Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Moduł walidacji płatności z systemem e-CARD  Moduł aktualizacji listy komorników sądowych EPU-EEKS  Automatyczne przesyłanie wniosków o weryfikację.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Moduł walidacji płatności z systemem e-CARD  Moduł aktualizacji listy komorników sądowych EPU-EEKS  Automatyczne przesyłanie wniosków o weryfikację."— Zapis prezentacji:

1

2  Moduł walidacji płatności z systemem e-CARD  Moduł aktualizacji listy komorników sądowych EPU-EEKS  Automatyczne przesyłanie wniosków o weryfikację danych z systemem PESEL  Usługa rozsyłania powiadomień EPU SQL – Mail  Aplikacja - Moduł skanujący  Moduł przeglądarka akt EPU  Aplikacja administracyjna EPU  Usługa centrum certyfikacji EPU  Usługa utrzymania list CRL  Usługa publikacji list CRL  Usługa sieciowa EPU  Aplet podpisujący  Usługa Automatycznej dekretacji środków odwoławczych  Weryfikacja pozwanego w rejestrze PESEL  Aplikacja Weryfikacja Tożsamości Pozwów  Usługa Memcached  EPUCacheCleaningDispatcher APLIKACJA FRONTOFFICE APLIKACJA BACKOFFICE

3 Architektura systemu EPU - FRONTOFFICE Aplikacja FrontOffice systemu EPU jest aplikacją internetową wykonaną w oparciu o technologię Microsoft ASP.NET oraz runtime Java. Aplikacja wykorzystuje i składuje dane w bazie danych Microsoft SQL Server 2008 Dostęp do aplikacji odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

4 FRONTOFFICE – konto o profilu podstawowym

5 FRONTOFFICE – konto o profilu masowym

6 FRONTOFFICE – konto o profilu pełnomocnika

7 FRONTOFFICE – konto o profilu pracownika sądu

8 FRONTOFFICE – konto o profilu komornika sądowego

9 FRONTOFFICE – uruchamianie apletu podpisu i podpisanie pozwu

10

11 FRONTOFFICE – wybór certyfikatu podpisującego

12 Architektura systemu EPU - BACKOFFICE Aplikacja wspomagająca pracę merytoryczną w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Jest wykonana za pomocą narzędzi PowerBuilder. Warstwą pośrednią, utrzymującą połączenie z bazą danych oraz transferującą wyniki do klientów jest serwer aplikacyjny Sybase EAS. Wykorzystywana baza danych to MICROSOFT SQL w wersji 2008. Kolejnym elementem BackOffice jest Appeon Workgroup Edition for EAS

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Architektura systemu EPU – BACKOFFICE – środowisko serwerowe Kolejnym elementem BackOffice jest Appeon Workgroup Edition for EAS. Jest on specjalnym typem aplikacji javowej, stanowiącym pomost pomiędzy aplikacją kliencką a serwerem aplikacyjnym.

41 Moduł został stworzony w celu automatycznego rozpisywania pozwów na sprawy oraz weryfikowania statusu płatności w systemie płatniczym e-CARD SA – za bezpieczne połączenie systemu EPU z e-CARD SA odpowiada aplikacja Stunnel. Moduł jest oparty o niezależną usługę działającą w systemie Windows. W zależności od konfiguracji uruchamia się, co żądany interwał czasu wyrażony w milisekundach.

42 Moduł EPU-EEKS (Elektroniczna Ewidencja Komorników Sądowych) powstał w celu aktualizacji danych o komornikach oraz kancelariach w systemie EPU. Jest oparty o niezależną usługę działającą w systemie Windows. Zadaniem usługi jest pobranie z EEKS aktualnych danych o komornikach i kancelariach i zaktualizowanie informacji w systemie EPU.

43 Usługa „EPU Pesel Weryfikacja Wniosków w rejestrze PESEL Ministerstwa Sprawiedliwości” służy do automatycznego weryfikowania wniosków. Zapytania są przesyłane w postaci dokumentu XML. Odpowiedź zwrotna wraz ze statusem jest przesyłana, jako dokument XML. Zapytanie jak i odpowiedź są przesyłane za pośrednictwem kolejek IBM MQ Series. Mechanizm weryfikacji opiera się na przesłaniu zapytania do kolejki IBM WebSphere MQ wersja 7.0.1.1.

44 Usługa rozsyłania powiadomień EPU SQL – Mail. Służy do automatycznej wysyłki wiadomości elektronicznych.

45 Podstawą działania programu jest mechanizm rozpoznawania i analizy unikalnych kodów kreskowych zapisanych w standardzie „Kod 128”. Zastosowanie zaawansowanych procesów rozpoznawania obrazu umożliwia częściową automatyzację procesu obiegu dokumentów oraz daje niepowtarzalne możliwości dostępu do zdigitalizowanych treści z pominięciem formy papierowej. Ścisła integracja z innymi składnikami systemu umożliwia między innymi powiązanie powracających zwrotek z sprawami odnotowanymi w systemie z uwzględnieniem daty i statusu doręczenia.

