Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania operacyjne i ekonometria semestr letni 2015/2016 Maciej Szczepankiewicz Katedra Nauk Ekonomicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania operacyjne i ekonometria semestr letni 2015/2016 Maciej Szczepankiewicz Katedra Nauk Ekonomicznych."— Zapis prezentacji:

1 Badania operacyjne i ekonometria semestr letni 2015/2016 Maciej Szczepankiewicz Katedra Nauk Ekonomicznych

2 Kontakt E: maciej.szczepankiewicz@put.poznan.pl Dyżury:  Pon. 12.45-14.15  Wt. 8.10-9.40 Katedra Nauk Ekonomicznych 304A p. III WIZ Strzelecka 11

3 Materiały dydaktyczne i literatura http://www.fem.put.poznan.pl/node/prac.php?q=node/33&empid=174 Literatura podstawowa: 1.Anholcer M., Gaspars-Wieloch H., Badania operacyjne z Excelem, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012. 2.Przykłady i zadania z badań operacyjnych i ekonometrii, Sikora W. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria MD 163, Poznań 2005. Literatura uzupełniająca: 1.Balakrishnan N., Render B., Stair RM., Managerial Decision Modeling with Spreadsheets, Pearson Education 2006. 2.Brzęczek T., Gaspars-Wieloch H., Godziszewski B., Podstawy badań operacyjnych i ekonometrii, Wydawnictwo PP, Poznań 2010.

4 Program przedmiotu: 1.Szacowanie modeli ekonometrycznych liniowych i linearyzowalnych klasyczną metodą najmniejszych kwadratów. 2.Klasyfikacja modeli decyzyjnych i formułowanie zadań programowania liniowego (ZPL). Zagadnienia struktury produkcji, diety, rozkroju, transportowe, przydziału prac. 3.Programowanie liniowe. Metoda simpleks w rozwiązywaniu ZPL. 4.Programowanie wielokryterialne ciągłe. Metoda geometryczna. Pareto-optymalność rozwiązań. Metakryterium, hierarchia celów. 5.Programowanie wielokryterialne dyskretne. Ranking rozwiązań i metoda AHP. Problem wyboru dostawcy. 6.Sieci w analizie projektu. Ścieżka krytyczna. Harmonogram Gantta. Analiza czasowo- kosztowa. Metoda PERT. 7.Zagadnienia transportowe: zamknięte, otwarte, 2-etapowe i pośrednika. Metoda potencjałów 8.Programowanie dynamiczne. Problem komiwojażera. 9.Programowanie nieliniowe. Maksymalizacja nieliniowej funkcji przychodu. Warunki Kuhna- Tuckera. Analiza portfelowa.

5 ZALICZENIE: Zaliczenie na podstawie sprawdzianu umiejętności rozwiązywania zadań na komputerze Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczam 1 nieobecność nieusprawiedliwiona).

6 Badania operacyjne Dyscyplina naukowa związana z teorią decyzji pozwalająca wyznaczyć metodę i rozwiązanie określonych problemów związanych z podjęciem optymalnych decyzji W skład badań operacyjnych wchodzi programowanie matematyczne, obejmujące między innymi: » programowanie liniowe » programowanie nieliniowe » programowanie sieciowe Badania operacyjne zajmują się również problemami takimi jak: zagadnienie transportowe, problem mieszanek, gra dwuosobowa o sumie zero, metoda simpleks, metoda sztucznej bazy, optymalny wybór asortymentu produkcji, wieloetapowy proces decyzyjny, zbiór rozwiązań dopuszczalnych itp.

7 Ekonometria 2016-6-22 Ekonometria – nauka pomocnicza w ramach ekonomii, wykorzystująca narzędzia matematyki, statystyki oraz informatyki do badania ilościowych związków zachodzących między zjawiskami i zmiennymi ekonomicznymi. Jest zbiorem metod opracowanych najczęściej poza ekonomią, ale wykorzystywanych na jej polu. Celem ekonometrii jest empiryczna analiza teorii ekonomicznych, przewidywanie procesów ekonomicznych oraz dostarczanie przesłanek służących sterowaniu tymi procesami. Podstawowym narzędziem służącym tym celom jest model ekonometryczny.


Pobierz ppt "Badania operacyjne i ekonometria semestr letni 2015/2016 Maciej Szczepankiewicz Katedra Nauk Ekonomicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google