Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CELE WPROWADZENIA INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA 1. WZÓR OBLICZENIA INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ gdzie poszczególne symbole oznaczają: R -planowaną.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CELE WPROWADZENIA INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA 1. WZÓR OBLICZENIA INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ gdzie poszczególne symbole oznaczają: R -planowaną."— Zapis prezentacji:

1 CELE WPROWADZENIA INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA 1

2 WZÓR OBLICZENIA INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ gdzie poszczególne symbole oznaczają: R -planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O -planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D -dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db -dochody bieżące, Sm -dochody ze sprzedaży majątku, Wb -wydatki bieżące, n -rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 -rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 -rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 -rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. 2

3 Wyłączenia ze wskaźnika I. Zobowiązania na realizację projektów UE 1) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami; 2) wykup papierów wartościowych wraz odsetkami i dyskontem 3) potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym  w terminie do 90 dni po upływie realizacji projektu i otrzymaniu refundacji; 4) odsetki i dyskonto od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy; 5) spłaty rat kapitałowych z odsetkami i dyskontem od zobowiązań na wkład krajowy zaciągniętych na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami UE. 3

4 II. Zobowiązania związków JST, na które JST udzieliła poręczeń i gwarancji Wyłączenia ze wskaźnika cd. III. Obligacje wyemitowane przed 1 stycznia 2010, nominowane w walutach obcych na zagranicznych rykach kapitałowych IV. Zobowiązania zaciągnięte na spłatę przejętych zobowiązań sp zoz-u, przekształcanego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, oraz poniesione wydatki bieżące w tym zakresie (wyłączenia czasowe) V. Obligacje przychodowe 4


Pobierz ppt "CELE WPROWADZENIA INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA 1. WZÓR OBLICZENIA INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ gdzie poszczególne symbole oznaczają: R -planowaną."

Podobne prezentacje


Reklamy Google