Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W poszukiwaniu optymalnej ochrony należności. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna2 Polski ubezpieczyciel należności z przeważającym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W poszukiwaniu optymalnej ochrony należności. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna2 Polski ubezpieczyciel należności z przeważającym."— Zapis prezentacji:

1 W poszukiwaniu optymalnej ochrony należności

2 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna2 Polski ubezpieczyciel należności z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Kim jesteśmy Bank Gospodarstwa Krajowego Ministerstwo Finansów 36,69% 63,31%

3 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna3 KUKE zabezpiecza kompleksowo  Swoją ofertę adresuje do wszystkich przedsiębiorstw, małych, średnich i dużych ze wszystkich sektorów gospodarki  Ubezpiecza krótkoterminowe transakcje krajowe i eksportowe (eksport dóbr konsumpcyjnych) do większości krajów świata, nawet tych ryzykownych (np. Rosja, Ukraina, Białoruś)  Ubezpiecza średnio i długoterminowe kontrakty eksportowe o charakterze inwestycyjnym do większości krajów świata  Udziela eksportowych i krajowych gwarancji kontraktowych  Wspiera ekspansję za granicą ubezpieczając inwestycje bezpośrednie za granicą  Uczestniczy w rządowym programie wsparcia polskiego eksportu

4 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna4 Adresaci oferty KUKE  Przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  Banki finansujące kontrakty realizowane przez polskich eksporterów

5 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna5 Oferta KUKE Podstawowe grupy produktów ubezpieczeniowych: Ubezpieczenia komercyjne:  ubezpieczenia krótkoterminowych należności krajowych i eksportowych (Europolisa, Pakiet)  kontraktowe gwarancje eksportowe i krajowe Ubezpieczenia ze wsparciem Skarbu Państwa:  ubezpieczenie krótkoterminowych należności z krajów podwyższonego ryzyka (Polisa na Wschód)  ubezpieczenie kontraktów eksportowych o charakterze inwestycji krótko, średnio i długoterminowych (Polisa Indywidualna, Kredyt Dostawcy, Kredyt dla Nabywcy)  kontraktowe gwarancje eksportowe  produkty uzupełniające (Bezpieczne Inwestycje)

6 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna6 Polisa na Wschód Ubezpieczenie należności eksportowych o okresie spłaty poniżej 2 lat:  ubezpieczenie gwarantowane przez Skarb Państwa  59 krajów  limit kredytowy ustalany jest dla kontrahentów zgłoszonych przez eksportera do ubezpieczenia  ochrona ubezpieczeniowa: 90 - 95% wartości należności  ustalenie stawki dla każdego limitu kredytowego w zależności od kraju eksportu, terminu płatności, udziału własnego

7 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna7 Polisa Indywidualna Ubezpieczenie należności eksportowych z tytułu pojedynczego kontraktu eksportowego o okresie spłaty poniżej 2 lat (dobra inwestycyjne):  ubezpieczenie gwarantowane przez Skarb Państwa  166 krajów  ochrona ubezpieczeniowa: do 95% wartości należności  elastyczna stawka ubezpieczeniowa w zależności od kraju eksportu, ratingu kontrahenta, terminów spłaty należności oraz wysokości udziału własnego wybranego przez klienta  bezpłatna ocena ryzyka kontrahenta  bezpłatna windykacja ubezpieczonych należności  odszkodowanie wypłacane w walucie kontraktu – ograniczenie ryzyka kursowego

8 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna8 Zakres ochrony ubezpieczeniowej  ryzyko handlowe  ryzyko polityczne  siła wyższa ryzyko nierynkowe

9 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna9 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z późn. zmianami) art. 6a – 6e ustawy dotyczą warunków, jakie muszą spełniać produkty lub usługi eksportowane w ramach kontraktu eksportowego, aby można je było uznać za krajowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1978) określa maksymalny procentowy udział składników pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego oraz rodzaje dowodów, na podstawie których ustala się pochodzenie produktu lub usługi Podstawowy wymóg w zakresie ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa Produkt krajowy

