Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POP i SIR POK1 i POK2. 1. Obsługa klienta i jej właściwy poziom w coraz większym stopniu decyduję dziś o pozycji firm na rynku.( „nie tylko jakość produktu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POP i SIR POK1 i POK2. 1. Obsługa klienta i jej właściwy poziom w coraz większym stopniu decyduję dziś o pozycji firm na rynku.( „nie tylko jakość produktu."— Zapis prezentacji:

1 POP i SIR POK1 i POK2

2 1. Obsługa klienta i jej właściwy poziom w coraz większym stopniu decyduję dziś o pozycji firm na rynku.( „nie tylko jakość produktu ale także „jakość logistyczna”) Czas dostaw (ale powtarzalność) Czas dostaw (ale powtarzalność) Dostępność dóbr, Dostępność dóbr, elastyczność dostaw (gotowość do spełnienia szerokich oczekiwań klienta) elastyczność dostaw (gotowość do spełnienia szerokich oczekiwań klienta) Cena produktu Cena produktu

3 Poziom obsługi klienta To wyrażony odpowiednią miarą jakość obsługi logistycznej, Możemy tu wymienić kilkanaście najczęściej stosowanych wskaźników (w praktyce firmy budują całe systemy własnych wskaźników. Możemy tu wymienić kilkanaście najczęściej stosowanych wskaźników (w praktyce firmy budują całe systemy własnych wskaźników. Np. Dostępność towarów w zapasie. Np. Dostępność towarów w zapasie. Poziom obsługi podnoszony zbyt wysoko może dać efekt przeciwny do oczekiwanego Poziom obsługi podnoszony zbyt wysoko może dać efekt przeciwny do oczekiwanego

4 Poziom obsługi klienta – jako prawdopodobieństwo nie wystąpienia braku w zapasie. Jest to prawdopodobieństwo że od chwili wystąpienia potrzeby złożenia zamówienia do chwili udostępnienia otrzymanej dostawy do wykorzystania cały popyt zostanie zaspokojony. Jest to prawdopodobieństwo że od chwili wystąpienia potrzeby złożenia zamówienia do chwili udostępnienia otrzymanej dostawy do wykorzystania cały popyt zostanie zaspokojony. POP = 95% oznacza ? POP = 95% oznacza ?

5 Interpretacja POP dla pojedynczego cyklu uzupełnienia zapasu POP = 95%=0,95, POP = 95%=0,95, Brak w zapasie wystąpi średnio w 5 na 100 cykli (czyli przeciętnie co 20) Brak w zapasie wystąpi średnio w 5 na 100 cykli (czyli przeciętnie co 20) Jeżeli jest 10 dostaw rocznie, to POP 95 oznacza, że brak zapasu wystąpi raz na 2 lata Jeżeli jest 10 dostaw rocznie, to POP 95 oznacza, że brak zapasu wystąpi raz na 2 lata

6 POP możemy obliczyć Id – Idn Id – Idn POP = --------------- POP = --------------- Id Id Id – Liczba dostaw w rozpatrywanym okresie Idn – Liczba cykli dostaw w rozpatrywanym okresie, w którym zaobserwowano brak w zapasie

7 Poziom obsługi klienta – jako stopień ilościowej realizacji zamówienia Druga definicja POP mówi o realizacji zamówień w ujęciu ilościowym. Będziemy mówić o Stopniu Ilościowej Realizacji SIR. Druga definicja POP mówi o realizacji zamówień w ujęciu ilościowym. Będziemy mówić o Stopniu Ilościowej Realizacji SIR. Określa on stosunek liczby zamówionych jednostek wydanych z zapasu popyt zrealizowany popyt zrealizowany SIR = -------------------------------- SIR = -------------------------------- popyt całkowity popyt całkowity (Popyt w tym samych jednostkach i tego samego okresu)

