Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wolontariat kompetencyjny w rozwoju postaw i umiejętności społecznych uczniów Zdzisław Hofman Fundacja Rozwoju Wolontariatu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wolontariat kompetencyjny w rozwoju postaw i umiejętności społecznych uczniów Zdzisław Hofman Fundacja Rozwoju Wolontariatu."— Zapis prezentacji:

1 Wolontariat kompetencyjny w rozwoju postaw i umiejętności społecznych uczniów Zdzisław Hofman Fundacja Rozwoju Wolontariatu

2 Wolontariat kompetencyjny w rozwoju postaw i umiejętności społecznych uczniów Poznań – 2 czerwca 2015r. Zdzisław Hofman Fundacja Rozwoju Wolontariatu

3 „Ale co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tym, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem” Adam Mickiewicz

4 Pytania kluczowe 1.Na jakie problemy napotyka rozwój wolontariatu w Polsce? 2.Jaka jest rola, znaczenie, typologia wolontariatu? 3.Jakie są kluczowe wartości i motywatory wolontariatu? 4.Czy potrzebny nam jest wolontariat wiedzy i kompetencji? 5.Rola wolontariatu w szkole 6.Jaki jest, jaki może być wpływ wolontariatu na rozwój kapitału społecznego w Polsce? 7.Jakie najczęściej popełniamy błędy w zarzadzaniu wolontariatem? 8.Jak można wykorzystać wolontariat do budowania wizerunku szkoły?

5 Polaków wiedza wspólna o wolontariacie 3/4 badanych uważa, że wolontariat wymaga kontaktu z cierpieniem lub problemami innych, Ponad 1/2 uznaje go za trudny i męczący. To zajęcie dla wyjątkowych ludzi, heroicznych społeczników (aż 81% badanych). Dla jednych wolontariusz to osoba prawie „święta” a dla innych „odmieniec”, niezaradny życiowo, nieatrakcyjny towarzysko. W 2013 roku 18% osób zaangażowało się w wolontariat.

6 Ze słownika języka polskiego PWN wolontariat, woluntariat 1. «dobrowolna, bezpłatna praca społeczna, zwłaszcza związana z opieką nad nieuleczalnie chorymi lub niepełnosprawnymi ludźmi» 2. «bezpłatna forma stażu»

7 Wolontariat Słowo, które pojawiło się w naszym języku wraz z transformacją ustrojową Szczegóły w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieDz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami W przeszłości bardzo mocno funkcjonowało pojęcie “ochotnik”

8 ekonomiczny intelektualny społeczny KAPITAŁ SPOŁECZNY stanowi: ogół norm, lojalność, sieci wzajemnego zaufania. To umiejętność współpracy w celu realizacji wspólnych interesów. Proces rozwoju warunkują trzy źródła „kapitału”:

9 Fundacja Rozwoju Wolontariatu Cel: tworzenie warunków dla systematycznego, trwałego, opartego o wiedzę rozwoju wolontariatu w Polsce. Nasze programy opierają się o wiedzę i kompetencję wolontariuszy. Poprzez idee wolontariatu promujemy zaangażowanie, odpowiedzialność, aktywność, wspierając tym samym budowanie kapitału społecznego. „PROJEKTOR – wolontariat studencki” działa od 2004 roku, służy wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z całej Polski. Od 2003 roku przeprowadzono w 1 757 szkołach w Polsce, 23 089 projektów edukacyjnych. Wzięło w nich udział 7 944 studentów-wolontariuszy (dane z dn. 07.01.2014r.).

10 Już 10 lat w ramach programu „Projektor – wolontariat studencki”, wysyłamy do szkół studentów-wolontariuszy, którzy zarówno w czasie roku szkolnego, jak i w wakacje spotykają się z uczniami. Wolontariusze dzielą się z dziećmi swoimi pasjami, wiedzą, inspirują do myślenia o swojej przyszłości, studiowaniu, zawodowej drodze. Zarówno wykonywane przez nas badania, jak i potoczna opinia potwierdzają, że uczniowie bardzo tego potrzebują, że często jest to ten ważny moment, który zmienia ich perspektywę na całe życie.

