Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena powagi faulu i kary indywidualne – nieostrożność, nierozważność i użycie nieproporcjonalnej siły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena powagi faulu i kary indywidualne – nieostrożność, nierozważność i użycie nieproporcjonalnej siły."— Zapis prezentacji:

1 Ocena powagi faulu i kary indywidualne – nieostrożność, nierozważność i użycie nieproporcjonalnej siły

2 GRA NIEDOZWOLONA Piłka nożna jest sportem walki i fizyczny kontakt pomiędzy zawodnikami jest normalnym i dopuszczalnym elementem gry, jednak zawodnicy muszą grać respektując postanowienia Przepisów Gry w Piłkę Nożną oraz zasady fair play.

3 GRA NIEDOZWOLONA Podstawowe warunki uznania gry za grę niedozwoloną (faul) Aby przewinienie mogło być potraktowane, jako gra niedozwolona, muszą być spełnione następujące warunki: ● Przewinienia dopuszcza się zawodnik. ● Przewinienie popełnione jest na polu gry. ● Przewinienie popełnione jest w trakcie, gdy piłka jest w grze.

4 GRA NIEDOZWOLONA Obecne Przepisy Gry pomijają pojęcie rozmyślności w ocenie postępowania zawodnika w walce o piłkę (poza przypadkiem zagrania piłki ręką), zastępując pojęcie rozmyślności pojęciami: nieostrożność, nierozważność i użycie nieproporcjonalnej siły. Sędziowie zaś winni oceniać skutek postępku zawodnika, a nie przyczynę jego postępowania. Zawodnik nie może tłumaczyć swego ataku dobrymi intencjami (np. atak na piłkę), jeżeli atak ten wykonał z użyciem nieproporcjonalnej siły, rażąco poza granicami normalnej gry, narażając tym samym przeciwnika na niebezpieczeństwo lub powodując jego kontuzję.

5 GRA NIEDOZWOLONA Atakowanie przeciwnika Atakowanie ciałem przeciwnika w zasięgu gry w walce o pozycję łącznie z kontaktem fizycznym walczących jest dozwoloną formą gry, pod warunkiem, że nie będą użyte ręce i łokcie. Przewinieniem jest atakowanie przeciwnika: ● w sposób nieostrożny, ● w sposób nierozważny, ● z użyciem nieproporcjonalnej siły.

6 GRA NIEDOZWOLONA Rzut wolny bezpośredni Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełnia jedno z następujących siedmiu przewinień w sposób uznany przez sędziego za nieostrożny, nierozważny lub przy użyciu nieproporcjonalnej siły: ● kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika, ● podstawia bądź próbuje podstawić nogę przeciwnikowi, ● skacze na przeciwnika, ● atakuje przeciwnika ciałem, ● uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika, ● popycha przeciwnika. ● atakuje przeciwnika nogami

7 GRA NIEDOZWOLONA Rzut wolny bezpośredni Rzut wolny bezpośredni jest również przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełnia jedno z następujących trzech przewinień: ● trzyma przeciwnika, ● pluje na przeciwnika, ● rozmyślnie dotyka piłki ręką ( oprócz bramkarza we własnym polu karnym ).

8 OCENA POWAGI PRZEWINIENIA Nieostrożność ma miejsce wtedy, gdy zawodnik swój atak wykonuje w sposób niedokładny, nieuważny i bez zachowania należytej staranności. Nieostrożność w grze nie powoduje konieczności stosowania kar indywidualnych. Nierozważność ma miejsce wtedy, gdy zawodnik swój atak wykonuje nie zważając na bezpieczeństwo przeciwnika i konsekwencje, jakie ten atak może spowodować. Zawodnik grający nierozważnie, musi być ukarany napomnieniem. Użycie nieproporcjonalnej siły ma miejsce wtedy kiedy, swój atak wykonuje z dużą siłą, rażąco wykraczając poza granice normalnej gry, narażając tym samym przeciwnika na niebezpieczeństwo odniesienia kontuzji. Zawodnik używający nieproporcjonalnej siły, musi być wykluczony.

