Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt II. Rozwiązanie Komunikacyjne Na Rzecz Rewitalizacji Funkcjonalnej Ulicy Piotrkowskiej Europejski Tramwaj Kultury 2016 Sztab Piotrkowska Łódź,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt II. Rozwiązanie Komunikacyjne Na Rzecz Rewitalizacji Funkcjonalnej Ulicy Piotrkowskiej Europejski Tramwaj Kultury 2016 Sztab Piotrkowska Łódź,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt II. Rozwiązanie Komunikacyjne Na Rzecz Rewitalizacji Funkcjonalnej Ulicy Piotrkowskiej Europejski Tramwaj Kultury 2016 Sztab Piotrkowska Łódź, 25 kwietnia 2008

2 Przygotowanie projektu Stowarzyszenie Fabrykancka.pl Stowarzyszenie Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu Klub Miłośników Starych Tramwajów Autorzy i konsultacja:Michał Berger,Tomasz Bużałek,Aleksandra Guminiak,Jakub Polewski,Bartosz Stępień,Piotr Szałkowski,Jacek Wesołowski

3 Współczesny system transportowy Łodzi, czyli... Prawie jak tramwaj...

4 Ulica Piotrkowska: Zrąb systemu komunikacyjnego miasta od momentu jego powstania Pozbawiona transportu publicznego stopniowo od lat ’50 do lat ’80 XX wieku Nieprzerwanie dostępna dla komunikacji indywidualnej mimo liczących sobie ponad 40 lat planów wyłączenia z ruchu Upadek klasycznych funkcji typowych dla obszarów centralnych miasta przy jednoczesnej wadliwej organizacji przestrzennej

5 Ulica Piotrkowska

6

7 Dostępność komunikacyjna Zewnętrzna (transport publiczny, transport rowerowy, transport samochodowy) Wewnętrzna (transport publiczny, transport rowerowy, transport pieszy, transport samochodowy)

8 Transport publiczny Mapa wykonana na podkładzie zaczerpniętym z serwisu MODGiK w Łodzi. URL: www.mapa.lodz.pl

9 Transport rowerowy Mapa wykonana na podkładzie zaczerpniętym z serwisu MODGiK w Łodzi. URL: www.mapa.lodz.pl KrakówBazylea (Szwajcaria)

10 Transport samochodowy

11 Dostępność wewnętrzna: transport pieszy a transport publiczny Mapa wykonana na podkładzie zaczerpniętym z serwisu MODGiK w Łodzi. URL: www.mapa.lodz.pl

12 Skutki: słaba spójność wewnętrzna obszaru centralnego brak synergii – szkodliwa konkurencja miedzy poszczególnymi fragmentami śródmieścia brak klasycznego obszaru centralnego z typową dla niego organizacją przestrzeni

13 Skutki: Tybinga (Niemcy)Łódź, ul. Piotrkowska

14 Przekształcenie ul. Piotrkowskiej w strefę pieszo – rowerową z dopuszczonym transportem publicznym Augsburg (Niemcy)

15 Przekształcenie ul. Piotrkowskiej w strefę pieszo – rowerową z dopuszczonym transportem publicznym Magdeburg (Niemcy)

16 Wybór tramwaju jako środka transportu: Najcichszy ze znanych środków transportu publicznego Ekologia i „wizerunek ekologiczny” Łatwiejsza integracja z systemem transportowym miasta Przyjazny osobom starszym i niepełnosprawnym Stały tor jazdy – mniejsza terenochłonność Pozytywny wizerunek („moda” na tramwaj) Tradycje historyczne miasta

17 Proponowana trasa Mapa wykonana na podkładzie zaczerpniętym z serwisu MODGiK w Łodzi. URL: www.mapa.lodz.pl

18 Proponowana trasa Zapewnienie transportu wewnętrznego w obrębie ul. Piotrkowskiej Połączenie zasadniczych jednostek przestrzenno – funkcjonalnych łódzkiego obszaru centralnego (przestrzeni rekreacyjno – handlowej): C.H. „Manufaktura”, ul. Piotrkowska, Galeria Łódzka W drugim etapie inwestycji połączenie z obszarem centralnym rewitalizowanych dzielnic przemysłowych (Księży Młyn) Obszar historycznej tożsamości miasta Zasadnicza część przestrzeni turystycznej miasta

19 Konieczność zapewnienie wysokiej dostępności Wysoka częstotliwość kursowania (np. 5 minut) Gęste rozmieszczenie przystanków (w odstępach rzędu 200 – 250 m.)