11 FILM

12 Psychologiczne mechanizmy uczenia Modelowanie – silne działanie przykładu, uczymy nie tym, co mówimy, deklarujemy, ale tym, jacy jesteśmy, jak się zachowujemy. Modelowanie – silne działanie przykładu, uczymy nie tym, co mówimy, deklarujemy, ale tym, jacy jesteśmy, jak się zachowujemy. Trening – wiele umiejętności można nauczyć się poprzez powtarzalne ćwiczenia. Trening – wiele umiejętności można nauczyć się poprzez powtarzalne ćwiczenia. Stwarzanie przestrzeni edukacyjnej – stawianie otwartych, problemowych zadań, także projektowych. Stwarzanie przestrzeni edukacyjnej – stawianie otwartych, problemowych zadań, także projektowych. Nadawanie sensu i znaczenia – pytanie o przyczyny zjawisk, poznawanie własnych motywacji, zainteresowań, pasji, dzielenie się doświadczeniem, włączanie emocji, poszukiwanie prawidłowości. A szczególnie – „dziecięce po co?” Nadawanie sensu i znaczenia – pytanie o przyczyny zjawisk, poznawanie własnych motywacji, zainteresowań, pasji, dzielenie się doświadczeniem, włączanie emocji, poszukiwanie prawidłowości. A szczególnie – „dziecięce po co?”

13 Idole Wisława SzymborskaKs. Jan Kaczkowski

14 Jak zaangażować? Spraw by uczniowie poczuli tożsamość z celem, nadaj sens, pomóż im stać się współautorami pewnych zadań, tak by odczuli korzyści. Zachęć do przejęcia odpowiedzialności za wybrane zadania – nadaj poczucie wpływu. Zapraszaj ich do działań, w których mogą poczuć, że ich kompetencje są wykorzystane. Nigdy nie zapominaj o docenieniu, adekwatnie do włożonego trudu, nagradzaj i wspieraj – szczególnie emocjonalnie.

15 Rodzaje wolontariatu akcyjny systematyczny kompetencyjny pracowniczy pomocowy e-wolontariat rodzinny edukacyjny w kulturze sportowy

16 Wolontariat żywi się emocjami i relacjami więzi i wzajemne zaufanie – szkoła przyjaciół Umiemy stawać wobec problemów Stajemy się zaangażowani uwewnętrzniona odpowiedzialność efekty

17 Każde dziecko zasługuje na mistrza

18 Jak motywować do wolontariatu? Aby motywować innych, sami musimy mieć motywację. Motywacja wymaga celu i wartości, po co? Motywacja nie trwa wiecznie – rzadziej niż częściej, Motywacja wymaga uznania. Współuczestniczenie motywuje. Motywujące jest poczucie rozwijania się. Wyzwanie jest motywujące tyko wtedy, gdy można wygrać. Przynależność do wyjątkowej grupy motywuje. Każdego coś motywuje –trzeba tylko znaleźć to „coś”, a aby znaleźć, trzeba ROZMAWIAĆ!

19 Wolontariat wymaga zarządzania jak biznes „Pomyśl inaczej” („Think Different”) „Stwórz niszę i zostań jej liderem” Empatia Skupienie Informacja Steve Jobs

20 Najpierw zrozumieć, potem być zrozumianym - zarządzanie wolontariatem Po co? Co? Treści/ zadania Jak? Sposoby, narzędzia, reguły Simon Sinek

21 Kluczowe wartości wolontariatu Raport z pierwszego w Polsce badania poświęconego różnorodnym formom i wartościom wolontariatu. 2011 r. http://www.e-wolontariat.pl/raport-z- badania-to-jest-wolontariat/ życzliwość bycie z innymi samorealizacja energia kariera dowartościowanie odpowiedzialność wartościowy czas dobrowolność poczucie bycia kimś wyjątkowym

22 "Poczucie własnej wartości to skłonność do doświadczania siebie jako osoby kompetentnej i zasługującej na szczęście."

23 1.Umiejętność abstrakcyjnego myślenia i elastyczność w działaniu. 2.Umiejętność wykorzystania technologii – nowe formy ekspresji, media społecznościowe. 3.Umiejętność zarządzania globalnego. 4.Umiejętność efektywnej komunikacji, otwartość – szczery dialog w rozwiązywaniu kryzysów. 5.Umiejętność zarządzania zmianą, poparta współpracą i zaangażowaniem na różnych szczeblach. 5 najważniejszych kompetencji na rynku pracy wg Forbes'a - 2014

24 „Dlaczego warto pracować w grupie?” uzupełniamy się mniejszy stres łatwiejsze planowanie i prowadzenie działań nauka współpracy zdobycie umiejętności liderskich i organizacyjnych Z badań Alumnów naszej Fundacji

