Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jaka jesteś szkoło ? Uczniowie Czy wiesz, jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane w szkole? Tak – 12.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jaka jesteś szkoło ? Uczniowie Czy wiesz, jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane w szkole? Tak – 12."— Zapis prezentacji:

1

2 Jaka jesteś szkoło ?

3 Uczniowie Czy wiesz, jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane w szkole? Tak – 12

4 Czy masz możliwość uczestniczenia w zajęciach wybranych przez Ciebie zgodnie z zainteresowaniami? Tak – 11 Nie – 1

5 Czy masz możliwość uczestniczenia w olimpiadach, konkursach, zawodach i innych formach współzawodnictwa organizowanych przez szkołę? Tak - 12

6 Przeczytaj uważnie poniższe stwierdzenia i oceń stopień ich spełnienia w Twojej szkole. Tygodniowy rozkład zajęć i liczba lekcji w każdym dniu pozwalają mi na systematyczne i dobre przygotowanie się do zajęć. Tak 7 Nie 2 W mojej szkole każdy uczeń traktowany jest indywidualnie. 61 W tej szkole robię systematyczne postępy w nauce. 72 Szkoła rozwija moje zainteresowania i zdolności. 62 Moje osiągnięcia i sukcesy (nawet te najmniejsze) są dostrzegane i doceniane. 62 Mam zapewnioną pomoc w przypadku trudności w nauce. 80

7 Czy w bieżącym roku szkolnym zostałeś poinformowany o: wymaganiach z różnych zajęć Tak 10 Nie 2 zasadach zdawania egzaminów poprawkowych 84 zasadach zdawania egzaminów klasyfikacyjnych 84 zasadach poprawiania ocen przed klasyfikacją roczną 93 zasadach poprawiania oceny zachowania 84

8 Czy skorzystałeś z możliwości poprawienia ocen przed klasyfikacją roczną w poprzednim roku szkolnym? Tak – 3 Nie – 9

9 Czy Twoim zdaniem nauczyciele przestrzegają zasad oceniania? Tak – 10 Nie - 2

10 Rodzice Czy miała Pani/Pan możliwość wypowiedzenia się na temat swoich potrzeb wobec szkoły? Tak - 6 Nie - 2

11 Czy jest Pani/Pan informowana/y o wynikach prowadzonych w szkole badań w zakresie: kształcenia Tak – 7 Nie – 1 wychowania Tak – 6 Nie – 1 Nie wiem – 1

12 Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z udzielanej przez szkołę pomocy dziecku w przypadku, gdy ma trudności w nauce? Tak – 5 Nie dotyczy mojego dziecka - 3

13 Nauczyciele Dyrektor szkoły, w której Pan/i pracuje: dostrzega aktywność w ramach doskonalenia zawodowego Tak 16 Nie 0 motywuje do doskonalenia zawodowego 142 wykorzystuje kompetencje do pracy w Radzie Pedagogicznej 160 przydziela zadania dodatkowe sprawiedliwie i zgodnie z kompetencjami 160

14 Styl zarządzania szkołą sprzyja: samorealizacji pracowników szkoły Tak 16 Nie 1 dialogowi 161 wymianie doświadczeń 161 partnerstwu 161

15 Dyrektor dba o promocję sukcesów uczniów Tak 16 Nie 0 nauczycieli133

16 Pracownicy administracji i obsługi W odniesieniu do programu wychowawczego otrzymał/a Pan/i możliwość jego: współtworzenia TakNie 2 zaproponowania własnych przemyśleń i oczekiwań 1 zaopiniowania projektu dokumentu 1

17 Czy na terenie szkoły zauważył/a Pan/i przejawy: agresji i przemocy wśród uczniów TakNie 5 wagarów, ucieczek uczniów z lekcji 14 spożywania alkoholu 5 palenia papierosów przez uczniów 14 zażywania narkotyków 5

18 Szkoła Podstawowa w Sośnie jest: otwarta dla wszystkich panuje w niej miła atmosfera jestem bardzo zadowolona, że moje dziecko chodzi do tej szkoły nauczyciele języka angielskiego nie osiągają wymaganych przeze mnie wyników brak jest wizytacji z Kuratorium – kiedy była ostatnia wizytacja? brak funduszy na organizację i prowadzenie kółek zainteresowań

19 Serdecznie dziękuję !


Pobierz ppt "Jaka jesteś szkoło ? Uczniowie Czy wiesz, jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane w szkole? Tak – 12."

Podobne prezentacje


Reklamy Google