Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja „Promocja edukacji zdrowotnej w szkołach” 2 grudnia 2014 r. Dyskutowano na temat miejsca i statusu edukacji zdrowotnej w szkołach ponadgimnazjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja „Promocja edukacji zdrowotnej w szkołach” 2 grudnia 2014 r. Dyskutowano na temat miejsca i statusu edukacji zdrowotnej w szkołach ponadgimnazjalnych."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja „Promocja edukacji zdrowotnej w szkołach” 2 grudnia 2014 r. Dyskutowano na temat miejsca i statusu edukacji zdrowotnej w szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce. Omówiono również powody, dla których istnieje uzasadnienie potrzeby intensyfikacji edukacji zdrowotnej w szkołach ponadgimnazjalnych, zwłaszcza ukierunkowanej na rozwijanie umiejętności życiowych młodzieży.

2 Konferencja informacyjna projektu Grudzień 2014 r. Odbyło się spotkanie informacyjne projektu, na którym opracowano i wykonano flagę projektu.

3 Warsztaty pt. „Niebezpieczne zachowania, używanie alkoholu i narkotyków” 24 lutego 2015 r. Projekt - Health education for life 2014 - 2016 Warsztaty zorganizowano przy współpracy z Komisariatem Policji w Chojnie Dyskutowano głównie na temat podejmowanych działań prewencyjnych przez szkołę w zakresie przeciwdziałania oraz sposobów właściwego reagowania na zagrożenia wynikające z zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Specjalista ds. nieletnich pani Anna Przybylska przedstawiła statystyki dotyczące zażywania i dostępności substancji psychoaktywnych wśród młodzieży w województwie zachodniopomorskim na przestrzeni ostatnich lat oraz charakterystykę wypadków spowodowanych przez młodych ludzi pod wpływem substancji psychoaktywnych.

4 Konferencja na temat szkodliwości palenia, używania alkoholu i narkotyków 3 kwietnia 2015 r. Projekt - Health education for life 2014 - 2016 Warsztaty na temat szkodliwości palenia, używania alkoholu i narkotyków oraz na temat tego, jak chronić się przed tymi niebezpiecznymi dla ludzkiego zdrowia substancjami.

5 xxxx Szkolenia z platformy e-learningowej maj, czerwiec 2015 r. Nauczyciele, którzy uczestniczyli w szkoleniu „Obsługa platformy internetowej” w Turcji, przekazywali swoją wiedzę i umiejętności pozostałym członkom zespołu.

6 Węgry Konferencja - podsumowanie dotychczasowych rezultatów projektu 3 lipca 2015 r. Projekt - Health education for life 2014 - 2016 Warsztaty w Kőszeg – Obsługa platformy internetowej. W trakcie warsztatów Pan Bancsó przedstawił platformę internetową projektu nauczycielom należącym do grupy projektowej w swoich szkołach oraz tym, którzy choć nie biorą udziału w projekcie, wykazują zainteresowanie platformą.

7 Warsztaty pt. „Zdrowie psychiczne” 29 września 2015 r. Projekt - Health education for life 2014 - 2016 Tematem przewodnim warsztatów było zdrowie psychiczne uczniów, problemy i zaburzenia uczniów spowodowane przez przemoc rówieśniczą. Ponadto podczas spotkania poruszono problem wypalenia zawodowego nauczyciela.

8 Warsztaty i wykład na temat zdrowia psychicznego 30 września 2015 r. Konferencja na temat zdrowia psychicznego 2 października 2015 r. Warsztaty pt. “Zdrowie emocjonalne i psychiczne” 7 października 2015 r. Projekt - Health education for life 2014 - 2016 Na konferencję zaproszono ekspertów i specjalistów od problemów zdrowotnych, którzy przekazywali nauczycielom cenne wskazówki jak sobie radzić z problemami. Głównym tematem były uzależnienia od narkotyków, alkoholu czy papierosów oraz te, które są powiązane z zachowaniami i niszczą zdrowie psychiczne. Dyskutowano na temat zdrowia psychicznego w kluczowych momentach życia zaczynając od wczesnego dzieciństwa, do dorosłości, koncentrując się na rozwoju psychosocjalnym, o problemach nastolatków w okresie dojrzewania oraz o wpływie prawidłowej diety na zdrowie.

