Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Definicje Fot: sxc.hu, wyszukano 18.12.2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Definicje Fot: sxc.hu, wyszukano 18.12.2014r."— Zapis prezentacji:

1 Definicje Fot: sxc.hu, wyszukano r

2 Punkt Najmniejszy bezwymiarowy obiekt geograficzny. Ma zawsze zerowe rozmiary, dwa punkty mogą się różnić tylko położeniem. Mega Wiedza Sp. z o.o., wyszukano r

3 Odcinek Zbiór punktów współliniowych o początku i końcu. MegaWiedza Sp. z o.o., wyszukano r.

4 Półprosta Zbiór punktów współliniowych posiadający tylko początek Katarzyna Kopeć, wyszukano r

5 Prosta Nieskończony zbiór punktów współliniowych eSzkola.pl, wyszukano r.

6 Trójkąt Jest to figura o trzech bokach. Odcinki tworzące łamaną nazywamy bokami, punkty wspólne sąsiednich boków nazywamy wierzchołkami trójkąta. Karol Szyma ń ski, Norbert Dróbka, wyszukano r. Wzory: Ob = a + b + c, P= ½ c x h

7 Wysokością trójkąta nazywamy najkrótszy odcinek łączący wierzchołek trójkąta z przeciwległym bokiem (lub jego przedłużeniem). Jest on zawsze prostopadły do tego boku. Karol Szyma ń ski, Norbert Dróbka, wyszukano r

8 Wyróżniamy trójkąty ze względu na kąty: Trójkąt ostrokątny Trójkąt prostokątny Trójkąt rozwartokątny Karol Szyma ń ski, Norbert Dróbka, wyszukano r

9 Ze względu na boki Trójkąt równoboczny Trójkąt równoramienny Trójkąt różnoboczny Karol Szyma ń ski, Norbert Dróbka, wyszukano r.

10 Czworokąt Czworokąt to figura o czterech bokach i o czterech kątach wewnętrznych. Mariusz Śliwiński, wyszukano r

11 Dla dowolnego czworokąta: Obwód czworokąta: Ob = a + b + c + d Pole czworokąta: P=½d1 ⋅ d2 ⋅ sinα Mariusz Śliwiński, wyszukano r

12 Wyróżniamy: Kwadrat Ob = 4a P = a2 Prostokąt Ob = 2a + 2b P = a · b Romb Ob = 4a P = a · h Deltoid Ob = 2a + 2b P= ½ d1 ⋅ d2 Trapez Ob = a + b + c + d P= ½(a+b) ⋅ h Równoległobok Ob = 2a + 2b P = a · h Mariusz Śliwiński, wyszukano r

13 Wielokąt Wielokątem (wielobokiem) nazywamy część płaszczyzny ograniczoną łamaną zwyczajną zamkniętą wraz z tą łamaną. Wielokąt o n bokach nazywamy również n-kątem. Najczęściej spotykanymi wielokątami są trójkąty i czworokąty. Mariusz Śliwiński, wyszukano r

14 Wilokat foremny Wielokątem foremnym nazywamy taką figurę, w której wszystkie boki mają równe długości i wszystkie kąty mają równe miary. Śliwiński, wyszukano r

15 Okrąg Okręgiem nazywamy krzywą, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu zwanego środkiem okręgu r - promień okręgu S - środek okręgu Mariusz Śliwiński, wyszukano r P = πr2 L = 2πr

16 Łuk okręgu to jedna z dwóch części okręgu wyznaczona przez dwa punkty tego okręgu (AB). Cięciwa okręgu (koła) to odcinek łączący dwa różne punkty okręgu (CD). Średnica okręgu (koła) - to najdłuższa z jego cięciw, która przechodzi przez środek okręgu (koła) (EF). Mariusz Śliwiński, wyszukano r

17 Kąt Kąt to każda z dwóch części płaszczyzny ograniczonych dwiema półprostymi o wspólnym początku ( zwanym wierzchołkiem kąta) wraz z tymi półprostymi (zwanymi ramionami kąta). Mariusz Śliwiński, wyszukano r

18 Rodzaje kątów: Zerowy Miara: 0° Ostry Miara: 0° < α < 90° Prosty Miara: 90° Rozwarty/ wypukły Miara: 90° < α < 180° Pełny Miara: 360° Półpełny Miara: 180° Wklęsły Miara: 180° < α < 360° Śliwiński, wyszukano r

19 Figura Zbiór odcinków połączone początkiem i końcem tworzące zamkniętą przestrzeń lub płaszczyznę; Dowolny zbiór punktów Figura wypukła to taka, w której dla dowolnych punktów A i B odcinek AB znajduje się w całości w figurze. W przeciwnym wypadku jest to figura wklęsła.

20 Dziękuję za uwagę Monika Cygan 1C


Pobierz ppt "Definicje Fot: sxc.hu, wyszukano 18.12.2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google