Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 BENCHMARKING – NARZĘDZIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 BENCHMARKING – NARZĘDZIE."— Zapis prezentacji:

1 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 BENCHMARKING – NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDACH MIAST NA PRAWACH POWIATU, GMIN I STAROSTWACH POWIATOWYCH Organizacja sieci szkół publicznych Opieka nad dziećmi do lat 3 Katowice, 24 września 2013 r. Marcin Sakowicz Ekspert ds. pilotażowego wdrożenia i testowania innowacji w zakresie zarządzania procesami

2 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61

3 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61

4 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Mierniki XII.1 Jaka jest liczba miejsc w żłobkach zapewnianych przez gminy na dzień 31 grudnia ? [L MŻG ] XII.2 Liczba dzieci oczekujących na miejsce w żłobku na dzień 31 grudnia 2012 r ( skala zapotrzebowania na miejsca w żłobkach miejskich) [L DO ] XII.3 Ile wynosi liczba miejsc w żłobkach niepublicznych ? (jeżeli jest znana) [L MŻN ] XII.4 Jakie działania urząd podjął w danym roku w obszarze organizacji żłobków po wprowadzeniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ? ) XII.5 Liczba etatów w wydziale zajmujących się realizacją zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. (średnia za dany rok). [L E13 ] XII.6 Kwota utrzymania jednego miejsca w żłobku publicznym, [K DŻP ] XII.7 Kwota dofinansowania na jedno dziecko w żłobku niepublicznym, [K DŻN ] XII.8 Kwota utrzymania jednego dziecka w klubie dziecięcym publicznym, [K DKP ] XII.9 Kwota dofinansowania na jedno dziecko w klubie dziecięcym niepublicznym, [K DKN ] XII.10 Kwota dofinansowania na jedno dziecko u dziennego opiekuna. [K DDO ] XII.11 Kwota wydatków ponoszonych przez gminę na żłobki publiczne, [K WŻP ] XII.12 Kwota wydatków ponoszonych przez gminę na żłobki niepublicznym, [K WŻN XII.13 Kwota wydatków ponoszonych przez gminę na kluby dziecięce publiczne, [K WKP ] XII.14 Kwota wydatków ponoszonych przez gminę na kluby dziecięce niepubliczne, [K WKN ] XII.15 Kwota wydatków ponoszonych przez gminę na dziennego opiekuna. [K WDO ] XII.16 Liczba miejsc w żłobku publicznym, [L MŻP ] XII.17 Liczba miejsc dofinansowanych w żłobku niepublicznym, [L MŻN ] XII.18 Liczba miejsc w klubie dziecięcym publicznym[L MKD ] XII.19 Liczba miejsc dofinansowania w klubie dziecięcym niepublicznym [L MKN ] XII.20 Liczba dzieci do lat 3 (zameldowani na pobyt stały i czasowy) na dzień 31 grudnia z bazy ewidencji ludności [L DŻA ] XII.21 Czy w gminie organizowane są konkursy na opiekę nad dziećmi do lat 3 ? Jeśli tak to proszę o krótki opis doświadczeń, jeśli nie to czy są inne formy wspierania podmioty zewnętrzne w zapewnieniu opieki nad dziećmi do lat 3 ?

5 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Wskaźnik skuteczności (LDO/(L MŹG WEOW= (LDO/(L MŹG )*100 LDO LDO Liczba dzieci oczekujących na miejsce w żłobku LMŹG LMŹG Liczba miejsc w żłobkach zapewnianych przez gminę Uzasadnienie: Wskaźnik pokazuje oczekujących na miejsce w żłobku (na tle ogólnej liczby miejsc w żłobkach w danej gminie) Interpretacja: Im niższa jest wartość tym wyższy jest poziom osiągania celu szczegółowego dla tego procesu

6 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Wskaźnik skuteczności 1

7 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Wskaźnik skuteczności(2) (LDO12/(L DO11 WEOR= (LDO12/(L DO11 )*100 LDO12 LDO12 Liczba dzieci oczekujących na miejsce w żłobku w roku 2012 LDO11 LDO11 Liczba dzieci oczekujących na miejsce w żłobku w roku 2011 Uzasadnienie: Wskaźnik pokazuje oczekujących na miejsce w żłobku – pozwala na obserwację trendu Interpretacja: Im niższa jest wartość tym wyższy jest poziom osiągania celu szczegółowego dla tego procesu

8 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Wskaźnik skuteczności 2, Wskaźnik pokazuje skalę oczekujących na miejsce w żłobku

9 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Wskaźnik satysfakcji klientów

10 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61

11 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 miasta na prawach powiatu 1234567891011121314 Pytanie 1 (2012) 1931251961501602303691251000214370247100 Pytanie 2 (2012) 6150890121373091101104210040 Pyt 2 (2011) 2554596027543010030015012610000 Identyfikacja dobrej praktyki na podstawie zebranych danych 1. Jaka jest liczba miejsc w żłobkach zapewnianych przez gminy na dzień 31 grudnia ? 2. Liczba dzieci oczekujących na miejsce w żłobku na dzień 31 grudnia 2012 r ( skala zapotrzebowania na miejsca w żłobkach miejskich Liczba dzieci oczekujących na miejsce w żłobku w roku poprzedni (2011)

12 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Identyfikacja dobrej praktyki na podstawie zebranych danych Pytanie 4. Jakie działania urząd podjął w danym roku w obszarze organizacji żłobków po wprowadzeniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ? Modernizacje, przebudowy, Bytom, Krosno, Lubliniec, Piotrków Trybunalski, Tarnów, Tychy Dofinansowanie do pobytu dziecka Konkursy (Kalisz, Rybnik,

13 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 miasta na prawach powiatu 123456678910111213 L 1L 1 1435,731132810,75983,37820,531189,92879,15590,25730,7809658391014900 L 2. 06403000200040038706204000 0 L.3 000000150000200000 Identyfikacja dobrej praktyki na podstawie zebranych danych Liczba 1. Kwota utrzymania 1 dziecka w żłobku publicznym Liczba 2. Kwota dofinansowania 1 dziecka w żłobku w żłobku niepublicznym Liczba 3 Kwota dofinansowania na jedno dziecko w klubie dziecięcym niepublicznym

14 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Kwota utrzymania dziecka w żłobku publicznym

15 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 miasta na prawach powiatu 123456789101112 14 L 1L 1 19375841501602253111251000214370150100 L 2. 05011201505800120340970 Identyfikacja dobrej praktyki na podstawie zebranych danych Liczba 1. Liczba miejsc w żłobku publicznym, Liczba 2. Liczba miejsc dofinansowanych w żłobku niepublicznym

16 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Dobre praktyki Dyskusja Dzielenie się doświadczeniami Wymiana dobrych praktyk

17 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Proponowane zmiany

18 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 BENCHMARKING – NARZĘDZIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google