Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Transportu CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Transportu CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Transportu CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

2 Kierunki kształcenia: Transport, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja

3 Struktura Wydziału: Instytut Systemów transportowych, Instytut Automatyki i Telematyki Transportu

4 Kadra naukowo-dydaktyczna: 4 profesorów tytularnych, 16 doktorów habilitowanych, 34 doktorów, 17 asystentów.

5 Profil badawczy Wydziału Transportu: współczesne technologie transportowe, systemy pomiarowo-diagnostyczne środków transportu, automatyzacja diagnostyki toru kolejowego, badania układów napędowych z silnikami asynchronicznymi, systemy sterowania ruchem kolejowym, automatyzacja procesów transportowych,

6 systemy telematyki, ocena jakości energii w układach zasilania trakcji elektrycznej w transporcie szynowym, ocena ryzyka w systemach transportowych, procesy logistyczne w transporcie, zagadnienia marketingu w systemach transportowych.

7 Oferta Badawcza Wydziału Transportu: W zakresie badań dla potrzeb transportu: Opracowanie strategii rozwoju transportu zbiorowego dla Radomia, Opracowanie koncepcji zrównoważonego systemu transportowego, Pomiary parametrów ruchu kołowego i pieszego w systemie transportowym miasta i układach pozamiejskich, - określenie struktury rodzajowej i kierunkowej, - określenie rozpływu pojazdów w węzłach i na sieci, Studia rozwoju i optymalnego wykorzystania sieci drogowych,

8 Optymalizacją obsługi pasażerów przez transport publiczny, - badanie napełnień w środkach komunikacji zbiorowej, - badania ankietowe związane z oceną funkcjonowania komunikacji zbiorowej, - ocena podstawowych parametrów jakościowych dotyczących funkcjonowania komunikacji zbiorowej, Analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego, Analizy wykorzystania i przebiegu parkowania w wybranych obszarach układu komunikacyjnego, Zautomatyzowana kontrola szyn i zestawów kołowych z wykorzysta- niem technologii ultradźwiękowych.

9 Na podstawie umowy o współpracy z Akredytowanym Laboratorium Badawczym Movares Polska Sp. z o.o. Wydział Transportu Politechniki Radomskiej gotowy jest przeprowadzać badania obiektów wprowadzanych do eksploatacji oraz wydawać ekspertyzy techniczne, opinie i referencje eksploatacyjne dotyczące:

10 Napęd zwrotnicowy: - siła nastawcza w zakresie do 25kN, Komputerowy system stacyjny, Komputerowe systemy blokady liniowej, Systemy komputerowe zdalnego sterowania i kierowania ruchem, Komputerowe systemy kontroli prowadzenia pociągów, Komputerowe systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, Komputerowe systemy kontroli niezajętości torów i rozjazdów, Komputerowe systemy zasilania urządzeń srk,.

11 W zakresie badań dla potrzeb transportu i innych działów gospodarki narodowej: Sporządzanie ekspertyz technicznych, opinii, referencji eksploatacyjnych dotyczących: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych: - rezystancja elektryczna izolacji (do 20 GQ przy 100, 250, 500 oraz 1000V DC), - wytrzymałość na przebicie (1000 do 5000V AC 50Hz). Urządzeń elektrycznych i elektronicznych niskiego napięcia o mocy zasilania do 10kVA: - kompatybilność elektromagnetyczna - odporność na wysokoenergetyczne udary typu surge, - kompatybilność elektromagnetyczna -odporność na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych typu burst, - kompatybilność elektromagnetyczna -odporność na wyładowania elektrostatyczne w zakresie do 15kV, Urządzeń i podzespołów elektrycznych i mechanicznych o maksymalnych wymiarach 500xl600x2000mm:

12 Opracowanie prototypowych rozwiązań przekształtników energoelektronicznych, integracji systemów automatyki i napędów elektrycznych z zakresu: 1.Pomiarów i ekspertyz jakości energii zasilania, w szczególności zawartości harmonicznych i ich ograniczania do akceptowalnego poziomu. 2.Integracji systemów napędowych i sterowania ciągami i proce- sami technologicznymi, np. nowoczesne rozwiązania stacji wody, ciągi ciśnieniowych przepompowni ścieków, małe oczyszczalnie ścieków, maszyny produkcyjne.

13 3.Opracowań specjalizowanych rozwiązań przetwornic dla produkcji masowej np. do skalarnych przetwornic częstotliwości do napędu silników klatkowych o mocach do 22kW, inne przekształtniki napędowe wg uzgodnień. 4.Kompletacji szaf sterowniczych z przetwornicami częstotliwości do napędów pompowo-wentylacyjnych i stałomomentowych (windy, przenośniki taśmowe) w oparciu o produkty renomowanych firm.

14 OFERTA SZKOLENIOWA WYDZIAŁU TRANSPORTU Komputery diagnostyczne i ich możliwości serwisowe Diagnostyka i naprawa silników o oznaczeniach handlowych: GDI, HPI, CGI, FSI Diagnostyka układów hamulcowych z systemem ABS, ABS/EBV, ABS/EDS, ABS/ESBS, ABS/MRS, ABS/SBC Diagnostyka układu stabilizacji toru jazdy ESP (AHS,DSC,PSM,VDC,VSC) Patronat firmy Bosch pozwala na prowadzenie praktycznych szkoleń w zakresie diagnostyki:

15 Diagnostyka i serwisowanie systemów klimatyzacji samochodowych Diagnostyka magistrali CAN, BEAN, LIN Nowoczesne systemy elektroniczne pojazdów ze sterownikami J519 Diagnostyka czujników w pojazdach samochodowych Diagnostyka uszkodzeń systemów sterowania silników Diagnostyka układu poduszek gazowych AIRBAG-SRS Kodowanie jednostek sterujących (immobilisera, SRS, tablicy wskaźników, klimatyzacji)

16 Diagnostyka i naprawa silników wysokoprężnych ze sterowaniem EDC15Vx …EDC15P. Diagnostyka i naprawa układów wtryskowych oleju napędowego Common Rail (EDC15Cx, EDC16Cx Światłowody w układach bezpieczeństwa i komfortu jazdy Wycena czynności serwisowych Zarządzanie serwisem samochodowym z wykorzysta- niem AD Business System Prowadzenie biura obsługi klienta

17 PONADTO MOŻEMY PROWADZIĆ SZKOLENIA W ZAKRESIE: 1.Bezpieczeństwa użytkowania instalacji napędowych z przekształtnikami energoelektronicznymi. 2.Ochrony przeciwporażeniowa w instalacji elektrycznych z przekształtnikami energoelektronicznymi z kursem zakończonym egzaminem przed Państwową Komisją Egzaminacyjną nadającą uprawnienia typu E i D.

18 3.Programowania, konfiguracji i obsługi przekształtników energoelektronicznych w napędach przemysłowych. 4.Programowania sterowników PLC i paneli dotykowych ( RS485, Profibus DP, Ethernet).

19 USŁUGI Wycena środków transportu, Wycena maszyn i urządzeń, Wycena pozostałości po kolizjach drogowych, Kosztorysowanie napraw.


Pobierz ppt "Wydział Transportu CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google