Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BO! Małopolska czeka na Twój pomysł i głos!. Zasady Składanie Wniosków WeryfikacjaGłosowanie Ogłoszenie Wyników Ewaluacja ZADANIA POWIATOWE ZADANIA SUBREGIONALNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BO! Małopolska czeka na Twój pomysł i głos!. Zasady Składanie Wniosków WeryfikacjaGłosowanie Ogłoszenie Wyników Ewaluacja ZADANIA POWIATOWE ZADANIA SUBREGIONALNE."— Zapis prezentacji:

1 BO! Małopolska czeka na Twój pomysł i głos!

2 Zasady Składanie Wniosków WeryfikacjaGłosowanie Ogłoszenie Wyników Ewaluacja ZADANIA POWIATOWE ZADANIA SUBREGIONALNE dwa lub więcej powiatów z subregionu koszt zadania: 100 000 zł – 300 000 zł 1 mln zł na subregion plus miasto Kraków Roczny koszt bieżącego utrzymania zadania: max 10% kwoty realizacji jeden powiat lub miasto Kraków koszt zadania: 50 000 zł – 100 000 zł

3 Zasady Składanie Wniosków WeryfikacjaGłosowanie Ogłoszenie Wyników Ewaluacja

4 Zasady Składanie Wniosków WeryfikacjaGłosowanie Ogłoszenie Wyników Ewaluacja Jakie zadanie można zgłosić? kulturalne, prospołeczne, edukacyjne, sportowe, turystyczne, ekologiczne, lub inne (zgodne z kompetencjami województwa) Kto może zgłosić zadanie? Każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 16 lat Lista poparcia zadania!!! Ile podpisów potrzeba? powiatowego Dla zadania powiatowego 50 podpisów mieszkańców danego powiatu subregionalnego Dla zadania subregionalnego 100 podpisów mieszkańców danego subregionu Gdzie i jak można złożyć zadanie? Zadanie należy zgłosić za pomocą formularza, osobiście lub listownie w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie lub w Agendach Zamiejscowych (Oświęcim, Tarnów, Nowy Sącz) Jak złożyć zadanie?

5 Zasady Składanie Wniosków WeryfikacjaGłosowanie Ogłoszenie Wyników Ewaluacja Weryfikacja formalna: ocena prawidłowości wypełnienia formularza, sprawdzenie listy podpisów poparcia. Weryfikacja merytoryczna: zgodność z obowiązującymi, przepisami prawa, zgodność z kompetencjami Województwa, możliwość realizacji, rzeczywisty koszt wykonania, koszt rocznego utrzymania nie większy niż 10%, korzyści dla Województwa i jego mieszkańców. Zarząd WM: ostateczna lista zadań przyjętych do głosowania, lista odrzuconych projektów wraz z uzasadnieniem. Weryfikacja - na czym to polega?

6 Zasady Składanie Wniosków WeryfikacjaGłosowanie Ogłoszenie Wyników Ewaluacja Formy głosowania: wrzucenie karty do urny UMWM, Agendy Zamiejscowe, elektronicznie na stronie internetowej www.bo.malopolska.pl korespondencyjne na adres UMWM, agendy zamiejscowe. Kto może zagłosować? Każdy mieszkaniec województwa, który ukończył 16 lat. Zasady głosowania Na jakie zadania można głosować? powiatowe subregionalne Na zadanie powiatowe - mieszkańcy danego powiatu. Na zadania subregionalne - mieszkańcy danego subregionu. Ile głosów można oddać? Jeden głos na zadanie powiatowe. Jeden głos na zadanie subregionalne. UWAGA!!! Wybór większej liczby zadań lub podwójne głosowanie – to głos nieważny

7 Zasady Składanie Wniosków WeryfikacjaGłosowanie Ogłoszenie Wyników Ewaluacja Które zadania będą realizowane? Co się stanie w przypadku kiedy dwa lub więcej zadań w danym subregionie otrzyma taką samą liczbę głosów? Co się stanie w przypadku kiedy dwa lub więcej zadań pozostaje z sobą w sprzeczności? Co się stanie w przypadku niewykorzystania puli środków w danym subregionie? Co się stanie jeżeli w trakcie realizacji zadań w danym subregionie zostaną poczynione oszczędności?

8 Zasady Składanie Wniosków WeryfikacjaGłosowanie Ogłoszenie Wyników Ewaluacja Działania promocyjne, edukacyjne, informacyjne, deliberatywne CELE: przybliżenie mieszkańcom idei partycypacji społecznej, zachęcenie do uczestnictwa w budżecie obywatelskim (czynnego, biernego), upowszechnienie informacji o efektach realizacji budżetu obywatelskiego, doskonalenie przyjętych procedur i zastosowanych rozwiązań. wsparcie procesu współdziałania i współdecydowania społeczności lokalnych, METODY REALIZACJI: dwuetapowa kampania promocyjna powiatowe spotkania partycypacyjne działania ewaluacyjne

9 HARMONOGRAM PROJEKTU Zgłaszanie zadań przez mieszkańców OD 15 KWIETNIA DO 6 MAJA Ogłoszenie listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych DO 9 CZERWCA Kampania promocyjna mieszkańców, zadań dopuszczonych do głosowania OD 10 CZERWCA Głosowanie mieszkańców na zadania dopuszczone do głosowania OD 18 CZERWCA DO 6 LIPCA Ogłoszenie wyników głosowaniaDO 31 LIPCA EwaluacjaDO 30 LISTOPADA

