Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport Electus S.A. Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia Olsztyn, 05.12.2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport Electus S.A. Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia Olsztyn, 05.12.2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Raport Electus S.A. Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia Olsztyn, 05.12.2011 r.

2 Zobowiązania szpitali publicznych

3 Zobowiązania ogółem

4 Zobowiązania szpitali publicznych według stanu na II kwartał 2011 roku wynoszą 10 057 tys. zł W 2010 roku w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost zobowiązań o 3,46% Dynamika zobowiązań w poszczególnych województwach cechowała się relatywnie dużym zróżnicowaniem, odnotowano województwa, w których poziom zobowiązań uległ znaczącemu zwiększeniu jak i te w których poziom zadłużenia uległ obniżeniu.

5 Zobowiązania wymagalne

6 Zobowiązania wymagalne to wciąż duże zagrożenie W 2010 r. nastąpił spadek zobowiązań wymagalnych w porównaniu z 2009 r. Regulowanie zobowiązań wymagalnych wciąż stanowi duży problem dla jednostek służby zdrowia Od końca 2010 roku do końca II kwartału 2011 roku zobowiązania wymagalne wzrosły o 232 mln zł co stanowi 10,85% wzrost w wartościach względnych

7 Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem w 2009 roku [mln zł] Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia

8 Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem w 2010 roku [mln zł] Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia

9 Dwa województwa wykazujące najwyższe zobowiązania wymagalne (mazowieckie oraz śląskie) posiadają największą ilość szpitalnych placówek publicznych w swoim regionie Wzrost zobowiązań ogółem, przy jednoczesnym spadku zobowiązań wymagalnych świadczyć może o coraz bardziej efektywnym, świadomym zarządzaniu przez menedżerów długiem podległych im placówek. Sytuacja taka miała miejsce np. w województwie śląskim. Zobowiązania szpitali publicznych

10 Zapotrzebowanie na środki finansowe zgłaszane przez szpitale publiczne

11 Podstawowym celem poszukiwania finansowania są: realizacja kapitałochłonnych przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu dostosowanie standardu jednostki do poziomu europejskiego spłata oraz restrukturyzacja zobowiązań wymagalnych Cele pozyskania finansowania

12 Zapotrzebowanie na środki finansowe

13 Zapotrzebowanie 2010/2009 Zapotrzebowanie szpitali na koniec 2010 r. przekroczyło 1 105,80 tys. zł co stanowiło ponad 4,5-krotność zapotrzebowania z 2009 roku We wszystkich województwach (oprócz pomorskiego) odnotowano wzrost zapotrzebowania na finansowanie jednak zarówno wielkość jak i dynamika zapotrzebowania cechuje się znacznym zróżnicowaniem w zależności od województwa

14 Zapotrzebowanie na środki finansowe

15 Zapotrzebowanie I półrocze 2011/I półrocze 2010 Zapotrzebowanie szpitali na środki finansowe w I półroczu 2011 r. przekroczyło 524 mln zł Najwięcej środków w tym okresie potrzebowały szpitale z województwa kujawsko-pomorskiego (112 mln zł) oraz mazowieckiego (ok. 104 mln zł) Największą dynamikę wzrostu potrzeb zaobserwowano w województwie kujawsko-pomorskim oraz zachodniopomorskim Zapotrzebowanie na środki finansowe w skali całego kraju zwiększyło się ponad 2 razy

16 Zapotrzebowanie na środki finansowe [mln zł] Źródło: Electus S.A. * Wielkość określona na podstawie wstępnych danych szacunkowych.

17 Korelacja pomiędzy zapotrzebowaniem szpitali publicznych na środki finansowe a zadłużeniem wymagalnym

18 Zapotrzebowanie szpitali a zadłużenie wymagalne

19 Cztery z pięciu województw mających największe zobowiązania wymagalne, wykazywało także największe zapotrzebowanie na środki finansowe w badanym okresie Województwa małopolskie, lubuskie oraz opolskie zgłaszały zapotrzebowanie na środki przewyższające wartość ich zobowiązań wymagalnych wynika to prawdopodobnie z planowanych w danym okresie inwestycji. Pomimo dużego zadłużenia (144 mln) województwo kujawsko- pomorskie zgłosiło znikome zapotrzebowanie (7 mln) na środki finansowe Podsumowanie zapotrzebowania szpitali

20 Założenia: Organ założycielski podejmuje decyzje o komercjalizacji SP ZOZ NZOZ rozpoczyna działalność bez zobowiązań SP ZOZ’u Zadłużenie SP ZOZ’u spłacane będzie przez organ założycielski Przekształcenie SP ZOZ

21 SP ZOZ Wierzyciel Zobowiązania Cesja wierzytelności Komercjalizacja bez przenoszenia zobowiązań Spłata wierzytelności Finansowanie docelowe Okres – dostosowany do potrzeb Finansowanie pomostowe Okres - Od 1 miesiąca NZOZOrgan założycielski

22 Zrealizowane cele: NZOZ rozpoczyna działalność bez zobowiązań oraz nie ponosi kosztów ich obsługi Organ założycielski, w sposób dostosowany do własnych możliwości, realizuje spłatę zobowiązań SP ZOZ’u W przypadku finansowania pomostowego możliwość obniżenia poziomu długu

23


Pobierz ppt "Raport Electus S.A. Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia Olsztyn, 05.12.2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google