46 Moduł przeglądarki akt EPU służy do prezentowania akt i dokumentów składowych akt dla użytkowników portalu oraz pracowników sądu.

47 Aplikacja administracyjna EPU jest samodzielnym elementem systemu. Do jej zadań należy: Konfiguracja kont użytkowników, przypisywanie sekretarza oraz etatu, procentowy podział zażaleń Ustawienia sposobu dekretacji, dane sądu (ustalenie danych sądów własnego i odwoławczego), wprowadzanie zakresu kodów kreskowych „R” dla poczty, Rejestracji absencji użytkowników systemu (kalendarz absencji, rejestracja wydarzeń) Do aplikacji wbudowana jest także przeglądarka akt dla systemu BackOffice

48 Usługa centrum certyfikacji EPU jest usługą systemu Windows dostarczającą funkcjonalność związaną z wystawianiem i unieważnianiem certyfikatów dla użytkowników EPU na podstawie żądań przez nich wysyłanych oraz generowaniem podpisanej listy unieważnionych certyfikatów. Do poprawnej pracy usługi wymagane jest, aby klucze prywatne były przechowywane wyłącznie w urządzeniu HSM zgodnie ze standardami bezpieczeństwa. Serwis epuCAService współpracuje z serwisem publikującym listy crl epuCRLService oraz serwisem aktualizującym listy zaufanych centrów certyfikacji epuCRLPublisher. Usługa pobiera listy CRL z zaufanych centrów certyfikacji, a następnie zapisuje je w bazie danych.

49 Zadaniem usługi jest umożliwienie pracy powodom masowym, pełnomocnikom lub komornikom sądowym bez konieczności posługiwania się interfejsem WWW systemu EPU. Dzięki usługom sieciowym możliwe jest dokonanie procesu integracji systemu EPU z aplikacjami/systemami zewnętrznymi poprzez interfejs SOAP API. System m.in. umożliwia składanie, podgląd dokumentów oraz wgląd do historii prowadzonych spraw. Usługa została wykonana w technologii WCF (Windows Communication Foundation) bazująca na frameworku Microsoft.NET w wersji 3.5

50 Aplet podpisujący „epuSigner.jar” został wykonany w technologii Java. Nie komunikuje się z bazą danych ani z serwerami aplikacji i nie ma możliwości zapisywania logów działania apletu. Aplet jest uruchamiany zawsze po stronie klienta w środowisku Java. Wywoływany jest przez przeglądarkę internetową klienta i sterowany przy pomocy Javascript. Jego zadaniem jest podpisanie danych przy użyciu podpisu elektronicznego. Aplet umożliwia podpisywanie jedynie w systemach operacyjnych z rodziny Windows.

51 Usługa zapewniająca prawidłowe obłożenie pracowników o roli Sędzia w zależności m.in. od takich parametrów jak część etatu i absencja. Usługa uruchamiana jest w sparametryzowanych interwałach czasowych konfigurowanych w rejestrze systemu. Kierownictwo Wydziału ma możliwość konfiguracji procentowego przydziału zażaleń oraz dni tygodnia, w których rozkładany jest przydział. Skargi przydzielane są na podstawie ustawionej części etatu pracownika.

52 Weryfikacja czy numer PESEL pozwanego, (jeśli został podany na etapie składania pozwu) jest zgodny z imieniem i nazwiskiem pozwanego, na podstawie danych widniejących w rejestrze PESEL. Weryfikacja czy adres pozwanego, podany na etapie składania pozwu, jest zgodny z adresem widniejącym w rejestrze PESEL. Weryfikacji dotyczy osób fizycznych/osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

53 Aplikacja wywoływana z harmonogramu agenta serwera bazodanowego, służy do przygotowania danych wejściowych pozwalających zweryfikować złożone pozwy pod kątem powielonych danych w określonym zakresie.

54 Usługa działa na serwerach Frontoffice. Służy do buforowania pamięci podręcznej. Jest używana do przyspieszenia dynamiki bazy danych poprzez buforowanie danych i obiektów w pamięci RAM w celu zredukowania czasu odczytu. Usługa odpowiada za uruchamianie serwera memcached z parametrami wielkości cache. Wielkość cache może być ustawiana poprzez modyfikacje pliku app.config. Restart usługi powoduje usunięcie wszystkich kluczy zapisanych do cache. Usługa EpuCacheCleaningDispatcher zainstalowana na jednym z front-endów. Usługa odpowiada za pobieranie z DB kluczy przeznaczonych do usunięcia z cache. Pobrane klucze są dzięki niej usuwane. Usługa powiadamia o błędach poprzez e-mail. Adresy odbiorców zdefiniowane są w pliku app.config usługi.

55


Pobierz ppt " Moduł walidacji płatności z systemem e-CARD  Moduł aktualizacji listy komorników sądowych EPU-EEKS  Automatyczne przesyłanie wniosków o weryfikację."

Podobne prezentacje


Reklamy Google