8 Jeżeli na podstawie obliczeń przyjmiemy okres roczny, to SIR obliczymy; PR - NB r WD Śr * Id r – nd * Id r WD Śr – nb PR - NB r WD Śr * Id r – nd * Id r WD Śr – nb SIR = -------------- = ---------------------------- = -------------- Pr WD Śr * Id r WD Śr Pr WD Śr * Id r WD Śr SIR – stopień ilościowej realizacji SIR – stopień ilościowej realizacji PR – Popyt roczny NBr – Liczba braków w zapasie zaobserwowanych w ciągu roku WDŚr – średnia wielkość jednej dostawy w ciągu roku Idr – liczba dostaw w ciągu roku nb – liczba braków obserwowanych w jednym cyklu uzupełnienia (cały problem polega na obliczeniu nb) (cały problem polega na obliczeniu nb)

9 Struktura zapasu Ilość Z max Ilość Z max Q zapas bezpieczeństwa Zb zapas bezpieczeństwa Zb Czas Czas Korzystamy z zapasu bezpieczeństwa

10 Ważne ! Na potrzeby tego zeszytu ćwiczeń liczbę dni, dla których utrzymuje się zapas bezpieczeństwa TO, przyjmujemy z góry, ale należy pamiętać, że parametr ten jest wyznaczany na wiele różnych sposobów. W zależności od stosowanej polityki w przedsiębiorstwie, TO może być określane intuicyjnie na podstawie obserwacji przepływów zapasów. Najlepiej jednak do poprawnego wyznaczenia TO skorzystać z metod matematycznych, które to pozwalają dobrać optymalną liczbę dni TO. Określanie czasu TO i poziomu zapasu bezpieczeństwa mają bardzo istotny wpływ na poziom obsługi klienta, co szeroko zostało już omówione).

11 2 _ 2 _ ZB = ω * Ổ PT = Ổ P * T + Ổ T * P 2 _ 2 _ ZB = ω * Ổ PT = Ổ P * T + Ổ T * P ω – współczynnik bezpieczeństwa (=POP) ω – współczynnik bezpieczeństwa (=POP) Jest to postać najogólniejsza, uwzględniająca nie tylko zmienność popytu, ale i niepewność co do czasu cyklu uzupełnienia. Jak zmniejszyć ZB ze wzoru wynika ze należy zmniejszyć wpływ któregoś z parametrów

12 Jak zmniejszyć zapas bezpieczeństwa jeśli nie ma zmniejszyć POP Zmniejszenie ω oznacza zmniejszenie wymagań co do POP. Przykład to przeprowadzenie Analizy ABC/XYZ pozwala na urealnienie POP Zmniejszenie ω oznacza zmniejszenie wymagań co do POP. Przykład to przeprowadzenie Analizy ABC/XYZ pozwala na urealnienie POP Poprawa trafności prognozy zmniejszy O P Poprawa trafności prognozy zmniejszy O P Skrócenie czasu cyklu uzupełnienia i zmniejszeniem jego zmienności, zmniejszy O T Skrócenie czasu cyklu uzupełnienia i zmniejszeniem jego zmienności, zmniejszy O T Zmianę dostawcy usług transportowych, czy też zmianę rodzaju transportu (np. samochodowy na kolejowy). Zmianę dostawcy usług transportowych, czy też zmianę rodzaju transportu (np. samochodowy na kolejowy).

13 POP i SIR 1. Przedsiębiorstwo dystrybucyjne X otrzymało w ubiegłym roku 25 dostaw towaru Y. W tym okresie tylko raz wystąpił brak tego materiału. Na tej podstawie można oszacować, że poziom obsługi odbiorców przedsiębiorstwa w odniesieniu do tego towaru (rozumiany, jako prawdopodobieństwo obsłużenia popytu) był równy:

14 POP i SIR 2. Przedsiębiorstwo dystrybucyjne X otrzymało w ubiegłym roku 15 dostaw towaru Y. W tym okresie 5 razy wystąpił brak tego materiału oraz 2 razy stwierdzono niezgodność dostawy z fakturą. Na tej podstawie można oszacować, że poziom obsługi odbiorców przedsiębiorstwa w odniesieniu do tego towaru (rozumiany, jako prawdopodobieństwo obsłużenia popytu) był równy:

15 POP i SIR 3. Brak w zapasie wystąpił średnio w 20 na 100 cykli. Czyli przeciętnie co ile cykli? 4. Jeżeli jest 20 dostaw rocznie, to POP 90 oznacza, że brak zapasu wystąpi?

