Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdawczość Poznań, 8 Marca 2007 r.. Sprawozdawczość Rozporządzenie nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdawczość Poznań, 8 Marca 2007 r.. Sprawozdawczość Rozporządzenie nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdawczość Poznań, 8 Marca 2007 r.

2 Sprawozdawczość Rozporządzenie nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych Uzupełnienia Programów Operacyjnych Podręczniki Wdrażania Umowa o dofinansowanie projektu – nakłada na beneficjenta obowiązek sprawozdawczości

3 Sprawozdawczość Klasyfikacja sprawozdań: - okresowe – składane co okres sprawozdawczy, zawiera informacje nt. postępu realizacji projektu -roczne - składane po zakończeniu danego roku kalendarzowego -końcowe – składane po zakończeniu realizacji projektu

4 Sprawozdawczość Forma sprawozdania: Sprawozdanie wypełniamy na sformalizowanym wzorze. Każdy program i fundusz ma swój formularz sprawozdania Formularze publikowane są w formie rozporządzenia ministra.

5 Sprawozdawczość Zawartość sprawozdania: -informacje ogólne (tytuł, numer, program, działanie) -dotyczące przebiegu rzeczowego realizacji, podpisanych umów lub podjętych decyzji -postęp finansowy, zestawienie poniesionych wydatków, zrealizowanych płatności -plan działań w kolejnym okresie sprawozdawczym -informacja o wypełnianiu zobowiązań w zakresie informacji i promocji projektu -informacje o napotkanych problemach i opóźnieniach -informacje o audytach, kontrolach i ich wynikach

6 Przykład 1 strony sprawozdania dla ZPORR SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO a.okresowe b.roczne c. końcowe d. korekta I. INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Numer sprawozdania 2.Numer i nazwa Działania 3.Numer i nazwa projektu 4.Okres realizacji projektu 5.Rodzaj projektu* 6.Nazwa i adres Beneficjenta 7.Osoba odpowiedzialna za realizację projektu 8.Osoba do kontaktu** 9.Numer telefonu i faksu 10.Adres poczty elektronicznej

7 Monitoring wewnętrzny w UMP Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Poznania Oddział Funduszy Europejskich odpowiedzialny jest za prowadzenie monitoringu projektów. Obowiązek składania sprawozdania nałożony jest na każdego kierownika projektu


Pobierz ppt "Sprawozdawczość Poznań, 8 Marca 2007 r.. Sprawozdawczość Rozporządzenie nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google