Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Korzyści dla inwestorów oraz regionów i gmin z funkcjonowania w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej” Zielona Góra, 13.06.2016 Krzysztof.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Korzyści dla inwestorów oraz regionów i gmin z funkcjonowania w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej” Zielona Góra, 13.06.2016 Krzysztof."— Zapis prezentacji:

1 „Korzyści dla inwestorów oraz regionów i gmin z funkcjonowania w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej” Zielona Góra, 13.06.2016 Krzysztof Kielec Prezes Zarządu

2 14 Stref w Polsce

3 Jedna z największych Stref w Polsce  Podstrefy: 44  Na terenie Województwa Lubuskiego: 21  Powierzchnia: 1868 ha  Na terenie Województwa Lubuskiego: 1127,5 ha

4  Utworzona: 1997  Podstrefy: 44  Na terenie Województwa Lubuskiego: 21  Powierzchnia: 1868 ha  Na terenie Województwa Lubuskiego: 1127,5 ha  Zezwolenia: 296 z tego ważnych 176  Na terenie województwa Lubuskiego: 129  Miejsca pracy: 31 471  Na terenie województwa Lubuskiego: 15 933  Wydatki inwestycyjne (już poniesione): 6,4 miliarda PLN  Deklarowane wydatki inwestycyjne: 6,5 miliarda PLN Dane liczbowe

5 Wpływ Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na gospodarczy obraz kraju…

6 Najlepiej przemawiają obrazy … stare fabryki

7 Najlepiej przemawiają obrazy … nieużytki

8 Najlepiej przemawiają obrazy … bezrobotni

9 Wpływ Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na gospodarczy obraz regionu…

10 Zmieniamy rzeczywistość gospodarczą regionu …

11

12 Dbamy o rozwój nowych miejsc pracy …

13 Przeciwdziałamy bezrobociu …

14 Korzyści dla inwestorów funkcjonujących w Strefie… świetnie przygotowana oferta inwestycyjna – szyta na miarę i potrzeby inwestora; bardzo dobra obsługa procesów inwestycyjnych przez kadrę Strefy; wspólne z inwestorem przełamywanie barier biurokratycznych; komunikacja inwestora zagranicznego z polskimi realiami administracyjnymi; doradztwo na każdym etapie procesu inwestycyjnego; dostęp do fachowej kadry pracowniczej; regularne i na wysokim poziomie szkolenia dla pracowników; dostęp do polskiego rynku zbytu; ulgi podatkowe.

15 Korzyści dla regionów… zmiana wizerunku gospodarczego; napływ nowych inwestycji; nowoczesne technologie; specjalizacja przemysłowa regionów; dynamiczny rozwój infrastruktury technicznej; dynamiczny rozwój infrastruktury okołobiznesowej; rozwój szkolnictwa zawodowego na wszystkich poziomach edukacji; poprawa bytu społeczności lokalnych; rozwój kultury, mecenat przedsiebiorców.

16 Korzyści dla gmin… pomoc w przygotowaniu oferty inwestycyjnej; wsparcie przy osiedlaniu inwestorów; zmniejszanie bezrobocia i poprawa życia mieszkańców; każde miejsce pracy w strefie generuje co najmniej 2 nowe miejsca pracy poza jej granicami; dynamiczny rozwój infrastruktury miejskiej; pojawianie się nowych instytucji okołobiznesowych – banki, firmy doradcze, biura prawne itp.; zwiększający się poziom kształcenia już od poziomu gimnazjów; nowe inwestycje infrastrukturalne wykorzystywane również na potrzeby mieszkańców; znaczące wpływy doi budżetu z tytułu podatków PIT i od nieruchomości;

17 Wpływ Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na gospodarczy obraz regionu. Jak do nas dołączyć?

18 Kryteria obowiązujące dla nowo obejmowanych terenów: Własność zarządzającego strefą, Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, związku komunalnego lub będące w użytkowaniu wieczystym zarządzającego; Nowy teren włączany do strefy musi spełniać łącznie następujące warunki:  Uregulowany stan prawny gruntu, potwierdzony dokumentami z ewidencji gruntów;  Brak przeciwwskazań prowadzenia działalności przemysłowej i usługowej, w tym wynikających z przepisów o ochronie środowiska (Natura 2000, park krajobrazowy) – aktualny plan miejscowy!;  Wyposażenie w podstawową infrastrukturę techniczną lub wiarygodne zobowiązanie do uzbrojenia terenu;  Zlokalizowanie przy szlakach komunikacyjnych już istniejących lub planowanych do budowy w najbliższym okresie;

19 Tak jesteśmy oceniani … „Sukces jest sumą małych wysiłków powtarzanych dzień po dniu” Collier

20 Czy zaproponowałbyś swojemu partnerowi biznesowemu tę Strefę ? Inwestorzy doceniają nas Raport KPMG za 2011

21 Jedna z najbardziej otwartych Stref w Polsce Raport KPMG za 2014

22 Jedna z najlepszych Stref w Polsce 4,41 ogólna ocena Strefy wg inwestorów Raport KPMG za 2014

23 Jedna z najlepiej rozwiniętych Stref w Polsce Raport KPMG za 2014

24 Dziękuję za uwagę Jesteśmy tu dla Was…


Pobierz ppt "„Korzyści dla inwestorów oraz regionów i gmin z funkcjonowania w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej” Zielona Góra, 13.06.2016 Krzysztof."

Podobne prezentacje


Reklamy Google