Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 Technikum nr 22 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 22.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 Technikum nr 22 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 22."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 Technikum nr 22 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 22

2 www.zsp22.pl; zspnr22@wp.plwww.zsp22.plzspnr22@wp.pl ul. Przybyszewskiego 73/75 tel. 42 - 681 13 83 wew.12 Dni Otwarte 1-2 kwietnia Polub nas facebooku: ZSP 22 w Łodzi REKRUTACJA

3 nieustannie doposażane pracownie przedmiotowe i zawodowe (najnowszy sprzęt diagnostyczny, rzutniki, tablica interaktywna, sprzęt multimedialny) pracownie informatyczne z dostępem do Internetu multimedialna pracownia językowa sala projekcyjna symulator jazdy laboratoria i pracownie w ŁCDNiKP hale serwisowe autoryzowanych serwisów samochodowych cykliczne turnieje tenisa stołowego wycieczki m.in. na Targi Samochodowe sala gimnastyczna i siłownia z nowoczesnym sprzętem sportowym (min. bieżnia, rowery treningowe, kickboxing) stoły tenisowe na korytarzach wi-fi na terenie całej szkoły przyjazną atmosferę CO OFERUJEMY

4

5

6 WSPÓŁPRACA Ponad 60 autoryzowanych stacji obsługi. Między innymi: AMX TOYOTA NOVA VOLVO CITROEN T.KUBIAK ZIMNY Auto Trax ACS Auto Centrum Serwisowe AC Kosicki Kosicki SP. z o.o SiS Auto Zabłocki Motozbyt Matsouka Motor P.U.H NORDYŃSKI AUTOTRAPER SPORT SERVICE FEU VERT BOSCH Burzykowski POLSAD MERCEDES AUTO - STUDIO AT Garage Bilex BMW Tłokiński Krotoski-Cichy Marvel Jaszpol

7 Młode Kadry - firmy Inter-Cars, Bosch, Osram, Denso, Castrol organizują cykliczne szkolenia zakończone certyfikatem. Tylko 17 szkół w Polsce! Jedyna szkoła w Łodzi! Technologie CAD/CAM/CNC droga do przyszłego zatrudnienia II – uprawnienia obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. MPK - organizacja zajęć praktycznych w zakresie kwalifikacji: technik mechatronik i monter mechatronik, aby stworzyć przyszłą możliwość zatrudnienia uczniów w łódzkim MPK. Kadry dla energetyki- firmy Engorem i Dalkia Łódź, uprawnienia kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (uprawnienia typu E) Erasmus- własny projekt - bezpłatne szkolenia zawodowe i praktyki w Portugalii – czekamy na zatwierdzenie projektu. PROJEKTY

8 technik pojazdów samochodowych (311513) – 2 klasy technik mechatronik (311410) wszystkie zajęcia praktyczne w renomowanych stacjach obsługi czteroletnia nauka zakończona egzaminem maturalnym TECHNIKUM nr 22

9 Technik pojazdów samochodowych –Wszystkie przedmioty w szkole –Część zajęć w serwisach samochodowych już od pierwszej klasy –Po maturze możliwość studiowania lub podjęcia pracy jako technik pojazdów samochodowych –Prawo jazdy w ramach nauki w szkole –Zdobywasz 3 kwalifikacje zawodowe: M.18 – diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych M.12 – diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych M.42 – organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych TECHNIKUM nr 22

10 Technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania napraw pojazdów samochodowych, oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw, prowadzenia usług motoryzacyjnych, sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych, prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B. W związku z powyższym technik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie w:  stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,  zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,  salonach sprzedaży samochodów i sklepach z częściami samochodowymi,  przedsiębiorstwach transportu samochodowego,  firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych. 1 1 „Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych 311513 o strukturze modułowej” – Mariusz Szymańczak i in. TECHNIKUM nr 22

11 Technik mechatronik –Przedmioty zawodowe w nowoczesnych pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia i Kształcenia Praktycznego; ogólnokształcące w szkole –Praktyki w renomowanych serwisach samochodowych –Po maturze możliwość studiowania lub podjęcia pracy jako technik mechatronik –Zdobywasz 3 kwalifikacje zawodowe: E.3 – montaż urządzeń i systemów mechatronicznych E.18 – eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych E.19 – projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych TECHNIKUM nr 22

