Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizyta akredytacyjna 25-27 listopad 2013r. Małgorzata Tomska 20.11.2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizyta akredytacyjna 25-27 listopad 2013r. Małgorzata Tomska 20.11.2013r."— Zapis prezentacji:

1 Wizyta akredytacyjna 25-27 listopad 2013r. Małgorzata Tomska 20.11.2013r.

2 Standardy akredytacyjne

3 Zespół Wizytatorów tworzą 3 osoby, które będą wizytować oddziały w 3 dwuosobowych zespołach ( z osobą towarzyszącą z SP ZOZ w Świdnicy). W przypadku spotkań z Dyrekcją, przeglądu dokumentacji Szpitala lub medycznej czy wizji lokalnej będą pracować razem. Zespół Wizytatorów

4 Harmonogram wizyty Dzień I-25 listopad 2013r. -09:00-09:30-Spotkanie z Dyrekcją - 09:30-11:30-Przegląd dokumentacji - 11:15- 13:15-oddziały - 13:15-14:00-obiad - 14:00-15:30-środowisko opieki, apteka, administracja - 15:30-17:30-Przegląd dokumentacji

5 Harmonogram wizyty Dzień II-26 listopad 2013r. - 09:00 - 10:00-Spotkanie z Dyrekcją - 10:00 – 11:15-Oddziały, ZDOiR - 11:15 – 12:15-Spotkanie z Zespołami - 12:30 - 13:15-Obiad - 13:15 – 14:00-Oddziały - 14:00 – 16:00-Przegląd dokumentacji

6 Harmonogram wizyty Dzień III-27 listopad 2013r. - 09:00 - 10:00-Spotkanie z Dyrekcją - 10:00 – 10:45-Laboratoria, Kadry, Żywienie - 10:45 - 11:30-Oddziały, Centralna Sterylizacja - 11:30 - 12:30-Spotkanie Wizytatorów - 12:45– 13:15-Spotkanie z Personelem - 13:15 – 13:45-Obiad

7 Przegląd dokumentacji medycznej ( losowo wytypowane dni z lat 2007; 2008; 2009 – około 400 historii choroby) Wywiady z personelem i pacjentami w komórkach organizacyjnych Wizja lokalna (odpady) Przegląd dokumentacji szpitala Wywiady z pracownikami ( Zespoły itp)

8 historie choroby ( załączniki w dokumentacji, chronologia zapisów, zlecenia lekarskie, uzyskane zgody, autoryzacja zapisów, potwierdzenie wykonania, karty informacyjne – zalecenia dla pacjenta i lekarza przejmującego opiekę, wskazówki dietetyczne itp ) dostępność zarządzeń, procedur itp. paszporty techniczne, wpisy w obowiązującej dokumentacji ( np. dotyczące rozchodu narkotyków, transfuzje krwi, raporty, księgi zabiegów, księga oczekujących itp ) Przegląd dokumentacji medycznej

9 z kadrą zarządzającą ( Dyrekcja, Lekarz kierujący oddziałem Pielęgniarka / Położna oddziałowa, Kierownicy komórek organizacyjnych - zakres świadczonych usług, analizy wewnątrzoddziałowe, szkolenia itp ) z Zespołami ( zakres działalności, sposób dokumentowania, wnioski i ich realizacja ) z personelem medycznym i niemedycznym ( lekarze,pielęgniarki, technicy, pracownicy administracji itp.) z pacjentami ( np: sposób przeprowadzenia wywiadu, wyjaśnienia wątpliwości,poziom zadowolenia – znajomość postępowania itp) z pacjentami ambulatoryjnymi lub osobami odwiedzającymi itp.( okres oczekiwania na przyjęcie, sposób załatwienia ) Wywiady z personelem i pacjentami

10 sale chorych ( zagęszczenie, obecność węzłów sanitarnych itp) warunki transportu ( podjazdy, windy, hole itp ) oznakowanie ( orientacja przestrzenna, BHP, p/poż i inne ) segregacja odpadów Ocena warunków lokalowych

11 Ocena wyposażenia stosowanego sprzętu ( serwisowanie, sprawdzanie ) leków, materiałów pomocniczych itp ( terminy ważności, sposób oznakowania strzykawek z lekami, płynów do przetoczeń itp) obecność zestawów np: resuscytacyjnego,

12 Niezbędne dane Liczba hospitalizowanych pacjentów Koszt antybiotyków Koszt wszystkich leków Koszty środków czystości Liczba badań mikrobiologicznych - W tym wyników dodatnich Liczba zgonów Liczba autopsji pacjentów hospitalizowanych

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wizyta akredytacyjna 25-27 listopad 2013r. Małgorzata Tomska 20.11.2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google