9 OCENA POWAGI PRZEWINIENIA Zawodnik musi być napomniany poprzez pokazanie mu żółtej kartki, jeżeli popełnia jakiekolwiek z siedmiu następujących przewinień: ● jest winny niesportowego zachowania, ● ……….. ● uporczywie narusza przepisy gry, ● ………..

10 OCENA POWAGI PRZEWINIENIA Niesportowe zachowanie karane napomnieniem Zawodnik musi być ukarany za niesportowe zachowanie, jeżeli: ● popełni jedno z siedmiu przewinień karanych rzutem wolnym bezpośrednim, czyniąc to w sposób nierozważny, ● popełni przewinienie w taktycznym celu przeszkodzenia w prowadzeniu korzystnej akcji albo jej przerwania, ● ………….

11 OCENA POWAGI PRZEWINIENIA Zawodnik […] musi być wykluczony z gry, jeżeli popełnia jakiekolwiek z siedmiu następujących przewinień: ● popełnia poważny, rażący faul, ● zachowuje się gwałtownie, agresywnie, ● ….. ● otrzymuje drugie napomnienie w tych samych zawodach.

12 OCENA POWAGI PRZEWINIENIA Poważne, rażące faule oraz gwałtowne, agresywne zachowania są dwoma kategoriami przewinień zdecydowanie przekraczającymi dopuszczalny poziom fizycznej agresji i karanymi, zgodnie z postanowieniami Artykułu 12, wykluczeniem z gry.

13 OCENA POWAGI PRZEWINIENIA Zawodnik, który uderza, kopie lub usiłuje uderzyć, kopnąć przeciwnika, współpartnera bądź każdą inna osobę, czyniąc to w sposób, który jest poważnym, rażącym faulem lub gwałtownym, agresywnym zachowaniem musi być wykluczony z gry. Jeżeli natomiast kopnięcie lub uderzenie zostało dokonane w walce o piłkę nierozważnie bądź poza grą w sposób uznany przez sędziego za niesportowy, winny zawodnik powinien zostać ukarany napomnieniem.

14 OCENA POWAGI PRZEWINIENIA Jeżeli zawodnik wymachuje łokciami i ramionami w walce o piłkę, będąc zbyt blisko przeciwnika i czyni to bez należytej ostrożności aż do zaistnienia kontaktu z ciałem przeciwnika, sędzia winien zastosować sankcje karne w zależności od oceny stopnia dynamiki zachowania). Ataki przy użyciu łokci, względnie ramion, wykonane z nieproporcjonalną siłą i gwałtownością, muszą być bezwzględnie karane wykluczeniem winnego zawodnika z gry.

15 POWAŻNY, RAŻACY FAUL Poważny, rażący faul Zawodnik popełnia poważny, rażący faul wówczas, gdy używa nieproporcjonalnej siły lub brutalności w odniesieniu do zawodnika drużyny przeciwnej, kiedy walczą o piłkę będącą w grze. Atak nogami, który naraża na niebezpieczeństwo zawodnika drużyny przeciwnej, musi być traktowany, jako poważny, rażący faul. Każdy zawodnik, który gwałtownie atakuje zawodnika drużyny przeciwnej, kiedy walczą o piłki z przodu, z boku lub z tyłu, używając jednej lub obu nóg czyniąc to z użyciem nieproporcjonalnej siły i narażając tego zawodnika na niebezpieczeństwo, popełnia poważny, rażący faul.