12 Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należy między innymi: projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych obsługa i programowanie robotów przemysłowych obsługa i programowanie sterowników PLC automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych. W związku z powyższym technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie: w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym jako pracownik produkcyjny, pracownik działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownik niższego szczebla dozoru oraz pracownik – asystent projektanta i konstruktora, w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu, może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi. 1 1 „Program nauczania dla zawodu technik mechatronik 311410 o strukturze modułowej” – Tomasz Madej i in. TECHNIKUM nr 22

13

14 Oferujemy naukę w zawodach: –monter mechatronik (742114) –elektromechanik pojazdów samochodowych (741203) –blacharz samochodowy (721306) –mechanik motocyklowy (723107) –kierowca mechanik (832201) kierunki kształcenia wynikające z potrzeb rynku pracy i preferencji młodzieży wszystkie zajęcia praktyczne w renomowanych stacjach obsługi ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 22

15 Monter mechatronik –Przedmioty zawodowe w nowoczesnych pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia i Kształcenia Praktycznego; ogólnokształcące w szkole –Zajęcia praktyczne w renomowanych serwisach samochodowych –Możliwość uzupełnienia wykształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub podjęcia pracy jako monter mechatronik –Zdobywasz 2 kwalifikacje zawodowe: E.3 – montaż urządzeń i systemów mechatronicznych E.4 – użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 22

16 Monter mechatronik może wykonywać pracę na stanowisku operatora urządzeń i systemów mechatronicznych, operatora maszyn manipulacyjnych, montera urządzeń mechatronicznych, diagnosty urządzeń mechatronicznych, konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych. Może też być brygadzistą, ale wówczas praca na tym stanowisku wymaga umiejętności związanych z pracą zespołową i umiejętnością kierowania zespołem ludzi, komunikowania się, oraz podejmowania szybkich i trafnych decyzji i podzielności uwagi. Zawód montera mechatronika stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Monterzy mechatronicy mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu, a niekiedy prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe. Według prognoz specjalistów zajmujących się badaniem rynku pracy, mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości”. Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach. Produkty z zastosowaniem mechatroniki charakteryzuje wielofunkcyjność, konfigurowalność, adaptacja do zmieniających się warunków zewnętrznych w których są użytkowane oraz prosta obsługa. 1 1 „ Program nauczania dla zawodu monter mechatronik 742114 o strukturze modułowej” – Tomasz Madej i in. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 22

17 Elektromechanik pojazdów samochodowych –Przedmioty zawodowe w nowoczesnych pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia i Kształcenia Praktycznego; ogólnokształcące w szkole –Zajęcia praktyczne w renomowanych serwisach samochodowych –Możliwość uzupełnienia wykształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub podjęcia pracy jako elektromechanik –Zdobywasz 1 kwalifikację zawodową: M.12 – diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 22

18 Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne w szczególności połączone magistralami danych typu: CAN, LIN sprawdza zapłon i światła samochodowe, przeprowadza konserwację, wykonuje naprawy uszkodzonych elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostycznymi. Montuje wiązki elektryczne i elementy osprzętu elektrycznego obejmującego urządzenia zasilające, sterujące, sygnalizujące, oświetleniowe i zabezpieczające. Konserwuje instalację urządzeń elektrycznych i elektronicznych samochodu, dokonuje przeglądów okresowych i bieżącej obsługi układów elektrycznych. Przeprowadza badania diagnostyczne i usuwa usterki układów elektrycznych. Powinien nawiązywać kontakt z klientem, przekonywująco negocjować zakres prac oraz ceny za usługę. 1 1 „Program nauczania dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 o strukturze modułowej” – Mariusz Szymańczak i in. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 22

19 Blacharz samochodowy –Przedmioty zawodowe i ogólnokształcące w szkole –Zajęcia praktyczne w renomowanych serwisach samochodowych –Możliwość uzupełnienia wykształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub podjęcia pracy jako blacharz –Zdobywasz 1 kwalifikację zawodową: M.24 – naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 22

