Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2016-06-22 Spotkanie Dolnośląskiej Sieci Biur Karier - GRUDZIEŃ 20061 Badania losów absolwentów DSWE TWP we Wrocławiu - studium przypadku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2016-06-22 Spotkanie Dolnośląskiej Sieci Biur Karier - GRUDZIEŃ 20061 Badania losów absolwentów DSWE TWP we Wrocławiu - studium przypadku."— Zapis prezentacji:

1 2016-06-22 Spotkanie Dolnośląskiej Sieci Biur Karier - GRUDZIEŃ 20061 Badania losów absolwentów DSWE TWP we Wrocławiu - studium przypadku

2 2016-06-22 Spotkanie Dolnośląskiej Sieci Biur Karier - GRUDZIEŃ 20062 Plan prezentacji  Sposoby zbierania i opracowywania danych absolwentów - metody i narzędzia  Przebieg badań losów absolwentów DSWE TWP we Wrocławiu w latach 2004-2006 - krótka charakterystyka  Analiza badań przeprowadzonych w roku akademickim 2005/2006 - zestawienie danych  Najważniejsze obszary badań losów absolwentów w roku akademickim 2006/2007 - edukacja i zatrudnienie  Badania losów absolwentów – korzyści

3 2016-06-22 Spotkanie Dolnośląskiej Sieci Biur Karier - GRUDZIEŃ 20063 Metody i narzędzia badawcze  Autorskie badania ilościowe, oparte na anonimowej ankiecie zawierającej zestaw pytań zamkniętych i otwartych  Przeprowadzane podczas uroczystości rozdania dyplomów na poszczególnych Wydziałach  Dane surowe opracowywane przez pracowników BK DSWE TWP  W roku akademickim 2005/2006 analiza badań przygotowana we współpracy z pracownikiem naukowo – dydaktycznym uczelni z wykorzystaniem elektronicznej bazy danych z aplikacją wprowadzającą

4 2016-06-22 Spotkanie Dolnośląskiej Sieci Biur Karier - GRUDZIEŃ 20064 Ankieta losów absolwentów – zakres danych  Płeć, rok urodzenia, miejsce zamieszkania (wieś, miasto), województwo, ukończony kierunek, uzyskany tytuł, tryb studiów, rok ukończenia uczelni  Pytania dotyczące: - obecnej pracy zawodowej i podejmowanej podczas studiów, pracy w zawodzie - zamiaru i miejsca kontynuacji nauki - oceny ukończenia studiów pod kątem zachowania podjętej pracy, znalezienia pracy po studiach, uzyskania awansu zawodowego - korzystania z usług Biura Karier DSWE TWP

5 2016-06-22 Spotkanie Dolnośląskiej Sieci Biur Karier - GRUDZIEŃ 20065 Przebieg badań w latach 2004-2006  Absolwenci studiów licencjackich oraz magisterskich pedagogiki, pedagogiki specjalnej, dziennikarstwa i stosunków międzynarodowych  Rok akademicki 2004/2005 – próba: 651 osób  Rok akademicki 2005/2006 – próba: 433 osoby

6 2016-06-22 Spotkanie Dolnośląskiej Sieci Biur Karier - GRUDZIEŃ 20066 Badania w roku akademickim 2004/2005  Rok akademicki 2004/2005 – próba: 651 osób: - pracujących: 400, niepracujących: 236, brak danych: 15 - kontynuacja nauki: DSWE – 238, UWr – 89, AWF – 4, - praca w zawodzie zdobytym na studiach: 240 osób - ukończone studia pomogły w: zachowaniu pracy – 210, znalezieniu pracy – 103, uzyskaniu awansu – 190 - ogólne pytania dotyczące Biura Karier DSWE TWP we Wrocławiu

7 2016-06-22 Spotkanie Dolnośląskiej Sieci Biur Karier - GRUDZIEŃ 20067 Analiza badań w roku akademickim 2005/2006 – cz. 1 228 osób (53%) była aktywna zawodowo w czasie sondażu (próba 433)

8 2016-06-22 Spotkanie Dolnośląskiej Sieci Biur Karier - GRUDZIEŃ 20068 Analiza badań w roku akademickim 2005/2006 - cz.2  Osoby zamierzające kontynuować i już kontynuujące naukę: - kontynuujące: 331, planujące: 71, bez planów: 29, brak danych: 2 brak danych: 2 - studia magisterskie: 353, doktoranckie: 5, podyplomowe: 34, inne: 1 - miejsce nauki: DSWE – 129, UWr – 103, UO – 4, WSH – 3, AE – 2, za granicą – 2

9 2016-06-22 Spotkanie Dolnośląskiej Sieci Biur Karier - GRUDZIEŃ 20069 Analiza badań w roku akademickim 2005/2006 - cz.3  Deklarowana przydatność ukończonych studiów w: - zachowaniu pracy: tak – 101, nie – 89, - znalezieniu pracy po studiach: tak – 72, nie – 139, - uzyskaniu awansu zawodowego: tak – 65, nie – 168,

10 2016-06-22 Spotkanie Dolnośląskiej Sieci Biur Karier - GRUDZIEŃ 200610 Analiza badań w roku akademickim 2005/2006 - cz.4  Stopień poinformowania o usługach Biura Karier DSWE TWP – 312 osób

11 2016-06-22 Spotkanie Dolnośląskiej Sieci Biur Karier - GRUDZIEŃ 200611 Obszary badań w roku akademickim 2006/2007  Uszczegółowienie pytań dotyczących pracy i nauki: - czytelny podział na pracę podczas studiów i obecną - stanowisko pracy, własna działalność gospodarcza, rodzaj zatrudnienia, charakter pracy - zaangażowanie w dodatkową działalność społeczną podczas studiów - ponowny wybór studiów - poszukiwanie pracy

12 2016-06-22 Spotkanie Dolnośląskiej Sieci Biur Karier - GRUDZIEŃ 200612 Badania losów absolwentów – korzyści Badania losów absolwentów – korzyści  Wymierne dane, na które można się zawsze powołać  Dbałość o kontakt z absolwentami uczelni  Badanie jakości kształcenia  Promocja uczelni  Ocena usług BK – dalsza strategia działań


Pobierz ppt "2016-06-22 Spotkanie Dolnośląskiej Sieci Biur Karier - GRUDZIEŃ 20061 Badania losów absolwentów DSWE TWP we Wrocławiu - studium przypadku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google