołą Współpraca z mediami b.Spotkania z rodzicami c.Spotkania z gimnazjalistami

21 Organizator: Materiały promocyjne: - ulotka dla gimnazjalistów Program krok po kroku - rekrutacja

22 Organizator: Program krok po kroku - rekrutacja Materiały promocyjne: - plakat B2

23 Organizator: Program krok po kroku - rekrutacja (spotkanie z rodzicami) Materiały promocyjne: - ulotka dla rodziców

24 Organizator: a.Minimum 40 spotkań z tą samą grupą młodzieży b.W tym 5 zajęć na ogólnodostępnej infrastrukturze c.Każde zajęcia minimum 90 minut d.Uzupełnienie rekrutacji w trakcie trwania programu w przypadku zbyt małej liczebności grupy e.Stały kontakt z Fundacją w tym systematyczne dosyłanie zdjęć z zajęć. Program krok po kroku - prowadzenie zajęć

25 Organizator: a.Strona internetowa fundacji fundacjalotto.pl b.Strona internetowa programu kumulacjaaktywnosci.pl c.Nagrania i zdjęcia (możliwość wizyty ekipy telewizyjnej na zajęciach) d.Media społecznościowe: -FACEBOOK.com/kumulacjaaktywnosci -FACEBOOK.com/fundacjalotto Działania komunikacyjne

26 Organizator: Działania komunikacyjne

27 Organizator: Działania komunikacyjne

28 Organizator: Działania komunikacyjne

29 Organizator: Działania komunikacyjne

30 Organizator: Działania komunikacyjne

31 Organizator: Działania komunikacyjne

32 Organizator:

33

34 Działania komunikacyjne

35 Organizator: Działania komunikacyjne

36 Organizator: Działania komunikacyjne Pytania? Wątpliwości? Monika Strogulska-Dwojak Koordynator ds. komunikacji Fundacja LOTTO Milion Marzeń tel.: 503 901 266, e-mail: strogulska@fundacjalotto.plstrogulska@fundacjalotto.pl Zapraszam

37 Organizator: Działania komunikacyjne – wyniki badań ewaluacyjnych Czy wchodziłeś na stronę www programu Kumulacja Aktywności? TAK 52%NIE 46% Czy wchodziłeś na profil programu Kumulacja Aktywności na FB? TAK 55%NIE 43%

38 Organizator: a.Listy obecności podpisywana przez młodzież b.Dokumentacja zdjęciowa c.Ankiety ewaluacyjne (#1: na 1. zajęciach, #2: na ostatnich zajęciach) d.Sprawozdanie częściowe za okres do końca grudnia 2016 (przesłanie do 5 stycznia 2017) e.Sprawozdanie końcowe za okres do końca kwietnia 2017 (przesłanie do 30 maja 2017) Program krok po kroku - prowadzenie zajęć

39 Organizator: Program krok po kroku - zgody rodziców

40 Organizator: – NNW dla młodzieży – OC i NNW dla prowadzących zajęcia kopia polisy zostanie wysłana mailem Program krok po kroku - ubezpieczenie

41 Organizator: Program krok po kroku - prowadzenie zajęć

42 Organizator: Program krok po kroku - ankieta dla gimnazjalistów

43 Organizator: Możliwość zorganizowania turnieju obejmującego wszystkie grupy z danego województwa lub z kilku sąsiednich województw Fundacja zapewnia medale dla wszystkich uczestników Organizacja i koszty np. transportu po stronie Mistrzów Sportu Program krok po kroku - turnieje wojewódzkie

44 Organizator: Konkurs dla szkół gimnazjalnych na terenie całej Polski Turniej dla laureatów konkursu Szkolna Kumulacja Aktywności na terenie AWF w Warszawie Program krok po kroku - Szkolna Kumulacja Aktywności

45 Organizator: a.stały kontakt z koordynatorem b.systematyczne dosyłanie zdjęć i informacji c.sprawozdania częściowego do 5 stycznia 2016 d.rachunek i 2. płatność Program krok po kroku - pierwsza połowa programu 3 września 2016 – 31 grudnia 2016

46 Organizator: a.stały kontakt z koordynatorem b.dosyłanie zdjęć i informacji c.sprawozdanie końcowe do 30 maja 2017 d.2. ankieta ewaluacyjna wypełniona przez młodzież e.rachunek i 3. płatność Program krok po kroku - druga połowa programu 1 stycznia 2017 – 30 kwietnia 2017

47 Organizator: Fundacja nie żąda rozliczenia budżetu, ani przedstawiania faktur. Kolejne płatności - po zaakceptowaniu sprawozdań na podstawie rachunku lub faktury. Program krok po kroku - budżet

48 Organizator: Dziękuję za uwagę Ewa Gwiazda


Pobierz ppt "Organizator : Patron : 3 września 2016 Organizator: Patroni:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google