20 Zadaniem blacharza samochodowego jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych. Typowymi pracami wykonywanymi przez blacharza samochodowego są: ocena, określenie stopnia zużycia i określenie stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych, planowanie, przygotowanie, dobór materiałów, półfabrykatów i narzędzi do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych, dobór metod, materiałów, przygotowanie elementów i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych. Blacharz samochodowy wykonuje swoją pracę z reguły w pomieszczeniach zamkniętych. Kandydat do zawodu blacharz samochodowy powinien charakteryzować się: zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi, zdolnościami manualnymi oraz starannością i dokładnością w wykonywaniu pracy, wyobraźnią przestrzenną, zdolnością koncentracji uwagi, odpowiedzialnością, niezależnością i samodzielnością w działaniu, wytrwałością i cierpliwością w realizacji powierzonych zadań, dobrą koordynacją wzrokowo-ruchową, a także zainteresowaniami motoryzacyjnymi. Praca blacharza samochodowego z reguły nie wymaga znacznego wysiłku fizycznego, jednak wymaga dobrej ogólnej sprawności fizycznej. Blacharze samochodowi mogą być zatrudniani w zakładach produkcyjnych branży samochodowej, warsztatach naprawczych, usługach blacharskich oraz mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych blacharza samochodowego daje podstawy do wykonywania wielu zadań w zawodach pokrewnych. Dodatkowo uzyskując uprawnienia np. spawacza i poszerzając w ten sposób swoje umiejętności zawodowe, zwiększa możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy. 1 1 „Program nauczania dla zawodu blacharz samochodowy 721306 o strukturze modułowej” – Leszek Kucharski i in. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 22

21 Mechanik motocyklowy –Przedmioty zawodowe i ogólnokształcące w szkole –Zajęcia praktyczne w renomowanych serwisach motocyklowych –Możliwość uzupełnienia wykształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub podjęcia pracy jako mechanik motocyklowy –Zdobywasz 1 kwalifikację zawodową: M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 22

22 Zadaniem mechanika motocyklowego jest: diagnozowanie motocykli; obsługa i użytkowanie motocykli; naprawa motocykli. Kandydat do zawodu mechanik motocyklowy powinien charakteryzować się: zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi, zdolnościami manualnymi oraz starannością i dokładnością w wykonywaniu pracy, wyobraźnią przestrzenną, zdolnością koncentracji uwagi, odpowiedzialnością, niezależnością i samodzielnością w działaniu, wytrwałością i cierpliwością w realizacji powierzonych zadań, dobrą koordynacją wzrokowo-ruchową, a także zainteresowany techniką motoryzacyjną. Mechanik motocyklowy diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instaluje i uruchamia w motocyklu elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne. Przeprowadza konserwację i dokonuje obsługę techniczną wiosenno–letnią i jesienno-zimową. Naprawia i wymienia uszkodzone elementy i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostycznymi. Montuje wiązki elektryczne i elementy osprzętu elektrycznego obejmującego urządzenia zasilające, sterujące, sygnalizujące, oświetleniowe i zabezpieczające. Konserwuje instalację urządzeń elektrycznych i elektronicznych motocykla, dokonuje przeglądów okresowych i bieżącej obsługi układów elektrycznych. Przeprowadza badania diagnostyczne i usuwa usterki układów elektrycznych. Powinien nawiązywać kontakt z klientem, przekonywująco negocjować zakres prac oraz ceny za usługę. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 22

23 Kierowca mechanik –Przedmioty zawodowe i ogólnokształcące w szkole –Zajęcia praktyczne w renomowanych serwisach samochodowych –Możliwość uzupełnienia wykształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub podjęcia pracy jako kierowca mechanik –Zdobywasz 1 kwalifikację zawodową: A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 22

24 Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu podczas jazdy podejmuje się jego naprawy lub wzywa zespół naprawczy, gdy naprawa przekracza jego umiejętności i dostępny sprzęt techniczny. Kierowca mechanik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia pojazdów samochodowych; 2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy; 3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy; 4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego; 5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego Absolwent może kontynuować naukę i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.70.Organizacja przewozu środkami transportu drogowego oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

25

26 DNI OTWARTE 1-2 KWIETNIA

27 ZAPRASZAMY - to może być TWOJA szkoła


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 Technikum nr 22 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 22."

Podobne prezentacje


Reklamy Google