Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„SAMORZĄD UCZNIOWSKI -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„SAMORZĄD UCZNIOWSKI -"— Zapis prezentacji:

1 „SAMORZĄD UCZNIOWSKI -
Razem znaczy więcej ”

2

3 Samorząd uczniowski Czym jest?
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem samorządu zostaje każdy uczeń zaczynający naukę w danej szkole, w momencie jej zakończenia wieńczy swoją kadencję samorządową. Podstawą działania tej najważniejszej szkolnej organizacji jest zasada „przez uczniów dla uczniów”. Uczniowie wybrani na przedstawicieli samorządu reprezentują sprawy swoich kolegów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd jest organizacją demokratyczną, a przedstawiciele są wybierani zazwyczaj metodą powszechnego głosowania.[1]

4 Cele i zadania samorządu
Stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli i samooceny. Kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów. Pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych. Organizowanie wolnego czasu uczniów. Przedstawianie władzom szkoły potrzeb i opinii uczniów. Dbanie o dobre imię szkoły. Kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. Organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły, klasy. Występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych. Udział w pracach organizowanych przez Radę Uczniowską. Współdziałanie z innymi organami szkoły.[2]

5 Skład zarządu Przewodniczący Wiceprzewodniczący Skarbnik
Kieruje pracą zarządu SU. Reprezentuje SU przed dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców oraz na zewnątrz szkoły. Dba o zapewnienie uczniom możliwości działania i realizowania własnych zainteresowań. Odpowiada za stworzenie planu pracy zarządu i sprawozdania z jego działalności. Zwołuje i przewodniczy spotkaniom zarządu SU. Wiceprzewodniczący Zastępuje przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Przed spotkaniami gromadzi wnioski i pomysły od wszystkich uczestników. Może pełnić funkcję przewodniczącego rady samorządów klasowych. Skarbnik Nadzoruje wydawanie środków finansowych SU. Przedstawia roczne sprawozdanie finansowe dyrekcji i zarządowi SU. Stali członkowie zarządu Kierują pracą komisji. Współtworzą programy pracy sekcji. Dbają o angażowanie działania SU jak największej liczby uczniów.[3]

6 Czy SU jest potrzebny? Jest to indywidualna opinia, jednakże według moich przemyśleń samorząd jest potrzebny, ponieważ: Pilnuje porządku w szkole. Organizuje różne imprezy. Reprezentuje uczniów, ich potrzeby i interesy. Rozwija działalność charytatywną. Pozwala na współpracę z instytucjami pozaszkolnymi, w tym prawnymi. Prowadzi działania artystyczne, rozrywkowe i kulturalno-oświatowe.

7 Wybór zarządu SU Podstawą funkcjonowania SU jak i wszystkich organizacji szkolnych jest Ustawa o systemie oświaty. W Pkt. 3 art. 55 ustawy czytamy:  Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.[4] Uczniowie kandydujący na stanowisko w zarządzie zazwyczaj organizują kampanie wyborcze, aby zachęcić pozostałą społeczność samorządu do głosowania na nich. Zostają rozwieszone plakaty, ulotki, afisze, kandydaci mają także okazje do wygłoszenia przemówień, popularne jest także rozdawanie ciasteczek lub wymyślanie chwytliwych haseł propagandowych.

8 Przeprowadziłam krótką ankietę w mojej szkole dotyczącej zdania uczniów na temat działalności SU. Oto jej wyniki:

9

10

11 Jak widać, nieznacznie wygrywa pozytywne zdanie uczniów na temat samorządu uczniowskiego jako potrzebnej instytucji szkolnej, jednakże większość z nich nie chce, lub nie jest zdecydowana na bycie członkiem SU. Z wyniku ankiety można wyciągnąć wniosek, że społeczność uczniowska uznaje autorytet zarządu, ale nie ma znacznej ochoty na członkowstwo w nim.

12 Przykładowe działania SU
Spotkania absolwentów Projekty ekologiczne Festiwale Bale uroczyste i rozrywkowe Koncerty Konkursy Walentynki, Halloween, inne imprezy okolicznościowe Potyczki sportowe Warsztaty Zniżki, np. na basen czy kręgle I wiele innych [5]

13 Źródła [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - _________________________________________________________________________________ ZDJĘCIA

14 Dziękuję za uwagę Autorka: Weronika Wolska Gimnazjum nr 2 w Chojnicach
Klasa IIIE


Pobierz ppt "„SAMORZĄD UCZNIOWSKI -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google