Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie projektu pt.: „Zdobywamy Europejski Rynek Pracy – staże zawodowe dla absolwentów” Ostróda, 29 grudnia 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie projektu pt.: „Zdobywamy Europejski Rynek Pracy – staże zawodowe dla absolwentów” Ostróda, 29 grudnia 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie projektu pt.: „Zdobywamy Europejski Rynek Pracy – staże zawodowe dla absolwentów” Ostróda, 29 grudnia 2015 r.

2 Projekt pt: „Zdobywamy Europejski Rynek Pracy – staże zawodowe dla absolwentów” został zrealizowany przez Szkołę Językową „4 Languages” Nicolas E.T. Weatherill, ul. Kolejowa 14, Ostróda w ramach projektu systemowego „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dofinansowanie: 235 525,30 PLN

3 Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

4 Beneficjent Projektu Szkoła Językowa „4 Languages” Nicolas E.T. Weatherill z siedzibą w Ostródzie Koordynator Projektu: Magdalena Iciaszek

5 Cele projektu  Promowanie mobilności absolwentów na rynku pracy poprzez zdobycie porównywalnych kwalifikacji zwiększających szansę zatrudnienia na otwartym rynku europejskim  Wspieranie rozwiązań zwiększających przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich w celu ujednolicenia systemu kształcenia zawodowego  Zwiększenie atrakcyjności absolwentów zarówno na lokalnym, krajowym, jak i europejskim rynku pracy dzięki odbyciu zagranicznych staży  Rozwój umiejętności zawodowych, potwierdzonych europejskim dokumentem Europass Mobilność oraz językowych  Zdobycie umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego postępowania w kontaktach z innymi ludźmi

6 Partner brytyjski

7 Partner hiszpański

8 Partner włoski

9 : Partnerzy byli odpowiedzialni za: - zorganizowanie transferu z oraz na lotnisko - wyselekcjonowanie miejsc stażu, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - zapewnienie lokalnego transportu dla Uczestników - zapewnienie prawidłowego przebiegu praktyk - we współpracy z Beneficjentem za monitoring stażu i bieżące zarządzanie - zapewnienie opieki i pomocy Uczestnikom w miejscu odbywania staży - wydanie certyfikatów potwierdzających odbycie staży - przeprowadzenie programu kulturowego

10 Kryteria udziału w Projekcie: osoba zamieszkująca na terenie powiatu ostródzkiego absolwent szkoły ponadgimnazjalnej do jednego roku po zakończeniu nauki kierunków hotelarskich, gastronomicznych oraz turystycznych: kelner, kucharz, technik hotelarstwa, usług gastronomicznych, a także technik agrobiznesu oraz technik obsługi turystycznej Warunkiem udziału w procesie rekrutacji było złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z kompletem dokumentów. Formularz rekrutacyjny oraz regulamin projektu dostępny był na stronie internetowej Beneficjenta oraz w jego siedzibie.

11 Rekrutacja Proces rekrutacyjny przebiegał w 2 turach. W 1 turze naboru dokumenty złożyło 15 osób, w 2 turze – 16 osób. Po ocenie formalnej, przeprowadzono rozmowy rekrutacyjne (01.06.2015r., 01.07.2015r.). W trakcie oceny, punktacji podlegały następujące elementy:  motywacja Kandydata do podnoszenia kwalifikacji: 0-19pkt.  predyspozycje zawodowe Kandydata: 0-30 pkt.  szczególna sytuacja Kandydata na rynku pracy – brak doświadczenia zawodowego: 0-15 pkt.  znajomość języka angielskiego: 0-20 pkt. Zespół Rekrutacyjny w wyniku przeprowadzonych rozmów wyłonił Kandydatów na uczestników oraz sporządził listy rankingowe oraz listy rezerwowe. Sporządzony został protokół z przebiegu rekrutacji.

12 Uczestnicy Projektu: Do Projektu zostało zakwalifikowanych 20 Uczestników:  grupa hiszpańska – 8 kobiet, 2 mężczyzn  grupa brytyjska – 3 kobiety, 2 mężczyzn  grupa włoska – 4 kobiety, 1 mężczyzna Zorganizowano spotkania informacyjne dla Uczestników projektu (03.06.2015r., 02.07.2015r.),na którym przedstawiono fazy realizacji projektu oraz podpisano stosowne dokumentu.

13 Krajowy etap realizacji Projektu Przygotowanie Uczestników do wyjazdu na staż przebiegało na czterech płaszczyznach:  Przygotowanie językowe-zajęcia z języka angielskiego w ilości 60h/1grupa  Krajowe przygotowanie kulturowe w ilości 10h/1grupa  przygotowanie pedagogiczne w ilości 10h/1grupa  zajęcia z przedsiębiorczości w ilości 10h/1grupa

14 Przygotowanie językowe Przed wyjazdem Uczestnicy Projektu wzięli udział w 60 godzinnym kursie języka angielskiego, który obejmował naukę porozumiewania się w codziennych sytuacjach oraz naukę słownictwa branżowego. Zajęcia prowadzone były metodą bezpośrednią Direct English. Zajęcia prowadzone przez native speakera.