16 GWAŁTOWNE, AGRESYWNE ZACHOWANIE Gwałtowne, agresywne zachowanie Zawodnik zachowuje się gwałtownie, agresywnie wtedy, gdy używa nieproporcjonalnej siły bądź brutalności w stosunku do zawodnika drużyny przeciwnej, kiedy nie walczą o piłkę Gwałtowne, agresywne zachowanie ma miejsce również wtedy, gdy nieproporcjonalna siła bądź brutalność skierowana jest w stosunku do współpartnera, widza, działacza lub każdej innej osoby. Gwałtowne, agresywne zachowanie może mieć miejsce na polu gry i poza nim, w czasie, gdy piłka jest w grze lub poza grą

17 OCENA POWAGI PRZEWINIENIA Położenie piłki względem zawodnika: - przed przyjęciem - w momencie przyjęcia - po odegraniu Intensywność ataku: - nieostrożny - nierozważny - użycie nadmiernej siły - gwałtowność/brutalność Miejsce kontaktu: - Stopa/kostka - Kolano - Udo - Tułów/głowa Kierunek ataku: - z boku - z przodu - z tyłu

18 ROZWAŻANIA DO OCENY PRZEWINIENIA Czy zawodnik wykonuje atak w sposób prawidłowy ? Czy zawodnik ma szansę zagrania piłki w prawidłowy sposób ? Jaki jest stopień dynamiki wykonanego ataku ? Czy atak zagraża bezpieczeństwu przeciwnika ? W którą część ciała poszkodowanego miał miejsce atak ? Czy zawodnik atakuje przeciwnika od przodu, z boku czy od tyłu ? Jakiej części ciała używa zawodnik do wykonania ataku ? Czy zawodnik wykonując wślizg używa podeszwy ? Czy zawodnik wykonuje atak złośliwie ? Czy zawodnik używa ręki jako „narzędzia” czy jako „broni” ?

19 GRA NIEBEZPIECZNA Gra niebezpieczna to zachowanie zawodnika próbującego zagrać piłkę w taki sposób, że naraża on na kontuzję samego siebie lub znajdującego się w zasięgu gry zawodnika drużyny przeciwnej, który w obawie przed skutkami tego zagrania powstrzymuje się od gry. Zagranie piłki przewrotką lub tzw. nożycami jest dozwoloną formą gry, o ile w opinii sędziego żaden z zawodników drużyny przeciwnej nie zostanie narażony na niebezpieczeństwo. Charakterystyczną cechą gry niebezpiecznej jest brak kontaktu ciał zawodników. Jeżeli jednak podczas niebezpiecznego zagrania dochodzi do fizycznego kontaktu z zawodnikiem drużyny przeciwnej, zagranie takie winno być karane rzutem wolnym bezpośrednim lub rzutem karnym. Sędzia winien również ocenić, czy przy grze niebezpiecznej nie ma miejsca niesportowe zachowanie.

20 GRA NIEBEZPIECZNA Sankcje dyscyplinarne Zawodnik grający niebezpiecznie generalnie nie ponosi żadnych konsekwencji dyscyplinarnych. Jeżeli jednak jego niebezpieczne zagranie w sposób oczywisty powoduje ryzyko odniesienia kontuzji, sędzia winien udzielić mu napomnienia. Jeżeli natomiast zawodnik grając niebezpiecznie jednocześnie w sposób oczywisty pozbawia drużynę przeciwną szansy na zdobycie bramki, winien zostać wykluczony z gry.

21 PODSUMOWANIE Rozpoznawanie nieprzepisowych zagrań Ocena poziomu „niebezpieczeństwa”/zagrożenia Bądź skoncentrowany, gotowy na wszystko Teamwork

22 PODSUMOWANIE PAMIĘTAJ: „Nie chcemy połamanych nóg” „Nie jesteś zwycięzcą jeżeli kończysz mecz bez kartek, a powinieneś je pokazać” „Nie szukajmy usprawiedliwienia dla przewiniającego zawodnika, bo jeżeli będziemy chcieli to zawsze je znajdziemy” Oceniaj skutek, a nie przyczynę


Pobierz ppt "Ocena powagi faulu i kary indywidualne – nieostrożność, nierozważność i użycie nieproporcjonalnej siły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google