25 Satysfakcja z obecnej kariery zawodowej. Dostrzegają zależność pomiędzy działalnością w programie PROJEKTOR - wolontariat studencki, a sukcesem na rynku pracy. Im więcej zrealizowanych projektów w programie PROJEKTOR, tym większy wpływ na karierę zawodową. Z badań Alumnów naszej Fundacji

26 Budowanie i rozwój relacji w zespołach. Wstęp do rozwoju empowermentu w organizacji. Rozwój kompetencji interpersonalnych. Zaradność i elastyczność w działaniu. Proaktywność. W efekcie poligon kapitału społecznego i praktyka w stosowaniu demokratycznych standardów życia i pracy. Korzyści widziane przez operatora - FRW

27 Co widzą, czują, myślą nauczyciele, rodzice, uczniowie czyn społeczny, to są „michałki”, to jest bez sensu, dodatkowy obowiązek, strata czasu, ja nie mam czasu, nie mam nic do zaoferowania, zostałem wykorzystany, to taka niby praca, nawet odrobiny szacunku, robi to bo ma w tym jakiś interes, młodzi myślą już inaczej, to ważna i cenna inicjatywa, jesteśmy atrakcyjni i barwni, mamy energię, jesteśmy kreatywni, jesteśmy konsekwentni, kierujemy się empatią, budujemy wizerunek naszej szkoły, mamy narzędzia, wiemy jak to robić, działamy szybko.

28 Dzieci nadal lubią zabawy na świeżym powietrzu

29 Aby: znaleźć w dziecku talent znaleźć w dziecku talent nauczyć je porządnie pracować nauczyć je porządnie pracować dbać o jego socjalizację dbać o jego socjalizację Po co edukacja wg. prof. Jacka Hołówki?

30 Aby wzbudzić u dzieci: 1.ciekawość świata 2.twórcze podejście do rzeczywistości 3.umiejętność współpracy 4.zaufanie Po co edukacja wg. prof. Anny Brzezińskiej?

31 Psychologia pozytywna – Martina Seligmana Życie przyjemne – dbanie o pozytywne emocje i towarzyskie relacje Życie przyjemne – dbanie o pozytywne emocje i towarzyskie relacje Życie dobre – zaangażowanie w pracę Życie dobre – zaangażowanie w pracę Życie sensowne – uzyskuję znaczenie, dzielę się z innymi - „robię coś dla świata” Życie sensowne – uzyskuję znaczenie, dzielę się z innymi - „robię coś dla świata” Tylko realizacja tych trzech obszarów daje harmonię, poczucie szczęścia i doświadczenie rozwoju Tylko realizacja tych trzech obszarów daje harmonię, poczucie szczęścia i doświadczenie rozwoju szczegóły na ted.com 31

32 Czym nasza szkoła różni się od podobnych placówek w mieście, regionie, kraju? Czym możemy zaskoczyć? Efektywnie zarządzanym, widocznym wolontariatem młodzieżowym / dziecięcym /studenckim albo rodzinnym Efektywnie zarządzanym, widocznym wolontariatem młodzieżowym / dziecięcym /studenckim albo rodzinnym

33 Wolontariat a wizerunek odzwierciedla tożsamość, różnicuje szkołę od innych działających na rynku, sprzyja indywidualizacji, zmniejsza ryzyko przy podejmowaniu istotnych decyzji, tworzy renomę i zaufanie, także do zmieniającej się oferty, stwarza pewne atuty dodatkowe związane z prestiżem, przynależnością do określonej społeczności, wpływa na kształtowanie wzajemnych relacji w szkole – integruje ludzi.

34 Lider – wolontariatu Angażuje, doradza, wspiera Angażuje, doradza, wspiera O krok za grupą O krok za grupą Nie zmusza – zachęca Nie zmusza – zachęca Daje siłę i ciepło Daje siłę i ciepło Uważny na potrzeby i ograniczenia podopiecznych Uważny na potrzeby i ograniczenia podopiecznych Potrafi rozgrzać i wystudzić, zachęcić i zmotywować Potrafi rozgrzać i wystudzić, zachęcić i zmotywować

35 Dziękuję za uwagę Zdzisław Hofman www.zdzislawhofman.blox.pl www.frw.org.pl www.projektor.org.pl


Pobierz ppt "Wolontariat kompetencyjny w rozwoju postaw i umiejętności społecznych uczniów Zdzisław Hofman Fundacja Rozwoju Wolontariatu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google