10 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna10 Maksymalny procentowy udział składników pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego zawartego na okres kredytu poniżej dwóch lat 70% dwóch lub więcej lat 60% Wyjątki:  usługi budowlane: 90%  systemy komputerowe, urządzenia elektronicznej techniki obliczeniowej, wyroby przemysłu elektrotechnicznego, elektronicznego i teletechnicznego, statki powietrzne, statki morskie i statki żeglugi śródlądowej,80% Produkt krajowy

11 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna11 Ryzyko handlowe  Prawnie stwierdzona niewypłacalność dłużnika  Zwłoka w wypełnianiu zobowiązań płatniczych przez dłużnika

12 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna12  Decyzja kraju dłużnika - akty prawne, decyzje rządu uniemożliwiające wykonanie kontraktu  Moratorium płatnicze ogłoszone przez rząd państwa dłużnika lub państwa uczestniczącego w regulowaniu należności  Uniemożliwienie transferu należności spowodowane wydarzeniami politycznymi, trudnościami gospodarczymi w kraju dłużnika  Przepisy prawne w kraju dłużnika uznające płatności dokonane w walucie lokalnej za wystarczające do wypełnienia zobowiązania z tytułu kontraktu  Decyzje w kraju ubezpieczyciela – wydanie przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawnych lub decyzji w zakresie handlu zagranicznego Ryzyko polityczne

13 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna13  Wybuch poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działań wojennych, zamieszek, powstania, rewolucji, przewlekłych masowych strajków, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, cyklon, tajfun, powódź, pożary o rozmiarach katastrofalnych, awaria nuklearna oraz jej skutki Ryzyko siły wyższej

14 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna14 Oferta komercyjna dla przedsiębiorców  Ubezpieczenie krótkoterminowych należności krajowych i eksportowych z 32 krajów europejskich dla małych firm – Europolisa  Ubezpieczenie krótkoterminowych należności krajowych i eksportowych z ponad 120 krajów świata – Pakiet  Kontraktowe gwarancje eksportowe i krajowe

15 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna15 Ubezpieczenie jest proste

16 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna16 Europolisa – dla kogo?  Eksporterzy, których wysokość obrotów do wszystkich kontrahentów zagranicznych nie przekroczyła 1 mln euro w ostatnim okresie 12 miesięcy niezależnie od wielkości sprzedaży krajowej  Firmy, które realizują sprzedaż tylko na rynku krajowym pod warunkiem, że jej wysokość za ostatnich 12 miesięcy nie przekroczyła 5 mln złotych  Firmy, które prowadzą sprzedaż na rynkach zagranicznych i krajowym, z zastrzeżeniem, że ich sprzedaż za ostatnich 12 miesięcy nie przekroczyła 5 mln złotych w kraju i 1 mln euro w eksporcie

17 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna17 Europolisa - zasady ubezpieczenia  Zabezpieczenie sprzedaży dowolnie wybranego przez Klienta kontrahenta  Maksymalny czas odroczenia terminu płatności wynosi 180 dni  Maksymalny limit kredytowy dla kontrahenta zagranicznego nie wyższy niż 60.000 EUR krajowego nie wyższy niż 100.000 PLN  Możliwość zawarcia nowych umów w przypadku nowych kontrahentów  Okres trwania umowy: 1 rok

18 Europolisa - zakres ubezpieczonego ryzyka  Rodzaj zabezpieczonego ryzyka: ryzyko handlowe  Bezpłatna windykacja ubezpieczonych należności  Ochrona ubezpieczeniowa do wysokości przyznanego limitu kredytowego  Wartość wypłaconego odszkodowania stanowi 85% wartości należności nieuregulowanych przez kontrahenta Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna18

19 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 19 EUROPOLISA dla małych przedsiębiorstw Europolisa ubezpieczenie kontrahentów krajowych i zagranicznych ubezpieczenie kontrahentów krajowych i zagranicznych bezpłatna ocena wiarygodności kontrahentów bezpłatna ocena wiarygodności kontrahentów niska, jednorazowa składka niska, jednorazowa składka ubezpieczenie pojedynczego kontrahenta i/lub pojedynczej transakcji ubezpieczenie pojedynczego kontrahenta i/lub pojedynczej transakcji zakres ochrony ubezpieczeniowej

