Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KUKE – polska ECA Instrumenty wsparcia eksportu na globalnym rynku zamówień publicznych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 14 czerwca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KUKE – polska ECA Instrumenty wsparcia eksportu na globalnym rynku zamówień publicznych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 14 czerwca."— Zapis prezentacji:

1 KUKE – polska ECA Instrumenty wsparcia eksportu na globalnym rynku zamówień publicznych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 14 czerwca 2016

2 KUKE – polska ECA (Export Credit Agency) 2 25 lat doświadczenia utworzona w 1991r. działalność gwarantowana przez Skarb Państwa od 1994 KUKE Finance utworzona w 2014r. Stabilna struktura własnościowa Skarb Państwa – główny udziałowiec i nadzorujący działalność gwarantowaną przez Skarb Państwa 200 krajów pokrywanych ochroną ubezpieczeniową Współpraca z Unią Berneńską, Klubem Praskim i Credit Alliance Umowy reasekuracyjne i dot. współpracy z innymi ECA - ami Jedyny ubezpieczyciel w Polsce prowadzący ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa

3 Rola i zasady działania KUKE 3 Wspieranie przedsiębiorców w realizacji transakcji eksportowych Dostarczanie instrumentu zabezpieczającego przed ryzykiem i umożliwiającego przedsiębiorcom dostęp do finansowania dla eksportu o charakterze inwestycyjnym Stabilizowanie polskiego rynku poprzez antycykliczne podejście do ryzyka, szczególnie w okresach spowolnienia gospodarczego Uzupełnianie prywatnego rynku ubezpieczeniowego Dostarczanie rozwiązań umożliwiających stosowanie obniżonej wagi dla ekspozycji kredytowej Umożliwienie bankom udzielenia kredytów o dłuższym okresie spłaty i stałej stopie procentowej, na finansowanie inwestycji za granicą Bliska relacja z eksporterami i finansującymi bankami Co do zasady – brak limitów na kraje Ochrona ubezpieczeniowa do 100% w przypadku krajów o podwyższonym ryzyku politycznym Zakres produktów pokrywający całą ofertę finansową dostępną w bankach Włączenie KUKE na wczesnym etapie strukturyzacji Unikalna ekspertyza w eksporcie do krajów Europy Wschodniej Project & Ship Finance

4 Oferta wsparcia Dostępne narzędzia wspierające eksport i inwestycje 4  Kredyt Dostawcy – ubezpieczenie średnio i długoterminowych należności z kontraktu eksportowego; ryzyko produkcji i ryzyko kredytu  Kredyt dla Nabywcy – ubezpieczenie średnio i długoterminowego kredytu na finansowanie kontraktu eksportowego  Program KUKE Forfaiting – ubezpieczenie wykupu średnio i długoterminowych należności z kontraktu eksportowego  Reasekuracja we współpracy z innymi ECAs  Program Rządowy Finansowe Wsparcie Eksportu (MF, KUKE, BGK)  Ubezpieczenie należności w ramach polisy obrotowej  Polisa indywidualna – ubezpieczenie należności z kontraktu eksportowego  Gwarancje zapłaty należności z akredytywy  Gwarancje spłaty krótkoterminowych kredytów finansujących kontrakty eksportowe  Gwarancje kontraktowe i re-gwarancje (zwrotu zaliczki, dobrego wykonania, usunięcia wad i usterek); komercyjne i gwarantowane przez SP  Ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą  Ubezpieczenie leasingu finansowego gwarantowane przez SP ubezpieczenia 2 i więcej lat gwarantowane przez SP ubezpieczenia krótkoterminowe pozostałe produkty gwarantowane przez SP gwarancje

5 Oferta wsparcia Kraje 5  Wszystkie kraje świata dla których dostępne jest ubezpieczenie  Obecnie ponad 200 krajów  W wybranych przypadkach na dodatkowych warunkach np. Ukraina  Ubezpieczenie należności w ramach polisy obrotowej – od ryzyka nierynkowego – 59 krajów, pozostałe w ramach działalności komercyjnej  Polisa indywidualna – 166 krajów / kraje bez krajów wysokiego dochodu OECD  Gwarancje zapłaty należności z akredytywy – 166 krajów / kraje bez krajów wysokiego dochodu OECD  Gwarancje spłaty krótkoterminowych kredytów finansujących kontrakty eksportowe – dla eksportera  Gwarancje kontraktowe i re-gwarancje – dla eksportera  Wszystkie kraje świata dla których dostępne jest ubezpieczenie  Obecnie ponad 200 krajów gwarantowane przez SP ubezpieczenia 2 i więcej lat gwarantowane przez SP ubezpieczenia krótkoterminowe pozostałe produkty gwarantowane przez SP gwarancje

