Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

15 X 2015 KLASA 3A W BIBLIOTECE REJONOWEJ. Najpierw „wybrali ś my si ę ” na wycieczk ę do lasu, która by ł a wytworem naszej dzieci ę cej wyobra ź ni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "15 X 2015 KLASA 3A W BIBLIOTECE REJONOWEJ. Najpierw „wybrali ś my si ę ” na wycieczk ę do lasu, która by ł a wytworem naszej dzieci ę cej wyobra ź ni."— Zapis prezentacji:

1 15 X 2015 KLASA 3A W BIBLIOTECE REJONOWEJ

2 Najpierw „wybrali ś my si ę ” na wycieczk ę do lasu, która by ł a wytworem naszej dzieci ę cej wyobra ź ni. Ka ż dy z nas po kolei wytwarza ł jaki ś d ź wi ę k, który kojarzy ł si ę z lasem. D ź wi ę ki mogli ś my wydobywa ć ustami, r ę kami czy nogami. Musieli ś my tak uczyni ć, aby „nasz las” wype ł ni ł ca łą sal ę wieloma odg ł osami. Nast ę pnie szukali ś my tropów zwierz ę cia, którego zdj ę cie otrzymali ś my. Zadanie wykonali ś my niezwykle szybko i bezb łę dnie. Lena i Ala wytropi ł y ś lady wilka, zwierz ą tka które by ł o bohaterem ksi ąż ki Ewy Nowak pt. „Szarka”. Dowiedzieli ś my si ę czym ż ywi ą si ę wilki, czy lubi ą w ę drowa ć, czy s ą samotnikami, jak si ę porozumiewaj ą, dlaczego i kiedy wyj ą, czy w Polsce s ą pod ochron ą … Obejrzeli ś my filmiki o przyja ź ni zwierz ą t z cz ł owiekiem.

3

4

5 Nadszed ł czas na zabaw ę w m ł ode wilki. Przyniesione skarpetki i gumki wykorzystali ś my do zrobienia pacynek.

6 Na arkuszach bloku technicznego ka ż da grupa musia ł a równie ż wykona ć elementy scenografii - wiosn ę, lato, jesie ń, zim ę. Pory roku zosta ł y przyklejone na pude ł ku. Mieli ś my 10 minut na przygotowanie przedstawienia. Lubimy zabaw ę w teatr.

7


Pobierz ppt "15 X 2015 KLASA 3A W BIBLIOTECE REJONOWEJ. Najpierw „wybrali ś my si ę ” na wycieczk ę do lasu, która by ł a wytworem naszej dzieci ę cej wyobra ź ni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google