Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Osoby prowadzące zajęcia z Informatyki (II część): Prof. Mirosław Czarnecki (W+L) Konsultacje:piątek 11-13 (p. 302a)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Osoby prowadzące zajęcia z Informatyki (II część): Prof. Mirosław Czarnecki (W+L) Konsultacje:piątek 11-13 (p. 302a)"— Zapis prezentacji:

1

2 Osoby prowadzące zajęcia z Informatyki (II część): Prof. Mirosław Czarnecki (W+L) Konsultacje:piątek 11-13 (p. 302a) miroslaw.czarnecki@chem.uni.wroc.pl Dr Władysław Wrzeszcz (L) Konsultacje:poniedziałek 9-11 (p. 301) wladyslaw.wrzeszcz@chem.uni.wroc.pl mgr Michał Kwaśniewicz (L) Konsultacje:wtorek 14:30-16:30 (p. 301) michal.kwasniewicz@chem.uni.wroc.pl

3 Zaliczanie ćwiczeń laboratoryjnych: I część – prezentacja II część – kolokwia przeprowadzone w czasie ćwiczeń A - podstawy Matlaba (komputer/kartka) B - grafika Matlaba (komputer) C - analiza danych (komputer) D - programowanie (kartka) Warunek zaliczenia: Kolokwiów cząstkowych nie poprawiamy!!! Kolokwium poprawkowe jest na końcu zajęć i obejmuje cały materiał!!! If ∑(A+B+C+D)>=∑(A max +B max +C max +D max )/2 Elsekolokwium_poprawkowe End

4 Zaliczanie z wykładu: - przepisujemy ocenę uzyskaną z ćwiczeń laboratoryjnych - osoby, które chciałyby uzyskać wyższą ocenę będą musiały napisać kolokwium z materiału przedstawionego na wykładzie

5 Plan wykładów z informatyki: 1.Podstawy Matlaba – 23 III 2016 2.Podstawy Matlaba + Grafika – 6 IV 2016 3.Analiza danych w Matlabie – 20 IV 2016 4.Analiza danych + Programowanie w Matlabie – 4 V 2016 5.Programowanie w Matlabie – 18 V 2016

6 Zakres materiału z Podstaw Informatyki (II część) 1. Wstęp do Matlaba - Setting preferences - wprowadzanie oraz edycja danych (Array Editor) - podstawowe operacje na skalarach, wektorach oraz macierzach - generowanie macierzy specjalnych - zapamiętywanie oraz wczytywanie danych typu *.mat - importowanie oraz eksportowanie danych w innych formatach - notacja dwukropkowa - operacje na macierzach i wektorach z wykorzystaniem notacji dwukropkowej - definiowanie oraz operacje na łańcuchach tekstowych - definiowanie oraz użycie funkcji własnych (@) - tworzenie oraz użycie m-plików - logika Matlaba - operatory relacji - wyrażenia logiczne - instrukcje logiczne - zastosowanie relacji i wyrażeń logicznych do wykonywania operacji na wektorach i macierzach

7 2. Grafika MATLABa - podstawowe instrukcje graficzne (plot) - wykresy funkcji analitycznych (fplot) - rysowanie wielu wykresów w jednym oknie (hold on/off, plotyy) - zarządzanie wieloma oknami (figure) - podział okna (subplot) - edycja wykresów - opis wykresów (dodawanie znaków specjalnych) - wykresy specjalne (bar, area, pie, hist) - wykresy trójwymiarowe (mesh, surf) - wykresy poziomicowe (contour)

8 3. Statystyczna i numeryczna analiza danych przy pomocy Matlaba - obliczanie wyznaczników macierzy (det) - obliczanie macierzy odwrotnych (inv) - rozwiązywanie układów równań liniowych (\) - szukanie miejsc zerowych (fzero) - interpolacja (interp1) - całkowanie - danych dyskretnych (trapz) - funkcji analitycznych (quad) - aproksymacja wielomianowa (polyfit/polyval, Tools  Basic Fittings) - szukanie minimum funkcji jednej zmiennej (fminbnd) - podstawowe funkcje statystyczne (mean, median, var, cov, std, corrcoef)

9 4. Programowanie w Matlabie - skrypty a funkcje, zmienne globalne i lokalne - tworzenie oraz edycja M-plików - struktura formalna funkcji, parametry wejściowe i wyjściowe - przykłady prostych funkcji - instrukcja strukturalna for...end - przykładowe funkcje wykorzystujące instrukcję for...end - instrukcja strukturalna if...end - przykładowe funkcje wykorzystujące instrukcję if...end - instrukcja strukturalna while...end - przykładowe funkcje wykorzystujące instrukcję while...end - sprawdzanie liczby parametrów wejścia/wyjścia (nargin, nargout) - pomiar czasu (time, date, etime, tic...toc) - optymalizacja obliczeń w Matlabie

10 Literatura: 1. Rudra Pratap MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów. (Mikom, 2006). 2. Andrzej Zalewski, Rafał Cegieła Matlab – obliczenia numeryczne i ich zastosowanie (Nakom) 3. Bogumiła Mrozek, Zbigniew Mrozek Matlab i Simulink – poradnik użytkownika (Helion) 4. Jerzy Brzózka, Lech Dorobczyński Programowanie w Matlab (Mikom) 5. Jerzy Brzózka, Lech Dorobczyński Matlab. Środowisko obliczeń naukowo technicznych. (Mikom) 6. Wiesława Regel Statystyka matematyczna w programie MATLAB (Mikom)

11


Pobierz ppt "Osoby prowadzące zajęcia z Informatyki (II część): Prof. Mirosław Czarnecki (W+L) Konsultacje:piątek 11-13 (p. 302a)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google