Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Nysa” projekt realizowany w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Nysa” projekt realizowany w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Nysa” projekt realizowany w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2014 Nysa, dnia 18.12.2014 r.

2 Potrzeba realizacji zadania publicznego Osoby niepełnosprawne w życiu codziennym borykają się z wieloma problemami: dotknięte są uczuciem osamotnienia i wyobcowania społecznego, mają problemy z nawiązywaniem relacji międzyludzkich, czują psychiczny opór i niechęć przed wychodzeniem z domu, często są pozbawione możliwości ruchu fizycznego, co przyczynia się do gorszej sprawności ruchowej

3 Realizujący projekt: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

4 Partner: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej

5 Grupa docelowa Grupa 20 osób kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat, z zaburzeniami psychicznymi, z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku i z zaburzeniami intelektualnymi w tym osoby upośledzone umysłowo którzy są mieszkańcami Gminy Nysa

6 Cel główny projektu: Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo wraz z rodzinami w przezwyciężeniu ich trudniej sytuacji życiowej w związku z wykluczeniem społecznym.

7 Cele szczegółowe projektu: Integracja uczestników projektu i ich rodzin, Wspieranie kreatywności uczestników, Aktywizacja do wysiłku fizycznego, Ukazanie możliwości aktywnego i konstruktywnego spędzania wolnego czasu, Podniesienie samooceny uczestników projektu w kwestii relacji międzyludzkich oraz integracji osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym,

8 Sposoby realizacji projektu 1)Zajęcia z dramatoterapii, 2)Wyjazd integracyjny uczestników projektu i ich rodzin, 3)Zajęcia z podstaw obsługi komputera, 4)Wspólne zajęcia na krytym basenie, 5)Zajęcia z zakresu rzemiosła ludowego, 6)Cykliczny wolontariat świadczony na rzecz zwierząt, 7)Zajęcia z psychologiem, 8)Wyjście integracyjne do kina i na kręgielnię.

9 1. Zajęcia z dramatoterapii – miały na celu wspieranie kreatywności uczestników projektu Uczestnicy projektu razem z terapeutami przygotowali i przedstawili pantomimę pt. „O rybaku i złotej rybce” w wersji nowoczesnej z okazji Dnia Seniora

10

11 2. Wyjazd integracyjny do Pokrzywnej - miał na celu integrację uczestników projektu i ich rodzin Zajęcia nordic walking i doskonalenie gry aktorskiej

12 Zajęcia z terapeutami i psychologiem na wyjeździe integracyjnym - miały na celu nawiązanie relacji z uczestnikami i ich rodzinami oraz naukę radzenia sobie w trudnych sytuacjach

13 Pantomima pt. „O rybaku i złotej rybce” w wersji nowoczesnej

14 3. Zajęcia z podstaw obsługi komputera

15 4. Zajęcia na krytym basenie

16 5. Zajęcia z zakresu rzemiosła ludowego

17 6. Wolontariat świadczony w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej

18 7. Zajęcia z psychologiem

19 8. Wyjście integracyjne do kina i na kręgielnię

20 Podsumowanie ◦ W projekcie uczestniczyło 20 osób: 9 kobiet i 11 mężczyzn ◦ Frekwencja ogólna udziału uczestników w zajęciach w ramach projektu - 89,5%

21 Podsumowanie  Efekty realizacji projektu:  Uczestnicy nabyli umiejętność obsługi komputera, co ułatwi im komunikację ze światem i otworzy na nowinki techniczne  Uczestnicy nawiązali nowe znajomości i zintegrowali się z grupą  Pokonanie bariery strachu i podniesienie samooceny dzięki inscenizacji teatralnej przygotowanej na Dzień Seniora  Podniesienie sprawności fizycznej uczestników projektu dzięki zajęciom ruchowym  Podniesienie jakości spędzania wolnego czasu poprzez pokazanie różnych form wypoczynku  Lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach, dzięki zajęciom z terapeutą i psychologiem

22 Dziękuję za uwagę

23 Wręczenie dyplomów Uczestnikom projektu oraz Wolontariuszom

24 Podziękowania od Uczestników projektu

25 Dyskusja na temat projektu Dyskusja na temat projektu


Pobierz ppt "„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Nysa” projekt realizowany w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google