20 Tabor: Nowoczesne wagony niskopodłogowe Wagony zabytkowe Tabor dwukierunkowy Fot. J. Wesołowski URL: http://www.p.lodz.pl/I35/personal/jw37/urbtr/images/Marseille-2008-22.jpg Marsylia

21 Organizacja ruchu w obrębie strefy pieszej: Prędkość poruszania się max. 20 km/h Linia jedno- lub dwutorowa Współistnienie z ruchem rowerowym i pieszym Możliwe oddzielenie ruchu tramwajowego (wymagany pas o szerokosci ok. 6 m przy szerokości ulicy od 17 do 24 m)

22 Funkcje tramwaju na ul. Piotrkowskiej Fryburg Bryzgowijski (Niemcy)

23 Funkcja komunikacyjna Helsinki (Finlandia)

24 Funkcja komunikacyjna Mannheim (Niemcy)

25 Funkcja kulturalna Fot. J. Szulew; URL: http://www.gtlodz.eu/img4688.htm Strassbourg (Francja)

26 Funkcja turystyczna Fot. J. Wesołowski URL: http://www.p.lodz.pl/I35/personal/jw37/urbtr/images/lisboa-28.jpg Lizbona (Portugalia)

27 Funkcja historyczna Pocztówka archiwalna; Źródło: URL: http://mkmlodz.webd.pl/vnb16a.jpg

28 Element systemu identyfikacji miasta Strassbourg (Francja)

29 Potencjalne obszary konfliktowe Sankt Petersburg (Rosja)

30 Kolizyjność i bezpieczeństwo ruchu Lindau (Niemcy)

31 Kolizyjność i bezpieczeństwo ruchu Ratyzbona (Niemcy)

32 Kolizyjność i bezpieczeństwo ruchu Norymberga (Niemcy)

33 Kolizyjność i bezpieczeństwo ruchu Fryburg Bryzgowijski (Niemcy)

34 Kolizyjność i bezpieczeństwo ruchu Fryburg Bryzgowijski (Niemcy)

35 Negatywne skutki ekologiczne - hałas Helsinki (Finlandia)

36 Ochrona konserwatorska – drgania niszczące budynki Fryburg Bryzgowijski (Niemcy)

37 Drgania niszczące budynki Frankfurt n. Menem (Niemcy)

38 Drgania niszczące budynki Darmstadt (Niemcy)

39 Sieć trakcyjna niszcząca zabytki Augsburg (Niemcy)

40 Sieć trakcyjna szpecąca krajobraz miejski Augsburg (Niemcy)

41 Ogródki gastronomiczne Augsburg (Niemcy)

42 Koszty Kompleksowa budowa trasy w ul. Piotrkowskiej: ok. 15 mln euro za kilometr trasy Kompleksowa budowa trasy na pozostałych odcinkach: ok. 6 mln euro za kilometr trasy Zakup 6 nowoczesnych wagonów z indywidualną stylistyką: ok. 1-2 mln euro za wagon Remont 6 wagonów historycznych: od kilkudziesieciu tysięcy do miliona złotych w zależności od stanu pojazdu

43 Koszty Możliwosć połączenia w ramach jednego projektu większości kosztów związanych z niezbędną przebudową ulicy Piotrkowskiej Wysoka synergia projektu Projekt wpisujący się kilka kluczowych działań priorytetowych w polityce Unii Europejskiej (m.in. rewitalizacja obszarów śródmiejskich, rozwój transportu publicznego, rozwój technologii i zachowań proekologicznych, promocja dziedzictwa kulturowego, rozwój turystyki) Możliwosć pozyskania funduszy zewnętrznych

44 Dziękuję za uwagę. W prezentacji wykorzystano materiały pochodzące z witryn internetowych: Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi: http://www.mapa.lodz.pl Łódzkie Tramwaje i Autobusy: http://mkmlodz.webd.pl/ Tramshots: http://www.p.lodz.pl/I35/personal/jw37/urbtr/index.html Łódzka Galeria Transportowa: http://www.gtlodz.eu Pozostałe fotografie: Tomasz Bużałek


Pobierz ppt "Projekt II. Rozwiązanie Komunikacyjne Na Rzecz Rewitalizacji Funkcjonalnej Ulicy Piotrkowskiej Europejski Tramwaj Kultury 2016 Sztab Piotrkowska Łódź,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google