Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii ul. Hipoteczna 3/5 Łódź tel. 42 653 76 75 www.spwrit.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii ul. Hipoteczna 3/5 Łódź tel. 42 653 76 75 www.spwrit.pl."— Zapis prezentacji:

1 Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii ul. Hipoteczna 3/5 Łódź tel. 42 653 76 75 www.spwrit.pl

2  O nas O nas  Formy pomocy Formy pomocy  Oferta Oferta  Galeria Galeria  Kontakt Kontakt

3 Początki  SPWRiT została utworzona we wrześniu 1992 roku na bazie istniejącej Dzielnicowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.  Od początku istnienia pozostaje placówką publiczną pod nadzorem merytorycznym Kuratorium Oświaty w Łodzi.

4 Dlaczego?  Zasadniczym celem powołania placówki było rozszerzenie form udzielania pomocy dzieciom, rodzicom, opiekunom, nauczycielom tak, aby jak najpełniej wspierać rozwój dziecka od najmłodszych lat.

5 Zespół Poradni Naszą poradnię tworzy rozwijający się, otwarty na zmiany, wdrażający nowe sposoby pracy zespół psychologów, pedagogów i logopedów których główną ideą jest podążanie za potrzebami klienta

6 Zespół Poradni  Naszą siłą jest duże doświadczenie w bezpośredniej pracy z uczniem na terenie szkół i w poradni.  Oferujemy pomoc we wszystkich problemach związanych z funkcjonowaniem dziecka w szkole, rodzinie i wśród rówieśników.

7 Cele  Nasza praca ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży pomocy w osiąganiu przez nich optymalnego poziomu rozwoju w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.

8 Kierunki pracy  Udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej  Wspomaganie rodziny w wypełnianiu jej funkcji wychowawczych  Praca profilaktyczna, mająca na celu osobisty rozwój dziecka oraz zapobieganie patologiom społecznym

9 Kierunki pracy  Zwiększanie umiejętności w przystosowywaniu się do zmian środowiskowych i społecznych poprzez stymulowanie rozwoju postawy twórczej u dzieci i młodzieży  Profilaktyka i edukacja prozdrowotna  Współpraca z nauczycielami w zakresie realizacji programu wychowawczego szkoły.

10 Formy pomocy  Pomoc psychologiczna i terapia rodzin  Pomoc pedagogiczna  Pomoc logopedyczna  Biofeedback

11 Pomoc psychologiczna Jesteśmy zespołem, który pomaga dziecku i jego rodzinie w przezwyciężaniu problemów: rozwojowych szkolnych rówieśniczych rodzinnych innych Dziecko i jego rodzina w zależności od potrzeb uzyskuje od nas pomoc zróżnicowaną i wielopłaszczyznową (poradnictwo, konsultacja, terapia). Pracownicy tego zespołu mają wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy. Systematycznie doskonalą swój warsztat pracy, szkolą się u polskich i zagranicznych specjalistów.

12 Pomoc pedagogiczna Prowadzimy indywidualne i grupowe zajęcia, które przebiegają w formie zabawowej a zasadniczym ich celem jest poprawianie umiejętności wpływających na sukcesy edukacyjne (sprawności manualnej, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, rozwijanie tych cech osobowości, które pozwolą dziecku radzić sobie w sytuacjach zadaniowych i odnosić sukcesy). Terapeuci dbając o efektywność i skuteczność oddziaływań stosują w swojej pracy różnorodne, ciekawe metody.

13 Pomoc logopedyczna Niska sprawność lub zaburzenia wymowy mają niekorzystny wpływ na funkcjonowanie społeczne i emocjonalne dziecka. Utrudnia to rozwój poznawczy, prawidłowe kontakty rówieśnicze oraz osiąganie sukcesów w szkole. Prawie wszystkie dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju mowy mają kłopoty w nauce czytania i pisania. Bardzo ważne jest, aby jak najwcześniej Rozpocząć terapię, ponieważ wtedy można zlikwidować bądź złagodzić większość zaburzeń. W naszej poradni logopedzi: diagnozują rozwój mowy (rozpoznają zaburzenia i określają przyczyny nieprawidłowości) prowadzą indywidualną terapię logopedyczną udzielają porad osobom wspomagającym rozwój mowy i języka dzieci, w razie potrzeby dokonują diagnozy logopedycznej dzieci dyslektycznych Na terenie poradni istnieje możliwość przeprowadzenia badania słuchu u dzieci i młodzieży w wieku 7- 18 lat (badania komputerowym programem "Słyszę").