9 Projekt - Health education for life 2014 - 2016

10 Warsztaty nt. „Walory zdrowotne wychowania fizycznego” 23 lutego 2016 r. Warsztaty „Wychowanie fizyczne dla zdrowia fizycznego i psychicznego” 29 lutego 2016 r. Warsztaty „Aktywność fizyczna a sprawność” 3 marca 2016 r. Projekt - Health education for life 2014 - 2016 Nauczyciele wychowania fizycznego Marek Łągiewczyk i Grzegorz Michasiuk przedstawili prezentację oraz wygłosili wykład na temat walorów zdrowotnych wychowania fizycznego i sprawności fizycznej. Nauczyciel wychowania fizycznego Tibor Hani przedstawił wysiłki władzy w poprawianiu sprawności fizycznej młodych ludzi, podsumował lokalne możliwości na tym polu a także pokazał prezentację multimedialną i opowiedział o korzyściach zdrowotnych wychowania fizycznego, zarówno w sferze fizycznej jak i umysłowej. Nauczyciel wychowania fizycznego Omer Pamuk omówił nauczycielom znaczenie wychowania fizycznego i sprawności fizycznej.

11

12 Szkolenia na temat tworzenia materiałów do zeszytu ćwiczeń 17 listopada 2015 r. Projekt - Health education for life 2014 - 2016 W ZSP w Chojnie odbyło się szkolenie na temat tworzenia ćwiczeń do zeszytu ćwiczeń. Szkolenie pozwoliło biorącym w nim udział na zdobycie praktycznej wiedzy na temat prawidłowego tworzenia ćwiczeń tak by spełniały swój cel i były atrakcyjne dla uczniów.

13 Konferencja na temat „ Zagadnienia edukacji zdrowotnej” 31 marca 2016 r. Spotkanie z tureckim parlamentarzystą, Prof. Burhanettin Uysal, który napisał słowa wstępu do “Edukacja zdrowotna w szkole średniej-zeszyt ćwiczeń”

14 Konferencja podsumowująca projekt „Health education for life” 25.05.2016 r. W konferencji wzięli udział: wicedyrektor Wydziału Edukacji Prowincji Konya pan Servet ALTUNTAŞ, 131 nauczycieli różnych przedmiotów ze 102 szkół z 21 dzielnic Konyi oraz nauczyciele ze szkoły biorącej udział w projekcie. Dodatkowo, na konferencji gościł pan Igor RAZBORNIK, który jest ekspertem w tworzeniu materiałów e-learningowych i koordynował projekty edukacyjne w Słowenii, Chorwacji i Bośni i Hercegowinie.

15 Konferencja delegatów Europejskiego Związku Miast Partnerskich Douzelage w Rumunii 15-19 kwietnia 2016 r. 41 Konferencja Europejskiego Związku Miast Partnerskich Douzelage - koordynator projektu HEFL, J. C. Salamończyk, przedstawił główne założenia projektu, jego działania oraz produkty intelektualne: platformę internetową i zeszyt ćwiczeń.

16 41 Konferencja Europejskiego Związku Miast Partnerskich Douzelage. 14 maja 2016 r. Bułgaria W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 26 miast z 26 państw członkowskich Unii Europejskiej. Podczas konferencji koordynator projektu HEFL, J. C. Salamończyk, przedstawił główne założenia projektu, jego działania oraz produkty intelektualne: platformę internetową i zeszyt ćwiczeń. Przedstawicielka miasta K ő szeg omówiła szczegółowo zeszyt ćwiczeń podczas seminarium dla nauczycieli, jakie miało miejsce w ramach konferencji. Każde miasto biorące udział w konferencji otrzymało wersję elektroniczną zeszytu ćwiczeń, a szczególnie zainteresowani dyrektorzy szkół i nauczyciele dostali też zeszyt ćwiczeń w wersji papierowej.


Pobierz ppt "Konferencja „Promocja edukacji zdrowotnej w szkołach” 2 grudnia 2014 r. Dyskutowano na temat miejsca i statusu edukacji zdrowotnej w szkołach ponadgimnazjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google