Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Języków Obcych UW Ankieta dla Studentów 2011 - Wyniki 5 października 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Języków Obcych UW Ankieta dla Studentów 2011 - Wyniki 5 października 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Języków Obcych UW Ankieta dla Studentów 2011 - Wyniki 5 października 2011 r.

2 SZJO UW – ANKIETA 2011 przeprowadzona według określonej procedury w dn. 16 maja- 5 czerwca 2011 r; raport sporządzony na podstawie wyników opracowanych przez Panią mgr Sylwię Twardo (narzędzie- pakiet statystyczny SPSS Statistics 19.0); analizie zostało poddanych 14 pytań zamkniętych; w odniesieniu do pytania otwartego, ZZJK uznał, iż komentarze mają największą wartość dla samych Nauczycieli, stąd uwagi widniejące w Państwa ankietach powinny zostać poddane indywidualnej analizie. Iiczba ankiet poddanych analizie: 5004

3 Liczba ankiet dla poszczególnych Zespołów Językowych 1. Zespół Języka Angielskiego: 3199 2. Zespół Języka Niemieckiego: 511 3. Zespół Języków Romańskich: 881 4. Zespół Języka Rosyjskiego: 413 Ogółem: 119 nauczycieli Średnia liczba ankiet na jednego nauczyciela: 42

4 Liczba ankiet dla poszczególnych języków Język angielski: 3209 Język niemiecki:435 Język rosyjski: 413 Język francuski: 407 Język hiszpański: 294 Język włoski: 172 Język szwedzki: 34 Język niderlandzki: 22 Język duński:13 Język portugalski:5 Minimalne rozbieżności względem danych dla Zespołów Językowych wynikają prawdopodobnie z błędnego zaznaczenia języka przez studentów.

5 A1: (błędnie!): 37 A2: 893 B1: 1475 B2: 2000 C1: 422 C2: 31 LICZBA ANKIET W ROZBICIU NA POZIOMY

6 LICZBA ANKIET ROZBITA NA TYPY STUDIÓW Studia stacjonarne: 3664 Studia niestacjonarne: 1074 Brak danych: 266

7 Pyt. 1: ‘Czy lektor zaczynał i kończył zajęcia punktualnie?’ CzęstośćProcent Tak479195,7 Nie1813,6 Brak danych32,6

8 Pyt. 2: ‘Ile zajęć zostało odwołanych przez prowadzącego w ciągu kursu bez powiadomienia?’ CzęstośćProcent 0418483,6% 150210,0% 21663,3% 3621,2% 427,5% 513,3% więcej niż 514,3 % Brak danych36,7%

9 Pyt. 3: ‘Jak oceniasz zaangażowanie lektora w prowadzenie zajęć?’ CzęstośćProcent Zdecydowanie źle2,0 Raczej źle33,7 Raczej dobrze73614,7 Zdecydowanie dobrze419783,9 Trudno powiedzieć20,4 Brak danych16,3

10 Pyt. 4: ‘Jak oceniasz stosunek lektora do studentów?’ CzęstośćProcent Zdecydowanie źle5,1 Raczej źle40,8 Raczej dobrze63812,7 Zdecydowanie dobrze428785,7 Trudno powiedzieć25,5 Brak danych9,2

11 Pyt. 5: ‘Czy materiały były odpowiednio dobrane do poziomu kursu?’ CzęstośćProcent Zdecydowanie nie15,3 Raczej nie1232,5 Raczej tak180336,0 Zdecydowanie tak 297859,5 Trudno powiedzieć691,4 Brak danych16,3

12 Pyt. 6: ‘Czy metody nauczania były wystarczająco zróżnicowane? CzęstośćProcent Zdecydowanie nie36,7 Raczej nie2996,0 Raczej tak199039,8 Zdecydowanie tak 256551,3 Trudno powiedzieć921,8 Brak danych22,4