20 Europolisa - lista krajów Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna20 AndoraHiszpaniaPolska AustriaHolandiaPortugalia BelgiaIrlandiaRumunia BułgariaIslandiaSan Marino CyprLitwaSłowacja CzechyLuksemburgSłowenia DaniaŁotwaSzwajcaria EstoniaMaltaSzwecja FinlandiaMonakoWęgry FrancjaNiemcyWielka Brytania GrecjaNorwegiaWłochy

21 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna21 Tabela opłat (dłużnik zagraniczny) Europolisa – ile to kosztuje? Wysokość limitu (EUR) Składka za 12 miesięcy (EUR) od 1 000 do 3 000112 od 3 001 do 4 000150 od 4 001 do 7 000262 od 7 001 do 11 000411 od 11 001 do 15 000561 od 15 001 do 20 000748 od 20 001 do 24 000898 od 24 001 do 28 0001 047 od 28 001 do 32 0001 197 od 32 001 do 36 0001 346 od 36 001 do 40 0001 496 od 40 001 do 44 0001 646 od 44 001 do 48 0001 795 od 48 001 do 52 0001 945 od 52 001 do 56 0002 094 od 56 001 do 60 0002 244

22 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna22 Tabela opłat (dłużnik krajowy) Europolisa – ile to kosztuje? Wysokość limitu (PLN) Składka za 12 miesięcy (PLN) od 1 000 do 5 000258 od 5 001 do 10 000516 od 10 001 do 15 000774 od 15 001 do 20 0001032 od 20 001 do 25 0001290 od 25 001 do 30 0001548 od 30 001 do 35 0001806 od 35 001 do 40 0002064 od 40 001 do 45 0002322 od 45 001 do 50 0002580 od 50 001 do 55 0002838 od 55 001 do 60 0003096 od 60 001 do 65 0003354 od 65 001 do 70 0003612 od 70 001 do 75 0003870 od 75 001 do 80 0004128 od 80 001 do 85 0004386 od 85 001 do 90 0004644 od 90 001 do 95 0004902 od 95 001 do 100 0005160

23 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna23 Pakiet - zasady ubezpieczenia  Ubezpieczenie adresowane do przedsiębiorstw realizujących sprzedaż krajową i/lub eksportową  Zabezpieczenie cyklicznej sprzedaży do kontrahentów zagranicznych z ponad 120 krajów oraz kontrahentów krajowych  Ochroną objęte są należności z terminem odroczenia płatności do 2 lat w eksporcie oraz do 1 roku w kraju  Polisa otwarta: możliwość włączania do umowy nowych kontrahentów w trakcie okresu rozliczeniowego  Elastyczne rozwiązania ubezpieczeniowe dostosowane do działalności polskich przedsiębiorstw

24 Jakich kontrahentów ubezpieczamy? Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 24 Kontrahenci nienazwani kontrola Ubezpieczającego ocena KUKE wartość limitu 50 000 PLN Kontrahenci nazwani wartość limitu zależy od potrzeb ubezpieczającego i oceny ryzyka KUKE

25 Pakiet - zakres ubezpieczonego ryzyka  Rodzaj ubezpieczonych ryzyk: handlowe i polityczne  Bezpłatna windykacja ubezpieczonych należności  Ochrona ubezpieczeniowa do wysokości przyznanego limitu kredytowego lub limitu nadanego przez Ubezpieczającego w ramach własnych uprawnień  Wartość wypłaconego odszkodowania od 85% do 90% wartości należności nieuregulowanych przez kontrahenta Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna25

26 Pakiet - kalkulacja składki Wysokość stawki ubezpieczeniowej ustalana jest w oparciu o indywidualną ocenę ryzyka, która uwzględnia następujące elementy:  wielkość sprzedaży zgłoszonej do ubezpieczenia  branża działalności firmy  liczba i wysokość limitów kredytowych  wiekowanie należności  utracone należności oraz wypłacone odszkodowania od 0,1 do 0,6% liczona od wartości zrealizowanego i zgłoszonego do ubezpieczenia obrotu Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna26

