Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KOLBUSZOWEJ Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2015r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KOLBUSZOWEJ Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2015r."— Zapis prezentacji:

1 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KOLBUSZOWEJ Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2015r

2  Powiat kolbuszowski jest najbezpieczniejszym rejonem województwa podkarpackiego. W 2015r wskaźnik zagrożenia przestępczością na 10 tys. mieszkańców wyniósł 71,44. Klasyfikuje on naszą jednostkę na 2 miejscu w województwie  Procentowy udział przestępstw popełnionych na terenie powiatu kolbuszowskiego na tle województwa podkarpackiego Ogółem przestępstwaPrzestępstwa kryminalne Wszczęte Wskaźnik dynamiki Udział procentowy Stwierdzone Wskaźnik dynamiki Udział procentowy Wykryte % wykrywalności Udział procentowy Wszczęte Wskaźnik dynamiki Stwierdzone Wskaźnik dynamiki Wykryte % wykrywalności KPP Kolbuszowa 63989,32,2419801,531775,11,638184,92307414260,9 Podkarpackie 2860092,51002761697,31001996471,71001825491,21564783,9911657,5

3 Skuteczność poszukiwań osób w 2015 roku Stan na Liczba poszukiwanych listami gończymi Liczba poszukiwanych do ustalenia miejsca pobytu Liczba osób zaginionych początek 201529401 koniec 201523340 Wskaźnik skuteczności poszukiwań listami gończymi na na koniec 2015 roku wyniósł 0,79% (IV msce w województwie) W 2015 roku wszczęto 10 poszukiwania listami gończymi, 17 poszukiwań do ustalenia miejsca pobytu, oraz 16 poszukiwań za osobami zaginionymi. Zatrzymano 16 osoby poszukiwane listami gończymi, 25 osób poszukiwanych do ustalenia miejsca pobytu. Odnaleziono 17 osób zaginionych.

4 PREWENCJA.

5 ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE OSIĄGNIĘTYCH WARTOŚCI DOTYCZĄCYCH CZASU REAKCJI NA ZDARZENIE _________________________________________________ W terenie miejskim policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej podjęli 1320 interwencji (w 2014r -1160).Średni czas reakcji na zdarzenie wyniósł 5 min. 14 sekund ( 5min. 19 sekund w 2014). W terenie wiejskim policjanci podjęli 2187 interwencji (2305 w 2014). Średni czas reakcji na zdarzenie wyniósł: 9 minut i 40 sekund (w 2014r - 10 minut 54 sekund).

6 LICZBA SKIEROWANYCH POLICJANTÓW DO SŁUŻB PATROLOWYCH i OBCHODOWYCH

7 WARTOŚCI OCZEKIWANE I OSIĄGNIĘTE W 2015 r. DOTYCZĄCE LICZBY SKIEROWANYCH DO SŁUŻBY PATROLOWEJ POLICJANTÓW

8 ZESTAWIENIE WYKROCZEŃ UJAWNIONYCH NA TERENIE POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO

9 Wybrane kategorie ujawnionych wykroczeń

10 Struktura prowadzonych czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w 2015r W 2015r kolbuszowscy policjanci prowadzili łącznie 1016 postępowań w sprawach o wykroczenia, z czego 919 spraw zarejestrowano w 2015r

11 Rodzaje wykroczeń w prowadzonych postępowaniach Łącznie sprawami wykroczeniowymi objęto w 2015r - 1111 wykroczeń

12 Ogółem w 2015 roku w KPP Kolbuszowa odnotowano: 28 nieletnich - sprawców czynów karalnych, w tym : 12 sprawców czynów o charakterze przestępstw 16 sprawców czynów o charakterze wykroczeń 11 zagrożonych demoralizacją Na ogólną liczbę 274 podejrzanych, sprawcami czynów karalnych o charakterze przestępstw było 12 nieletnich, co stanowi 4,4% sprawców wszystkich czynów. Sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym było 119, w tym nieletnich sprawców tych czynów było 11 co stanowi 9,2%. W 7 wybranych kategoriach nieletni popełniający te przestępstwa stanowili 29% Na ogólną liczbę 274 podejrzanych, sprawcami czynów karalnych o charakterze przestępstw było 12 nieletnich, co stanowi 4,4% sprawców wszystkich czynów. Sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym było 119, w tym nieletnich sprawców tych czynów było 11 co stanowi 9,2%. W 7 wybranych kategoriach nieletni popełniający te przestępstwa stanowili 29%

13 Programy prewencyjne i akcje prowadzone na terenie powiatu kolbuszowskiego W ramach prewencji kryminalnej na terenie powiatu realizowane są rządowe i wojewódzkie programy prewencyjne oraz działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym i przestępczości. Odpowiadając na zapotrzebowanie społeczności lokalnej kolbuszowscy policjanci stworzyli autorski program pod nazwą „Przyjazna cyberprzestrzeń” oraz prowadzą działania „Nie chcę nie muszę” skierowane do młodzieży.