13 Pyt. 7: ‘Czy prowadzący prezentował materiał w przystępny sposób?’ CzęstośćProcent Zdecydowanie nie10,2 Raczej nie971,9 Raczej tak144528,9 Zdecydowanie tak 339567,8 Trudno powiedzieć27,5 Brak danych30,6

14 Pyt. 8: ‘Jak często zadawano prace domowe?’ CzęstośćProcent Zawsze210342,0 Często221744,3 Rzadko58611,7 W ogóle nie zadawano551,1 Brak danych43,9

15 Pyt. 9: ‘Jak często sprawdzano prace domowe?’ CzęstośćProcent Zawsze315863,1 Często141228,2 Rzadko3206,4 W ogóle nie sprawdzano801,6 Brak danych34,7

16 Pyt. 10: ‘Czy lektor na początku kursu określił reguły zaliczenia kursu?’ CzęstośćProcent Tak 475995,1 Nie1232,5 Brak danych1222,4

17 Pyt. 11: ‘Czy byłeś/aś oceniany/a sprawiedliwie?’ CzęstośćProcent Zdecydowanie nie20,4 Raczej nie46,9 Raczej tak136127,2 Zdecydowanie tak 349369,8 Trudno powiedzieć701,4 Brak danych14,3

18 Pyt. 12: ‘Jak oceniasz atrakcyjność zajęć?’ CzęstośćProcent Zdecydowanie źle44,9 Raczej źle2254,5 Raczej dobrze201640,3 Zdecydowanie dobrze256851,3 Trudno powiedzieć1252,5 Brak danych26,5

19 Pyt. 13: ‘W jakim stopniu zajęcia podniosły twoje kompetencje językowe?’ Częstość Procent W bardzo dużym stopniu76115,2 W dużym stopniu274154,8 W małym stopniu123924,8 W bardzo małym stopniu2364,7 Brak danych25,5

20 Pyt. 14: ‘Proszę podać ogólną ocenę zajęć od 1 do 10 (1 oznacza ocenę najniższą, 10- najwyższą)’ Częstość Procent 17,1 216,3 3601,2 4701,4 51723,4 62665,3 759711,9 8114022,8 9129025,8 10137827,5 Brak danych8,2

21 OGÓLNA OCENA ZAJĘĆ W SKALI 1-10 Średnia: 8,34 Mediana: 9,00 Dominanta: 10,00

22 WYNIKI DLA POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁÓW (ŚREDNIA) ANG.NIEM.ROM. ROS. MAX. 1. Punktualność (T/N) 3049/124 492/18838/38412/1 2. Odwoływanie. 1,241,151,431,131 3. Zaangażowanie. 3,833,883,833,934 4. Stosunek do stud. 3,853,883,873,904 5. Dobór materiałów. 3,573,603,593,764 6. Zróżnicowanie met. 3,463,483,423,714 7. Przystępność 3,653,683,653,824

23 WYNIKI DLA POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁÓW (ŚREDNIA) ANG. NIEM.ROM.ROS. MAX. 8. Zad. pr. dom. 1,81 1,52 1.641,351 9. Sprawdz. pr. dom. 1,49 1,36 1,481,281 10. Okr. reguł zal.(T/N) 3032/81491/7833/30403/5 11. Sprawiedliwie ocen. 3,693,72 3,733,824 12. Atrakcyjność zajęć 3,483,47 3,493,754 13. Podn. kompet. 2,322,06 2,041,691 14. Ocena ogólna 8,208,50 8,329,1910

24 Średnia do pytania 5 w rozbiciu na języki i poziomy 'Czy materiały były odpowiednio dobrane do poziomu kursu?' Kryterium: co najmniej 10 oddanych ankiet dla każdego poziomu A2 B1 B2 C1 C2 Ang. 3,60 3,57 3,57 3,59 3,74 Franc. 3,63 3,30 3,48 _ _ Hiszp. 3,68 3,60 3,90 _ _ Niderl. 3,67 _ _ _ _ Niem. 3,58 3,61 3,53 3,0 _ Ros. 3,75 3,73 3,77 3,87 3,92 Szwedz. 3,87 3,91 _ _ _ Włoski 3,64 3,58 3,53 _ _