6 Buyer’s Credit / Export Finance / ECA Financing Kredyt dla Nabywcy – średnio lub długoterminowy kredyt eksportowy 6 Ubezpieczenie kredytu na finansowanie kontraktu na eksport dóbr kapitałowych lub usług (także kontrakty EPC) z okresem spłaty 2 i więcej lat Dobra kapitałowe i usługi o charakterze inwestycyjnym: znaczna wartość jednostkowa, długi okres użytkowania / amortyzacji maszyny i urządzenia, środki transportu, usługi budowlane, remontowe, montażowe, kompletne obiekty, itp. Uzyskanie finansowania warunkiem sprzedaży /element przetargu/

7 Kredyt dla Nabywcy / ubezpieczenie kredytu eksportowego finansującego eksport polskich dóbr kapitałowych i usług 7  Ubezpieczenie Kredytu dla Nabywcy (kredyt eksportowy)  kontrakt lub kontrakty z danym kontrahentem  ubezpieczenie długoterminowego kredytu eksportowego udzielanego zagranicznemu kontrahentowi na zakup dóbr kapitałowych lub usług w Polsce (inaczej na realizację kontraktu eksportowego – do 85% - przez polskiego eksportera lub wykonawcę)  finansowanie może dotyczyć: (i) do 85% wartości kontraktu (ii) składki ubezpieczeniowej, (iii) kosztów lokalnych – do 30% wartości eksportu, (iv) IDC  od ryzyka handlowego, politycznego i siły wyższej  także (i) dla dłużnika publicznego, (ii) poprzez bank kontrahenta (bank2bank) lub (iii) jako Project Finance (SPV/spółki koncesyjne/struktury PPP)  reasekuracja: multi-sourcing/multi-financing  do 100% kredytu wraz z odsetkami i prowizjami  należności w walutach wymienialnych (tabela A NBP)  dodatkowo – ubezpieczenie kosztów i wydatków poniesionych w celu realizacji zobowiązań kontraktowych (tzw. ubezpieczenie ryzyka produkcji)  stawka zależy od kraju, ratingu dłużnika, okresu ochrony ubezpieczeniowej, procentu ochrony ubezpieczeniowej, dodatkowych zabezpieczeń, częstotliwości spłat / koszt ubezpieczenia ponosi dłużnik  dostępne dla wszystkich banków finansujących: polskich lub międzynarodowych, państwowych lub komercyjnych

8 Wymóg krajowego pochodzenia Produkt polski 8 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 19 grudnia 2014 r. w sprawie maksymalnego procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego oraz rodzaju dowodów, na podstawie których ustala się pochodzenie produktu lub usługi podstawowy wymóg w zakresie ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa

9 Wymóg krajowego pochodzenia 9 Maksymalny procentowy udział składników pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto dla kontraktu zawartego na okres kredytu dwóch lub więcej lat60% dla kontraktu zawartego na okres kredytu poniżej dwóch lat70% dla kontraktu dotyczącego systemów komputerowych, urządzeń elektronicznej techniki obliczeniowej, wyrobów przemysłu elektrotechnicznego, elektronicznego i teletechnicznego, statków powietrznych, statków morskich i statków żeglugi śródlądowej 80% dla kontraktu dotyczącego usług budowlanych90%

10 Średnio i długoterminowe ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa 10 Porozumienie OECD  zaliczka  koszty lokalne  reżim spłat  płatność I raty – okres karencji  maksymalny okres spłaty kredytu  porozumienia sektorowe Pozostałe regulacje międzynarodowe  przeciwdziałanie przekupstwu osób pełniących funkcje publiczne  analiza wpływu na środowisko  sustainable lending (pow. 1 roku)

11 Rynki perspektywiczne … 11

12 Elżbieta Urbańska P +48 22 35 68 300 F +48 22 31 30 120 M +48 602 716 016 E elzbieta.urbanska@kuke.com.plelzbieta.urbanska@kuke.com.pl www.kuke.com.pl Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa infolinia: 801 805 853


Pobierz ppt "KUKE – polska ECA Instrumenty wsparcia eksportu na globalnym rynku zamówień publicznych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 14 czerwca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google