Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alicja Rejment klasa Va Bajki. Co to jest bajka? Bajka – to krótki utwór literacki, cz ę sto wierszowany. Bajki ucz ą, bawi ą, rozwijaj ą i przestrzegaj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alicja Rejment klasa Va Bajki. Co to jest bajka? Bajka – to krótki utwór literacki, cz ę sto wierszowany. Bajki ucz ą, bawi ą, rozwijaj ą i przestrzegaj."— Zapis prezentacji:

1 Alicja Rejment klasa Va Bajki

2 Co to jest bajka? Bajka – to krótki utwór literacki, cz ę sto wierszowany. Bajki ucz ą, bawi ą, rozwijaj ą i przestrzegaj ą. Opowiadaj ą humorystycznie o ś wiecie. Ka ż da z nich zawiera morał - pouczenie.

3 Cechy bajki Istotn ą cech ą bajki jest alegoryczno ść. Bohaterami bajek mog ą by ć ludzie, a tak ż e zwierz ę ta, przedmioty i zjawiska, które uosabiaj ą typy ludzkie, cechy charakteru lub przeciwstawne pogl ą dy.

4 Ignacy Krasicki „Kruk i Lis” „Bywa cz ę sto zwiedzionym, Kto lubi by ć chwalonym. Kruk miał w pysku ser ogromny; Lis, niby skromny…

5 Cechy bajki Historia przedstawiona w bajce jest ilustracj ą ludzkich do ś wiadcze ń.

6 Konrad Dziennik: Raz chłopak kochał „Raz m ą dry chłopak kochał dziewczyn ę zawsze radosn ą miał przy niej min ę ona mówiła mu te ż ż e go kocha kiedy go nie ma to zaraz szlocha chciała zarobi ć w ś wiat pojechała szybko innego chłopca poznała nie był zbyt m ą dry ale był blisko teraz ju ż nosi jego nazwisko”.

7 Cechy bajki Bohaterowie s ą kontrastowi. W bajkach cz ę sto jedna posta ć jest w 100% dobra, a inna w 100% zła.

8 W życiu bywa inaczej… Ż ycie i ludzie nie s ą czarno-biali. Dobry człowiek mo ż e zachowa ć si ę ź le…

9 Cechy bajki Bajka poucza i daje wskazówki. Ka ż da bajka ma morał. Morał to to wniosek płyn ą cy z tre ś ci tekstu, oddaj ą cy w skrócie jego sens i zawieraj ą cy pouczenie.Morał przewa ż nie umieszczany jest na ko ń cu bajki, lub wynika z jej tre ś ci.

10 Adam Mickiewicz „Przyjaciele”.

11 Jan Brzechwa „Jajko” Było sobie raz jajko m ą drzejsze od kury. Kura wyłazi ze skóry. Prosi, błaga, namawia: - B ą d ź głupsze! Lecz co mo ż na poradzi ć, kiedy si ę kto uprze? Kura martwi si ę bardzo i nad jajkiem gdacze, A ono powiada, ż e jest kacze.... Kura mówi: - Ostro ż nie! To gor ą ca woda! A jajko na to: - Zimna woda. - Szkoda! Wskoczyło do ukropu z min ą bardzo hard ą I ugotowało si ę na twardo. Jak my ś licie jaki morał płynie z tej bajki?

12 Autorzy bajek Ignacy Krasicki

13 Autorzy Bajek Adam Mickiewicz

14 Autorzy Bajek Ezop (uwa ż ał ż e jest brzydki Chciał by ludzie dostrzegali pi ę kno Jego duszy, dlatego pisał bajki.)

15 Autorzy bajek Lafonten – na jego bajkach wzorowali si ę inni autorzy.

16 Autorzy bajek Jan Brzechwa

17 Autorzy Bajek Konrad Dziennik

18 Autorzy bajek Dorota Terakowska – pisała bajki terapeutyczne

19 Dziękuję za uwagę – Ala Rejment


Pobierz ppt "Alicja Rejment klasa Va Bajki. Co to jest bajka? Bajka – to krótki utwór literacki, cz ę sto wierszowany. Bajki ucz ą, bawi ą, rozwijaj ą i przestrzegaj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google