Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Białystok, 10 sierpnia 2010 r. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Białystok, 10 sierpnia 2010 r. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa 1."— Zapis prezentacji:

1 Białystok, 10 sierpnia 2010 r. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa 1

2 2 – 02 czerwca 2010r. - uruchomienie postępowanie przetargowego dotyczącego opracowania studium wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej, – 22 czerwca 2010r. w ramach zakończonego postępowania przetargowego wpłynęły 3 oferty, spośród których najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez Konsorcjum firm: EDC Sp. z o.o. oraz IPP sp. z o.o.,

3 3 – 27 lipca 2010r. podpisanie umowy pomiędzy Województwem Podlaskim, a wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą na realizację przedmiotowego zamówienia. – Termin realizacji 3 miesiące od momentu podpisania umowy.

4 4 Zgodnie z przyjętymi ustaleniami Konsorcjum EDC sp. z o. o. oraz IPP sp. z. o. o. w skład zespołu projektowego wchodzą: - Janusz Sitkowski, pełniący rolę Kierownika Projektu, -Mariusz Buzun, pełniący rolę eksperta ds. merytorycznych, -Jan Baczewski, pełniący rolę konsultanta ds. finansowych

5 5 Zasady współpracy LIDERA oraz Partnerów podczas realizacji projektu: –Jakiekolwiek ustalenia zawierane pomiędzy Partnerami Projektu a WYKONAWCĄ Studium Wykonalności oraz kompletu dokumentów powinny być udokumentowane w formie protokołu lub notatki, która w w literalny sposób określi zakres i przedmiot ustaleń.

6 6 Zasady współpracy LIDERA oraz Partnerów podczas realizacji projektu: –Udokumentowane ustalenia z WYKONAWCĄ musi uzyskać akceptacje LIDERA Projektu, w formie pisemnej poprzez złożenie podpisu na ww. dokumentacji. –Brak akceptacji LIDERA odpowiedzialnego za realizację i budżet Projektu powoduje nieważność poczynionych ustaleń.

7 7 Udział Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w projekcie ? –Pismo WINB.WR.041-4/10 z dnia 06 lica 2010 r. Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą rozważenia możliwości włączenia PINB z terenu województwa podlaskiego do ww. projektu. –Pismo DI.III.0724-26/10 z dnia 21 lipca 2010r. UMWP dotyczące rozważenia przez Partnerów Projektu uczestnictwa PINB jako administracji zespolonej przy realizacji ww. projektu.

8 8 Udział Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w projekcie ? –Pismo PR.0085/2/1-7/10 z dnia 30 lipca 2010r. Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego - stanowisko dotyczące włączenia PINB przy realizacji ww. projektu. –Odpowiedź OR.0718-2-5/10 z dnia 29 lipca 2010r. Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o braku możliwości decydowania o rozszerzeniu uczestników projektu o inną jednostkę – stanowisko PINB powinny uczestniczyć w projekcie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz.II, administracja rządowa”.

9 9 Udział Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w projekcie ? Nazwa JednostkiWyrażenie zgody na uczestnictwo Uwagi Powiat AugustowskiBrak Odpowiedzi Powiat BiałostockiTak- Powiat BielskiNiebrak możliwości decydowania o rozszerzeniu uczestników projektu o inną jednostkę – stanowisko PINB powinny uczestniczyć w projekcie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz.II, administracja rządowa”. Powiat GrajewskiTak- Powiat HajnowskiBrak Odpowiedzi Powiat KolneńskiTak- Powiat ŁomżńskiTak Powiat MonieckiBrak Odpowiedzi

10 10 Udział Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w projekcie ? Nazwa JednostkiWyrażenie zgody na uczestnictwo Uwagi Powiat SejneńskiTak- Powiat SiemiatyckiTak- Powiat SokólskiBrak Odpowiedzi Powiat SuwalskiBrak decyzjiNa obecnym etapie nie może podjąć decyzji w tej sprawie. Powiat Wysoko MazowieckiTakZe względu na przepisy prawa budowlanego realizacja usług drogą elektroniczną byłaby możliwa w niepełnym zakresie nałożonych obowiązków. Powiat ZambrowskiBrak Odpowiedzi Miasto BiałystokTakW piśmie z dnia 6 lipca 2010 r. z uwagi na uwarunkowania prawne powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego nie mogły zostać ujęte w projekcie „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja rządowa”. Miasto ŁomżaTakPotrzeba korzystania z elektronicznych formularzy oraz komunikacji elektronicznej z innymi instytucjami. Miasto SuwałkiTak-

11 Dziękuję za uwagę 11


Pobierz ppt "Białystok, 10 sierpnia 2010 r. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google