Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania operacyjne i teoria optymalizacji semestr zimowy 2015/2016

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania operacyjne i teoria optymalizacji semestr zimowy 2015/2016"— Zapis prezentacji:

1 Badania operacyjne i teoria optymalizacji semestr zimowy 2015/2016
mgr Maciej Szczepankiewicz Katedra Nauk Ekonomicznych

2 Kontakt E: Dyżury: wtorek , środa Katedra Nauk Ekonomicznych 304A p. III WIZ Strzelecka 11

3 Materiały dydaktyczne i literatura
Literatura podstawowa: 1. Anholcer M., Gaspars-Wieloch H., Badania operacyjne z Excelem, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012. 2. Przykłady i zadania z badań operacyjnych i ekonometrii, Sikora W. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria MD 163, Poznań 2005. Literatura uzupełniająca: 1. Balakrishnan N., Render B., Stair RM., Managerial Decision Modeling with Spreadsheets, Pearson Education 2006. 2. Brzęczek T., Gaspars-Wieloch H., Godziszewski B., Podstawy badań operacyjnych i ekonometrii, Wydawnictwo PP, Poznań 2010.

4 Program przedmiotu: 1. Wprowadzenie do badań operacyjnych. Pojęcie, geneza. Problem decyzyjny i jego model. Terminy i klasyfikacja modeli. 2. Formułowanie zadań programowania liniowego (ZPL) w zarządzaniu operacyjnym przedsiębiorstwem. Problem optymalizacji: asortymentu produkcji, outsourcingu, mieszanki zasobów, wyboru procesu technologicznego, wielookresowego planowania produkcji i zapasów. 3. Programowanie liniowe. Metoda geometryczna. Zadanie dualne optymalizacji asortymentu produkcji. Metoda simpleks w rozwiązywaniu ZPL i analiza wrażliwości. 4. Programowanie wielokryterialne ciągłe. Pareto-optymalność rozwiązań. Metakryterium i hierarchia celów. 5. Programowanie wielokryterialne dyskretne. Zastosowanie średniej, stopnia realizacji i metody AHP. Problem wyboru dostawcy. 6. Zagadnienia transportowe: zamknięte i otwarte. 7. Zagadnienia transportowe II: 2-etapowe i problem pośrednika. 8. Programowanie dynamiczne. Problem komiwojażera i problem przydziału prac i problem dynamicznego przydziału zasobu. 9. Ryzyko decyzyjne. Drzewa decyzyjne. Zagadnienie gazeciarza. Optymalizacja liczby części zapasowych. Optymalna liczba kanałów obsługi. Symulacja stochastyczna Monte Carlo. 10. Programowanie nieliniowe. Maksymalizacja nieliniowej funkcji przychodu. Warunki Kuhna-Tuckera. Analiza portfelowa. Zarządzanie zapasami i model ekonomicznej partii dostaw. 11. Sieci w analizie projektu. Ścieżka krytyczna. Harmonogram Gantta. Analiza czasowo-kosztowa. Metoda CPM i PERT. 12. Niepewność decyzyjna. Teoria gier. Gry o sumie niezerowej. Równowaga i równowaga Nasha.

5 ZALICZENIE: Ocena z projektu. Projekt w formie 20 min. prezentacji (na koniec zajęć) i jej wydruku (strona tytułowa, model teoretyczny problemu, opis zebranych danych i przedsiębiorstwa, rozwiązanie i dyskusja wyników). Liczba osób w grupie: 2-3. Projekt jest aplikacją którejś z analiz przypadków omawianych na zajęciach projektowych. Obecność na zajęciach w grupach (dopuszczamy 1 nieobecność nieusprawiedliwiona i 2 w ogóle).

6 Badania operacyjne Dyscyplina naukowa związana z teorią decyzji pozwalająca wyznaczyć metodę i rozwiązanie określonych problemów związanych z podjęciem optymalnych decyzji W skład badań operacyjnych wchodzi programowanie matematyczne, obejmujące między innymi: » programowanie liniowe » programowanie nieliniowe » programowanie sieciowe Badania operacyjne zajmują się również problemami takimi jak: zagadnienie transportowe, problem mieszanek, gra dwuosobowa o sumie zero, metoda simpleks, metoda sztucznej bazy, optymalny wybór asortymentu produkcji, wieloetapowy proces decyzyjny, zbiór rozwiązań dopuszczalnych itp.


Pobierz ppt "Badania operacyjne i teoria optymalizacji semestr zimowy 2015/2016"

Podobne prezentacje


Reklamy Google