14 W 2015 roku policjanci przeprowadzili łącznie blisko 130 spotkań ze społeczeństwem ( w tym szkoły 110), -z uczniami szkół średnich, gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli -z kandydatami na rodziny zastępcze, pedagogami, przedsiębiorcami, -seniorami, Z sanepidem o dopalaczach Lekcja o cyberprzemocy na komendzie policji Powiatowy Turniej BRD Na piknikach rodzinnych PAT 2015 Kolbuszowa „Profilaktyka a Ty” Turniej o Puchar Komendantów

15 Szkolenie z przedsiębiorcami Z seniorami Na półkoloniach Wizyty w komendzie Spotkania w szkołach, przedszkolach Spotkania z technikiem kryminalistyki

16 Debaty społeczne Mając na uwadze priorytety i zadania wyznaczone przez Komendanta Głównego Policji na lata 2013-2015 których realizacja ma odbywać się m.in. poprzez rozpowszechnianie w Policji debaty społecznej jako formy komunikowania się ze społeczeństwem w sprawach dot. bezpieczeństwa i porządku publicznego Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej zorganizowała dwie debaty społeczne, których tematem były: 1. „Bezpieczeństwo seniorów na terenie gminy Kolbuszowa” - styczeń 2015r 2.” Dopalacze. Wiedza a zagrożenie wśród młodzieży z gminy Kolbuszowa”- październik 2015r

17 - wzięło w nich udział około 250 osób

18 RUCH DROGOWY

19 Ogólne dane o wypadkach i ich ofiarach Na terenie powiatu kolbuszowskiego zaistniało:  9 osób poniosło śmierć  43 osób doznało obrażeń ciała W porównaniu do roku 2014: Zwiększyła się o 10 liczba wypadków drogowych. Liczba ofiar śmiertelnych zwiększyła się o 4 osoby Zwiększyła się liczba osób rannych o 3 osoby Liczba kolizji zwiększyła się o 24

20 Ilość wypadków w poszczególnych gminach 11 2 3 2 3 24 Droga K 9 Droga W 875 Droga W 987 Droga W 872 19512

21 Wypadki i kolizje drogowe na terenie poszczególnych gmin Gmina Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji Kolbuszowa24323228 Majdan Królewski 1141045 Raniżów30318 Dzikowiec21218 Cmolas30332 Niwiska21128

22 Wypadki drogowe w powiecie kolbuszowskim w latach 2003 - 2015

23 Skutki wypadków drogowych w powiecie kolbuszowskim w latach 2003-2015

24

25 Efekty pracy policjantów Referatu Ruchu Drogowego Zastosowane środki oddziaływania pozakarnego stanowią 7,7% ogółu ujawnionych wykroczeń.

26  Ograniczenia liczby wypadków drogowych z udziałem niechronionych użytkowników ruchu drogowego  Eliminowania z ruchu drogowego kierujących pojazdami znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w działaniach „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO” „Ferie 2015” Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym mające na celu:

27  Ujawniania i eliminowania nieprawidłowości z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy: „BUS i TRUCK” „TRZEŹWY PORANEK” „PRĘDKOŚĆ”

28 LOGISTYKA

29 TRANSPORT W 2015 roku Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej eksploatowała 19 samochodów oraz 1 łódź. Pojazdy służbowe przejechały łącznie 336 231 km (377 712 w 2014r).

30 WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ I SAMORZĄDOWĄ  STAROSTA KOLBUSZOWSKI  BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ  WÓJT GMINY CMOLAS  WÓJT GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI  WÓJT GMINY DZIKOWIEC  WÓJT GMINY RANIŻÓW  WÓJT GMINY NIWISKA  STAROSTA KOLBUSZOWSKI  BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ  WÓJT GMINY CMOLAS  WÓJT GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI  WÓJT GMINY DZIKOWIEC  WÓJT GMINY RANIŻÓW  WÓJT GMINY NIWISKA

31 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI Sąd i Prokuratura Rejonowa w Kolbuszowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Nadleśnictwo Kolbuszowa Placówka Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie Powiatowy Inspektorat Ochrony Środowiska Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Powiatowy Inspektorat Weterynarii Straż Miejska w Kolbuszowej Inspekcja Transportu Drogowego w Rzeszowie Sąd i Prokuratura Rejonowa w Kolbuszowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Nadleśnictwo Kolbuszowa Placówka Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie Powiatowy Inspektorat Ochrony Środowiska Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Powiatowy Inspektorat Weterynarii Straż Miejska w Kolbuszowej Inspekcja Transportu Drogowego w Rzeszowie


Pobierz ppt "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KOLBUSZOWEJ Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2015r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google