Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY (SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY (SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY)"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY (SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY)

2 Bezpieczeństwo osobiste w trakcie Światowych Dni Młodzieży

3 ZAGROŻENIA kradzieże, rozboje, pobicia, niszczenie mienia, przestępstwa narkotykowe, zakłócenia ładu i porządku publicznego, zagrożenia w ruchu drogowym, atak terrorystyczny, inne.

4 Umundurowanie służbowe policjanta prewencji Umundurowanie służbowe policjanta ruchu drogowego

5 Umundurowanie wyjściowe policjanta Umundurowanie ćwiczebne policjanta

6 Policjanci będą pełnili służbę również w ubiorze cywilnym. Przed podjęciem czynności taki funkcjonariusz obowiązany jest okazać legitymację służbową.

7 PRAWA POLICJANTA legitymowanie osób, wydawanie wiążących poleceń w zakresie ruchu drogowego, kontrolowanie osób i przeglądanie ich bagażu, zatrzymywanie osób, które naruszyły prawo, doprowadzenie osoby nietrzeźwej w celu wytrzeźwienia, m.in do miejsca zamieszkania, izby wytrzeźwień lub jednostki Policji, nakładanie mandatów karnych bądź kierowanie wniosków do sądu o ukaranie, używanie środków przymusu bezpośredniego. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego policjant może użyć broni palnej traktując ją jako środek ostateczny

8 PAMIĘTAJ! Będąc w strefie działania policjantów zabezpieczających Światowe Dni Młodzieży należy bezwzględnie wykonywać ich polecenia

9 CO POWINIEN POSIADAĆ WOLONTARIUSZ ŚDM?  plan miejsca uroczystości z zaznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi, punktami medycznymi, miejscami dostępu do wody pitnej, itp.,  szczegółowy scenariusz uroczystości,  umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,  środki łączności (telefon komórkowy),  numery telefonów alarmowych, numery do organizatorów wskazanych na wypadek zagrożenia.

10 Bądź ostrożny, zwracaj uwagę na to, co dzieje się wokół Ciebie:  Zwracaj uwagę na swoje osobiste rzeczy (dokumenty, pieniądze, kamery, aparaty fotograficzne) i nie zostawiaj ich bez nadzoru;  Nie zostawiaj dokumentów ani pieniędzy w kieszeniach wierzchnich okryć lub w tylnych kieszeniach spodni (schowaj je lepiej w kieszeni na piersiach lub zamykanej na zamek);  Zrób fotokopię swego paszportu lub dowodu osobistego i zostaw ją w miejscu zakwaterowania;  Załóż konto w BIK, co w przypadku utraty dowodu osobistego pozwoli ci zastrzec dokument i uniemożliwi użycie twoich danych osobowych do zaciągnięcia pożyczki w banku (szczegóły na www.nieskradzione.pl);  Nie zostawiaj żadnych cennych rzeczy w samochodzie;  Nie noś przy sobie zbyt dużej gotówki (pieniądze możesz pobrać w wielu bankomatach lub zapłacić za zakupy kartą kredytową).

11 Co zrobić, gdy cenne rzeczy zostaną skradzione?  Natychmiast zwróć się o pomoc do napotkanego patrolu Policji, Straży Miejskiej lub służb ochrony, natomiast w przypadku zagubienia dokumentów powiadom organ wydający lub placówkę konsularną swojego państwa: www.msz.gov.pl;  Zgłoś zdarzenie w najbliższej komendzie/komisariacie Policji ;  Gdy zostanie skradziona Twoja karta kredytowa lub bankomatowa – zablokuj ją jak najszybciej (ogólnopolskie centrum blokowania kart bankowych – nr: +48 828 828 828);  Gdy Twój paszport zostanie zgubiony lub skradziony, ambasada Twojego kraju może wydać Ci dokument zastępczy.

12 ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY 2016 W KRAKOWIE Pamiętaj o niebezpieczeństwie ataku terrorystycznego:  Nie zostawiaj swojego bagażu bez nadzoru;  Jeżeli zauważysz podejrzanie wyglądający bagaż (pakunek), pozostawiony bez opieki, spróbuj ustalić jego właściciela (zapytaj, do kogo należy);  Jeżeli zauważysz podejrzanie zachowującą się osobę, poinformuj o tym służby porządkowe lub funkcjonariuszy Policji;  W książce adresowej telefonu komórkowego – jako kontakt „ICE” wpisz numer telefonu osoby, którą wskazujesz do kontaktów;  W przypadku wystąpienia zagrożenia, ściśle stosuj się do poleceń policjantów oraz służby porządkowej.

13 DO KOGO ZWRÓCIĆ SIĘ W SYTUACJI zagrożenia w ruchu drogowym (np. wypadki), zaginięcia osób, zakłócenia ładu i porządku publicznego, kradzieży, rozboju, pobicia, zniszczenia mienia, przestępstwa narkotykowego (posiadania, udzielania, sprzedaży itp.), zauważenia osoby z bronią, ataku terrorystycznego, złego samopoczucia, omdlenia, zasłabnięcia, napadu chorobowego (np. padaczki), zranienia, urazu, potrzeby udzielenia pierwszej pomocy medycznej, zagubienia przedmiotów i dokumentów, zagubienia się w tłumie, awarii technicznej, problemów organizacyjnych, potrzeby uzyskania informacji dotyczących przebiegu uroczystości, lokalizacji punktów pomocy, zauważenia podejrzanie zachowujących się osób, ORGANIZATOR

14 1.miejsce zdarzenia, 2.rodzaj zdarzenia (wypadek, zasłabnięcie, rozbój, itp.), 3.informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego, 4.liczba napastników (w przypadku zdarzeń kryminalnych), 5.liczba osób potrzebujących pomocy, 6.imię i nazwisko, numer telefonu zgłaszającego, 7.najszybsza/najbezpieczniejsza droga dojazdu do miejsca zdarzenia. JAKIE INFORMACJE PRZEKAZAĆ SŁUŻBOM RATOWNICZYM?

15 Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zabrania się pod groźbą kary: sprzedaży napojów alkoholowych osobom do lat 18, spożywania napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem, w szczególności takich jak: place, ulice, parki, sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18, palenia wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazem, m.in.: w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku, lokalach gastronomiczno- rozrywkowych, środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz obiektach służących obsłudze podróżnych, na przystankach komunikacji publicznej, w pomieszczeniach obiektów sportowych, ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci, innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego, wytwarzania, przywozu, posiadania (żadnej ilości), udzielania i wprowadzania do obrotu środków odurzających lub substancji psychotropowych. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA (wybrane aspekty)

16 CZEGO NIE MOŻE WOLONTARIUSZ? Wolontariusz nie korzysta z dodatkowych uprawnień przysługujących przedstawicielom służb. Wolontariusz nie może podejmować samodzielnych działań przynależnych Policji, np. legitymować osób, kontrolować ich bagażu, używać środków przymusu bezpośredniego. Wolontariusz na zasadach ogólnych ponosi odpowiedzialność karną.

17 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 986 - Straż Miejska +48 608 599 999 - telefon bezpieczeństwa dla turystów +48 222 500 116 - infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych 0 800 422 322 - telefon interwencyjny Straży Granicznej +48 667 881 188 - telefon alarmowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krakowie +48 22 474 00 00 - telefon alarmowy Straży Ochrony Kolei +48 828 828 828 - ogólnopolskie centrum blokowania kart bankowych PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW 112 - Europejski Numer Alarmowy


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY (SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google