27 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna PAKIET 27 w jednej polisie ubezpieczenie wszystkich należności krajowych i/lub eksportowych w jednej polisie ubezpieczenie wszystkich należności krajowych i/lub eksportowych elastyczne warunki ubezpieczenia elastyczne warunki ubezpieczenia ocena wiarygodności handlowej kontrahentów ocena wiarygodności handlowej kontrahentów włączanie do umowy nowych kontrahentów w trakcie jej trwania włączanie do umowy nowych kontrahentów w trakcie jej trwania ubezpieczenie kontrahentów samodzielnie ocenionych przez klienta ubezpieczenie kontrahentów samodzielnie ocenionych przez klienta bezpłatna windykacja bezpłatna windykacja zakres ochrony ubezpieczeniowej Pakiet niskie koszty ubezpieczenia niskie koszty ubezpieczenia

28 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna28 Gwarancje ubezpieczeniowe Eksportowe i krajowe gwarancje kontraktowe w ofercie KUKE:  zapłaty wadium - umożliwia przedsiębiorcy uczestnictwo w przetargu bez angażowania własnych pieniędzy  zwrotu zaliczki - jest zobowiązaniem KUKE do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał umowy i nie zwrócił w wyznaczonym terminie zaliczki  należytego wykonania kontraktu - udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy, który wygrał przetarg zabezpieczony gwarancją KUKE i zobowiązany jest do przedstawienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy.  usunięcia wad i usterek - stanowi zobowiązanie KUKE do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał lub nienależycie wykonał wynikające z umowy obowiązki z tytułu usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu jej realizacji

29 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna29 Schemat gwarancji Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Schemat gwarancji Zleceniodawca gwarancji /wykonawca/ Beneficjent gwarancji /kontrahent/ KONTRAKT ZLECENIE GWARANCJI GWARANCJA

30 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna30 Gwarancje ubezpieczeniowe w realizacji kontraktów Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Gwarancje ubezpieczeniowe w realizacji kontraktów Gwarancja zapłaty wadium Gwarancja należytego wykonania kontraktu Gwarancja zwrotu zaliczki Gwarancja usunięcia wad i usterek ZAWARCIE KONTRAKTU REALIZACJA KONTRAKTU OKRES PODWYKONAWCZY PRZETARG

31 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna31 Procedura zawierania gwarancji Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Procedura zawierania gwarancji Zlecenie gwarancji Zawarcie umowy o udzielenie gwarancji Ustanowienie zabezpieczeń Zapłata składki Wystawienie gwarancji Złożenie niezbędnych dokumentów do oceny gwarancji: dokumenty rejestrowe sprawozdania finansowe firmy za okres 3 ostatnich lat obrotowych dokumenty związane z zabezpieczeniami (np. wyciąg z księgi wieczystej, weksel) kopia kontraktu lub warunki kontraktu, do którego odnosi się gwarancja Złożenie niezbędnych dokumentów do oceny gwarancji: dokumenty rejestrowe sprawozdania finansowe firmy za okres 3 ostatnich lat obrotowych dokumenty związane z zabezpieczeniami (np. wyciąg z księgi wieczystej, weksel) kopia kontraktu lub warunki kontraktu, do którego odnosi się gwarancja

32 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna32 Zalety gwarancji ubezpieczeniowych  gwarancje ubezpieczeniowe, w odróżnieniu od gwarancji bankowych, nie obciążają linii kredytowej przedsiębiorcy  warunki gwarancji dostosowane do standardów międzynarodowych oraz oczekiwań rynku  indywidualne podejście i elastyczne warunki finansowe  negocjowana treść gwarancji z beneficjentem  profesjonalną obsługę i wieloletnie doświadczenie na rynku

33 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna33 www.kuke.com.pl


Pobierz ppt "W poszukiwaniu optymalnej ochrony należności. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna2 Polski ubezpieczyciel należności z przeważającym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google