10 WYPEŁNIANIE FORMULARZA – KRÓTKI KURS W tej części należy podać dane osoby zgłaszającej zadanie. Pola z „*” są obowiązkowe. To pole wypełnia Urząd – należy pozostawić je puste Adres e-mail jest nieobowiązkowy niemniej jednak ułatwi on ewentualny kontakt

11 Należy wpisać krótki, zwięzły tytuł zadania - będzie on wizytówką zadania zamieszczoną na stronie Budżetu Obywatelskiego. WYBIERAMY TYLKO JEDEN ZASIĘG ZADANIA! zadanie powiatowe - realizowane na terenie jednego powiatu lub Krakowa, zadanie subregionalne - realizowane na terenie więcej niż jednego powiatu W przypadku wyboru zadania subregionalnego należy zaznaczyć właściwy subregion W przypadku wyboru zadania powiatowego należy zaznaczyć właściwy powiat

12 Realizacja zadań nie inwestycyjnych „miękkich” (np. organizacja wydarzeń), możliwa jest na obiektach nie będących własnością Województwa pod warunkiem uzyskania zgody władającego obiektem UWAGA! Realizacja zadań „twardych” (remonty, inwestycje), możliwa jest tylko na terenie będącym własnością Województwa, na realizację takich zadań nie musisz uzyskać zgody władającego obiektem, terenem Należy podać szczegółowe informacje dot. lokalizacji zadania Tutaj podajemy nazwy powiatu (powiatów) oraz nazwy miast, gmin na których terenie realizowane będzie zadanie, w przypadku realizacji zadania na terenie miasta na prawach powiatu wpisujemy jego nazwę w obydwu kolumnach Zaznaczamy tylko JEDEN, wiodący charakter zadania

13 Należy krótko opisać zadanie. Podać jego główny cel i opisać problem, który zostanie rozwiązany dzięki realizacji zadania. Powinno być to zwięzłe streszczenie zadania. UWAGA! Opis ten zostanie wykorzystany, jako „skrócony opis zadania” i opublikowany na stronie Budżetu Obywatelskiego. Należy rozwinąć opis zadania, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji. Napisz co dokładnie zostanie wykonane i w jakim celu. UWAGA! Opis zadania nie może wskazywać podmiotu, realizatora zadania!

14 Należy wskazać grupy odbiorów zadania (osób które skorzystają na jego realizacji) oraz określić potrzeby społeczności ponadlokalnej i regionalnej, które zostaną zaspokojone w wyniku realizacji zadania (należy wyjaśnić w jakim stopniu projekt jest przydatny z punktu widzenia społeczności). Należy uzasadnić potrzebę realizacji zaproponowanego zadania, w tym przestawić problem, na który odpowiada zadanie i uzasadnić, w jaki sposób jego realizacja przyczyni się do rozwiązania lub eliminacji tego problemu.

15 Należy wskazać całkowity szacunkowy koszt zadania. UWAGA! Koszt zadania musi się mieścić w przedziałach: 50 000 zł – 100 000 zł zadanie powiatowe 100 000 zł – 300 000 zł zadanie subregionalne Należy uwzględnić wszystkie składowe koszty zadania. UWAGA! Wszystkie składowe koszty zadania po zsumowaniu muszą dawać całkowity szacunkowy koszt zadania. W razie potrzeby można dodawać kolejne wiersze w tabeli. Należy wskazać ile będzie kosztować roczne utrzymanie zadania. Jeżeli zadanie nie powoduje kosztów - wpisz: „nie dotyczy”. UWAGA! Roczny koszt bieżącego utrzymania zadania nie może przekroczyć 10% kwoty realizacji Należy uwzględnić wszystkie składowe koszty utrzymania zadania. UWAGA! Wszystkie składowe koszty utrzymania zadania po zsumowaniu muszą dawać całkowity roczny koszt utrzymania zadania. W razie potrzeby można dodawać kolejne wiersze w tabeli.

16 UWAGA! Do zgłoszenia zadania należy obowiązkowo załączyć listę poparcia zadania: dla zadania powiatowego - 50 podpisów mieszkańców danego powiatu, dla zadania subregionalnego 100 podpisów mieszkańców danego subregionu. W razie potrzeby można dodawać kolejne wiersze w tabeli. Podpis pod oświadczeniem jest obowiązkowy, bez podpisu wniosek zostanie odrzucony na etapie weryfikacji formalnej.

17 Formularz zgłaszania zadań oraz wzór listy poparcia dla zadania dostępny jest na stronie Budżetu Obywatelskiego: www.bo.malopolska.pl

18 PRZYDATNE ADRESY: PRZYDATNE ADRESY: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków Agendy Zamiejscowe: Kontakt Oświęcim 32-602, ul. Śniadeckiego 21, Tarnów 33-100, al. Solidarności 5-9, Nowy Sącz 33-300, ul. Jagiellońska 52, Kontakt e-mail: bo@umwm.pl telefon: 12 61 60 531, 12 61 60 904, 12 61 60 988 www.bo.malopolska.pl, www.malopolskie.pl www.facebook.com/bo.malopolska


Pobierz ppt "BO! Małopolska czeka na Twój pomysł i głos!. Zasady Składanie Wniosków WeryfikacjaGłosowanie Ogłoszenie Wyników Ewaluacja ZADANIA POWIATOWE ZADANIA SUBREGIONALNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google