16 POP i SIR 5. Oblicz poziom obsługi jako stopień ilościowej realizacji SIR wiedząc, że pan Marak średnio w jednej dostawie zamawia 20 butelek oliwy a liczba braków w jednym cyklu wynosi 0,12

17 POP i SIR 6. Poziom obsługi jako stopień ilościowej realizacji SIR na dżem truskawkowy wynosi 99,7%, oznacza to że na 1000 słoików dżemu, klienci pana Marka, średnio będzie brakowało?

18 POP i SIR 7. Przewidywany popyt w następnym roku pan Marek oszacował na 2400 słoików. Jednorazowy zakup wynosi 50szt. Oblicz liczbę cykli uzupełnienia zapasu (liczbę dostaw)? Podaj ograniczenia wielkości dostaw. (praca domowa) Pan Marek dopuszcza brak w zapasie raz na rok, oblicz wskaźnik POP oraz wskaźnik zawodności.

19 POP i SIR 8. POK rozumiany jako prawdopodobieństwo niewystąpienia braku w cyklu uzupełnienia zapasu wynoszący 90% oznacza, że na każde 100 szt. zamówionych przez klientów z zapasów wydane zostanie ?

20 POP i SIR POK rozumiany jako prawdopodobieństwo obsłużenia popytu wynosi 99%. Zapas tego materiału jest uzupełniany dostawami o stałej wielkości 20 razy w ciągu roku. Zaznacz odp. Prawidłowe POK rozumiany jako prawdopodobieństwo obsłużenia popytu wynosi 99%. Zapas tego materiału jest uzupełniany dostawami o stałej wielkości 20 razy w ciągu roku. Zaznacz odp. Prawidłowe A Brak w zapasie będzie występował raz na 20 cykli dostaw B Brak w zapasie będzie występował przeciętnie raz na 100 cykli dostaw C Brak w zapasie będzie się zdarzał średnio raz na 5 lat D Brak w zapasie będzie się zdarzał średnio raz na 10 lat

21 POP i SIR Zdanie 8 Popyt tygodniowy na makaron w pewnej dużej hurtowni spożywczej wynosi 140 op. Przy odchyleniu standardowym 20 op. Dostawy tego produktu w ciągu badanego roku następowały w równych odstępach czasowych – co dwa tygodnie. Średni niedobór zapasu e cyklu uzupełnienia zapasu wynosił 2 op. Oblicz stopień ilościowej realizacji popytu dla tego asortymentu.

22 POP i SIR Zadanie 9 Jaki jest rzeczywisty poziom obsługi popytu, a jaki stopień ilościowej realizacji popytu, jeżeli w ciągu badanych ostatnich dwóch lat tylko w dwóch cyklach uzupełnienia zapasów wystąpiła sytuacja, że popyt był większy niż posiadany zapas (łącznie niedobór wyniósł 400 szt.)? Średni popyt tygodniowy w badanym okresie wyniósł 50 szt. przy zmienności 13,39 szt., a stała wielkość dostaw, jakimi był on zaspokajany w ciągu ostatnich dwóch lat, wynosiła 200 szt./dostawę.

23 POP i SIR Zadanie 10 Popyt tygodniowy na pewien proszek do prania w pewnej hurtowni wynosi 1800 op. Zbiorczych, przy odchyleniu standardowym 350 op. Czas uzupełnienia cyklu zapasu wynosi 3 dni i nie obserwuje się opóźnień. Hurtownia jest czynna przez 5 dni w tygodniu. Jaki powinien być poziom zapasu zabezpieczającego, aby prawdopodobieństwo, że w cyklu uzupełnienia nie zabraknie zapasu, było mniejsze niż 95%.


Pobierz ppt "POP i SIR POK1 i POK2. 1. Obsługa klienta i jej właściwy poziom w coraz większym stopniu decyduję dziś o pozycji firm na rynku.( „nie tylko jakość produktu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google