15 Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne zostało przeprowadzone przez psychologa p. Mariolę Niedoba przed wyjazdem Uczestników na zagraniczny staż w wymiarze 10 godzin/grupa. Przygotowanie miało na celu: - integrację grupy, - utrwalenie zdolności rozwiązywania konfliktów, - radzenie sobie ze stresem - przezwyciężenie trudności wywołanych rozłąką z rodziną i bliskimi.

16 Przygotowanie kulturowe  Krajowe - mające na celu zapoznanie uczestników z kulturą Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii, panującymi tam zwyczajami, stylem życia zarówno w środowisku pracy jak i prywatnym. Zajęcia te przeprowadziła Pani Agnieszka Luczek w wymiarze 10 godzin/grupa. Uczestnicy przygotowali ciekawe prezentacje na temat kultury danego kraju.

17 Przygotowanie kulturowe  Zagraniczne - przeprowadzone przez partnerów Projektu. Podczas tego spotkania Uczestnicy zostali zapoznani z topografią miasta, otrzymali mapy miast z zaznaczonym miejscem zamieszkania i miejscem stażu, a także informacją na temat transportu publicznego. Ponadto w ramach przygotowania kulturowego partnerzy przygotowali i zorganizowali wycieczki. Grupa hiszpańska zwiedziła Gibraltar oraz Cordobę, grupa brytyjska – Winchester oraz Londyn, a grupa włoska – San Marino oraz Ravenna.

18 Wyjazd na staż Uczestnicy projektu odbyli zagraniczne staże w terminach:  grupa hiszpańska: 29 czerwiec 2015r.- 31 lipiec 2015r.  grupa brytyjska: 10 sierpień 2015r.- 11 wrzesień 2015r.  grupa włoska: 31 sierpień 2015r. -2 październik 2015r.

19 Staże w Martos, Hiszpania Uczestnicy stażu ponosili swe umiejętności zawodowe w miejscowych restauracjach i hotelach takich jak Restauracjach Cerveceria Sierra Sur, RestauranteLo Nuestro, Restaurante Ibero Etrusco oraz w informacji turystycznej Ayuntamiento De Jaen (Ofician De Turimo).

20 Staże

21 Martos Uczestnicy projektu mieszkali w dwu i trzy osobowych pokojach w willi z basenem należącej do partnera, jak poniżej:

22 Wyżywienie W Akademii stażyści mieli zapewnione pełne wyżywienie. Mieli okazję spróbować tradycyjnych hiszpańskich potraw.

23 Wycieczki Wycieczki Zostały zorganizowane dwie wycieczki kulturowe. Uczestnicy odwiedzili Gibraltar oraz Cordobę Cordoba Gibraltar

24 Czas wolny W wolnym czasie Uczestnicy zwiedzali Martos, próbowali różnego rodzaju tapasów oraz integrowali się z lokalnym środowiskiem.

25 Staże w Portsmouth, Wielka Brytania Uczestnicy stażu podnosili swe umiejętności zawodowe w miejscowych restauracjach i hotelach takich jak Rydeview Hotel, Steki Taverna, Ibis Hotel

26 Staże Steki Taverna Ibis Hotel Rydeview Hotel

27 Na miejscu Stażyści zostali zakwaterowani w prywatnych domach, gdzie jeszcze bardziej mogli poznać kulturę i mentalność rodzin brytyjskich oraz szlifować język angielski

28 Wyżywienie Podczas pobytu Uczestnicy mieli okazję poznać smaki tradycyjnej kuchni angielskiej

29 Wycieczki Winchester Londyn

30 Czas wolny Uczestnicy aktywnie spędzali czas wolny, zapoznając się z urokami miejscowości

31 Staż w Rimini, Włochy Uczestnicy stażu podnosili swe umiejętności zawodowe w miejscowych restauracjach i hotelach takich jak Pizzeria e Ristorante Canasta, PIZZERIA E Ristorante Club Nautico, La Marianna di Osteria del Borgo sas, Hotel La Perla

32 Staże Restauracja & pizzeria CANASTA Restauracja LA MARIANNA

33 Na miejscu Uczestnicy zostali zakwaterowani w hotelu La Perla

34 Wyżywienie

35 Wycieczki San Marino Ravenna

36 Czas wolny

37 Korzyści płynące z uczestnictwa w Projekcie. Jako korzyści wynikające z Projektu Uczestnicy wskazują m.in.:   udoskonalenie umiejętności językowych  zdobycie doświadczenia zawodowego  poznanie innych metod i technik pracy  poznanie kultury i zwyczajów krajów europejskich  nabranie pewności siebie  uzyskanie referencji i certyfikatów pomocnych przy poszukiwaniu pracy w przyszłości  nawiązanie nowych znajomości

38 EUROPASS - MOBILNOŚĆ Uczestnicy projektu otrzymali dokument EUROPASS – MOBILNOŚĆ, który jest dokumentem europejskim oficjalnie poświadczającym szczegółowe informacje dotyczące umiejętności i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza podczas okresu spędzonego w innym kraju europejskim w celach edukacyjnych

39 Dziękuję za uwagę Magdalena Iciaszek


Pobierz ppt "Podsumowanie projektu pt.: „Zdobywamy Europejski Rynek Pracy – staże zawodowe dla absolwentów” Ostróda, 29 grudnia 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google