25 Pytanie 14 podział na zespoły językowe Zespół Języka Angielskiego Najwyższa ocena: 9,71 Najniższa ocena: 6,18 Rozpiętość ocen: - 9,00-9,71: 6 osób - 8,00-8,99: 40 osób - 7,00-7,99: 16 osób - 6,18-6,99: 6 osób

26 Pytanie 14 podział na zespoły językowe Zespół Języka Niemieckiego Najwyższa ocena: 9,46 Najniższa ocena: 7,28 Rozpiętość ocen: - 9,00-9,46: 4 osoby - 8,00-8,99: 9 osób - 7,28-7,99: 4 osoby

27 Pytanie 14 podział na zespoły językowe Zespół Języków Romańskich Najwyższa ocena: 9,11 Najniższa ocena: 6,15 Rozpiętość ocen: - 9,00-9,11: 5 osób - 8,00-8,99: 9 osób - 7,00-7,99: 8 osób - 6,15-6,99: 1 osoba

28 Pytanie 14 podział na zespoły językowe Zespół Języka Rosyjskiego Najwyższa ocena: 9,69 Najniższa ocena: 8,00 Rozpiętość ocen: - 9,00-9,69: 7 osób - 8,00-8,99: 4 osoby

29 Alfabetyczna lista nauczycieli ze średnią 9,0 i wzwyż (na podstawie pytania 14) Antoniuk Anna9,30 Biesiadecka Magdalena9,03 Cegiełka Anna9,16 Dąbrowska Irena9,04 Deczewska Justyna9,69 Galbarczyk Monika9,07 Kaska Maria9,28 Kaźmierczak Paweł9,38 Kowalewska Agnieszka9,00 Lewkowicz Elżbieta9,46 Madej Paweł9,21

30 Alfabetyczna lista nauczycieli ze średnią 9,0 i wzwyż (na podstawie pytania 14) Maskiewicz Sławomir9,35 Ozyra Paweł9,71 Parowenko Robert9,26 Piotrowska Monika9,39 Rudych Natalia9,11 Sokołowicz Małgorzata9,04 Sosnowski Wojciech9,54 Stępień Karol9,11 Świrko Krzysztof9,63 Tulska-Budziak Magda9,27 Ziółek-Wojnar Magdalena9,53

31 Wnioski 1. Pamiętajmy o zadawaniu i sprawdzaniu pracy domowej. 2. Aby zapobiec odwoływaniu zajęć bez powiadomienia, skorzystajmy z poczty u-mail. 3. Pamiętajmy, aby podawać kryteria zaliczenia, które znajdują się na stronie Pani Pełnomocnik. Możemy również ponownie podać kryteria zaliczenia po ostatniej turze zapisów. Pamiętajmy, aby odsyłać studentów do naszego opisu kursu w usos. 4. W trakcie roku możemy przeprowadzić wewnętrzną ankietę. 5. Ankieta jest tylko jednym z narzędzi do oceny naszej pracy. 6. Pamiętajmy, że na wynik ankiety mogą mieć wpływ czynniki niezależne (np. sala, liczba studentów, ogólna liczba grup, wybór kursu przez studentów).

32 PROPOZYCJE W związku z wprowadzeniem ankiety elektronicznej w 2012 roku prosimy o nadsyłanie uwag dotyczących ewentualnych zmian w samej treści ankiety na poniższy adres do końca grudnia 2011 r. karolstepien@uw.edu.pl


Pobierz ppt "Szkoła Języków Obcych UW Ankieta dla Studentów 2011 - Wyniki 5 października 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google