Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ZBIÓRKA HARCERSKA UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ZBIÓRKA HARCERSKA UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY."— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ZBIÓRKA HARCERSKA UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY

2 SAMARYTANKA – CZYLI ZAJĘCIA Z PIERWSZEJ POMOCY  Zajęcia zostały przeprowadzone podczas zbiórki harcerskiej, przez instruktorów ZHP. Jedna z instruktorek jest zawodowym ratownikiem medycznym.  Uczestniczyli w niej harcerze – uczniowie Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz., a także szkoły podstawowej i szkół ponadgimnazjalnych. Do udziału zaproszono również młodzież nie zrzeszoną w ZHP.  Wszyscy uczestniczyli w zajęciach dobrowolnie.  „Samarytanka” wchodzi w skład podstawowego kanonu wiedzy i umiejętności każdego harcerza.  Podstawą metodyki harcerskiej jest „system małych grup”, a więc po zajęciach na forum –”burza mózgów”, pokaz – odbyły się ćwiczenia w zespołach, kierowanych przez starszych, doświadczonych harcerzy.

3 CELE ZBIÓRKI:  Wyrabianie w harcerzach odwagi i samodzielności.  Kształtowanie nawyków pracy w grupie.  Nauczenie podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Ukształtowanie nawyków działania według schematów zgodnych z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

4 Po zakończeniu zbiórki harcerz:  Wie, co oznacza określenie: pierwsza pomoc przedmedyczna.  Wie, dlaczego należy jej udzielić – zna podstawy prawne.  Potrafi właściwie ocenić sytuację na miejscu zdarzenia.  Potrafi skontrolować czynności życiowe poszkodowanego.  Potrafi wezwać pomoc – zna schemat meldunku dla pogotowia.  Potrafi wykonać RKO zgodnie z wytycznymi Europejskiej rady Resuscytacji.  Potrafi działać rozważnie, dba o bezpieczeństwo własne i innych.

5 Przebieg zajęć: 1.Harcerskie powitanie, raport. 2.Rozmowa ogólna na temat, co to jest pierwsza pomoc przedmedyczna, kto i dlaczego powinien jej udzielić. 3.Przekazanie informacji ogólnych o zachowaniu na miejscu zdarzenia (wypadku) oraz o schemacie meldunku dla pogotowia. 4.Ćwiczenia w grupach – ocena sytuacji, meldunek. 5.Pokaz prawidłowego wykonania RKO – pełny schemat postępowania. 6.Ćwiczenia RKO w małych grupach pod okiem doświadczonych harcerzy. 7.Ćwiczenia ruchowe – przenoszenie poszkodowanego na tzw. Noszach miękkich. 8.Podsumowanie zajęć – rozmowa. 9.Zakończenie zbiórki.

6 Przebieg zajęć  Kto może udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej?  Próby utworzenia schematu meldunku

7 Doświadczona ratowniczka pokazuje, jak należy podejść do poszkodowanego

8 Ćwiczenia Ocena czynności życiowych: Widzę, słyszę, czuję. „Proszę wezwać pogotowie!”

9 30 uciśnięć, 2 wdechy… Ćwiczenia w przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo oddechowej Odbywały się w małych grupach, pod kierunkiem starszych harcerzy.

10 Apteczka pierwszej pomocy jest dobrze zaopatrzona, harcerze dbają, aby zawsze panował w niej porządek, ułatwia to ogromnie sprawne przeprowadzenie akcji ratowniczej. Oprócz środków opatrunkowych znajdują się w niej także akcesoria zapewniające bezpieczeństwo ratownika - rękawiczki i maseczki do sztucznego oddychania.

11 Ćwiczenia w przenoszeniu poszkodowanego

12 Harcerska Szkoła Ratownicza Harcerska Szkoła Ratownictwa (HSR) jest wydziałem Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, odpowiedzialnym za to wszystko w harcerstwie, co dotyczy promocji zdrowego trybu życia oraz nauczania i udzielania pierwszej pomocy. Misją ZHP jest wychowanie młodego człowieka i wspieranie go we wszechstronnym rozwoju, a HSR realizuje tę misję prowadząc swoją działalność.


Pobierz ppt "EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ZBIÓRKA HARCERSKA UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google