14 Biofeedback Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii, jako pierwsza w województwie łódzkim poradnia psychologiczno – pedagogiczna, prowadzi terapię neuropsychologiczną metodą EEG Biofeedback. Jest to sprawdzona metoda poprawiająca czynność bioelektryczną mózgu. Usprawnia ona proces uczenia się (np. zakłócony w wyniku dyskretnych czy minimalnych zaburzeń struktury i funkcji mózgu). Skuteczność metody istotnie wzrasta w połączeniu z innymi oddziaływaniami - psychoterapią, terapią rodziny, terapią pedagogiczną i logopedyczną oraz innymi formami leczenia, zapewniającymi stymulację rozwoju psychomotorycznego i korektę zaburzeń.

15 Oferta  Pomoc w Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii świadczona jest nieodpłatnie, na terenie poradni oraz w placówkach oświatowych.  Pomocą obejmujemy dzieci z przedszkoli i szkół z całej Łodzi

16 Oferta  Naszą pomoc oferujemy Dzieciom Rodzicom Nauczycielom

17 Dzieciom oferujemy  Zwiększanie możliwości osiągania sukcesów szkolnych  Rozwijanie umiejętności przydatnych w czytaniu, pisaniu, liczeniu oraz usprawnianie funkcji percepcyjno- motorycznych  Zrozumienie własnych emocji i wzrost umiejętności radzenia sobie z nimi

18 Dzieciom oferujemy  Rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania dobrych relacji z rówieśnikami  Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem  Rozwijanie umiejętności twórczych, zdolności i kreatywności

19 Formy pracy  Profesjonalna diagnoza pedagogiczna, psychologiczna i logopedyczna  Różne formy pomocy terapeutycznej, grupowej i indywidualnej, dostosowanej do potrzeb dziecka  Treningi (np. ortograficzny, twórczości, EEG Biofeedback)

20 Rodzicom oferujemy:  Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne  Pogłębienie wiedzy dotyczącej metod pracy z dzieckiem  Poznanie różnych sposobów poprawy relacji z dzieckiem, komunikacji w rodzinie i rozwiązywania konfliktów  Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem i własnymi emocjami

21 Formy pracy  Porady i konsultacje  Mediacje rodzinne  Terapia indywidualna i rodzinna  Zajęcia grupowe dla różnych odbiorców  Warsztaty, wykłady i prelekcje

22 Nauczycielom oferujemy  Poszerzanie wiedzy i rozwijanie kompetencji w zakresie pracy z uczniem zdolnym, uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniem sprawiającymi trudności wychowawcze  Współpracę w zakresie tworzenia PDW i IPET

23 Nauczycielom oferujemy:  Wsparcie w sprawowaniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej  Diagnozę zespołów klasowych  Pomoc w budowaniu relacji interpersonalnych oraz rozwijaniu umiejętności psychospołecznych uczniów

24 Formy pracy  Pomoc indywidualna  Zajęcia grupowe  Warsztaty i szkolenia  Zajęcia z zespołami klasowymi  Współpraca w zakresie tworzenia PDW i IPET

25 Zajęcia warsztatowe dla uczniów ->Budowanie współpracy w grupie ->Komunikacja interpersonalna ->Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych ->Tolerancja - modyfikacja stereotypów i uprzedzeń ->Uczucia i konstruktywne sposoby radzenia sobie z nimi ->Jak sobie radzić ze stresem ->Agresja - jak sobie z nią radzić. ->Budowanie współpracy, życzliwości i empatii ->Jak sobie radzić z ortografią ->Samoakceptacja i poczucie własnej wartości ->Mediacje rówieśnicze. ->Prawa dziecka i prawa ucznia. ->Rozwijanie postawy twórczej ->Profilaktyka uzależnień. ->Edukacja psychoseksualna ->Profilaktyka HIV i AIDS

26 Galeria

27

28 Mapka: http://maps.google.pl/maps?near=Hipoteczna+3,+91-001+%C5%81%C3%B3d%C5%BA&geocode=CboTNGIObeGNFa5DFgMd9HsoASnLY_cvlsobRzEDV- 9VPdm5zA&q=spwrit&f=l&hl=pl&sll=51.790766,19.430388&sspn=0.010538,0.01929&ie=UTF8&hq=spwrit&hnear=&ll=51.790608,19.431145&spn=0.0105 38,0.01929&z=16&iwloc=A Jak do nas trafić?

29 Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty Pracownicy Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii


Pobierz ppt "Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii ul. Hipoteczna 3/5 Łódź tel. 42 653 76 75 www.spwrit.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google