Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia szkoły sięga już przeszło 50 lat. Na przestrzeni tych lat wielokrotnie zmieniała się struktura naszej szkoły, ale ciągle przyświecał jej jeden.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia szkoły sięga już przeszło 50 lat. Na przestrzeni tych lat wielokrotnie zmieniała się struktura naszej szkoły, ale ciągle przyświecał jej jeden."— Zapis prezentacji:

1 Historia szkoły sięga już przeszło 50 lat. Na przestrzeni tych lat wielokrotnie zmieniała się struktura naszej szkoły, ale ciągle przyświecał jej jeden cel: Kształcić młodych ludzi na potrzeby Kształcić młodych ludzi na potrzeby rynku pracy stare

2 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI - ( 3 letnie): Klasa z rozszerzonym programem nauczania z j. polskiego, historii i j. angielskiego TECHNIKUM ZAWODOWE Nr 4 – ( 4 letnie): technik pojazdów samochodowych technik elektronik technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - NOWY Technik mechanik - PRZYWRÓCONY ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 1 – ( 3 letnia) : ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 1 – ( 3 letnia) : mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych ślusarz - PRZYWRÓCONY

3 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI - ( 3 letnie): IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI - ( 3 letnie): KLASA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII I JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uczniowie, którzy zdecydują się na naukę w tej klasie będą przygotowani do tego, by w przyszłości podjąć dalsze kształcenie na uczelniach wyższych, na kierunkach humanistycznych i lingwistycznych. Uczniowie, którzy zdecydują się na naukę w tej klasie będą przygotowani do tego, by w przyszłości podjąć dalsze kształcenie na uczelniach wyższych, na kierunkach humanistycznych i lingwistycznych.

4 TECHNIKUM Kształcąc się w technikum przystępujesz do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. a po czterech latach nauki możesz przystąpić do egzaminu maturalnego Możesz również kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

5 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Głównym celem szkoły zawodowej jest umożliwienie absolwentowi uzyskania kwalifikacji w wybranym zawodzie. Kształcenie trwa trzy lata. Po szkole możesz kontynuować naukę w liceum uzupełniającym, które kończy się egzaminem maturalnym lub zdobywać inne kwalifikacje zawodowe na kursach kwalifikacyjnych.

6 Opis kierunków kształcenia

7 Technik pojazdów samochodowych Bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B !!! CHARAKTERYSTYKA ZAWODU: o Diagnoza i naprawa podzespo ł ów i zespo ł ów pojazdów samochodowych; o Diagnoza oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych uk ł adów samochodowych; o Organizacja i nadzór obs ł ugi pojazdów samochodowych

8 Technik elektronik CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:  Wykonanie instalacji urz ą dze ń elektronicznych  Eksploatacja urz ą dze ń elektronicznych Bezpłatne uprawnienia SEP eksploatacyjne elektryczne 1kV (G-1) !!!

9 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Bezpłatne uprawnienia SEP eksploatacyjne elektryczne 1kV (G-1) !!! Bezpłatne uprawnienia SEP eksploatacyjne energetyka cieplna (G-2) !!! Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Bezpłatne uprawnienia SEP eksploatacyjne elektryczne 1kV (G-1) !!! Bezpłatne uprawnienia SEP eksploatacyjne energetyka cieplna (G-2) !!! CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:  Monta ż urz ą dze ń i systemów energetyki odnawialnej  Eksploatacja urz ą dze ń i systemów energetyki odnawialnej

10 Technik mechanik CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:  Organizowanie procesów obróbki i monta ż u cz ęś ci maszyn i urz ą dze ń i monta ż u cz ęś ci maszyn i urz ą dze ń  Nadzorowanie przebiegu produkcji  Naprawa i konserwacja elementów maszyn i urz ą dze ń maszyn i urz ą dze ń  Wykonywanie po łą cze ń metali Bezpłatne uprawnienia spawalnicze metodą MAG lub TIG !!!

11 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR1 Mechanik pojazdów samochodowych Bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B !!! CHARAKTERYSTYKA ZAWODU: o Diagnoza i naprawa podzespo ł ów i zespo ł ów pojazdów samochodowych w tym motocykli o Kontrola stanu technicznego zespo ł ów i uk ł adów pojazdów

12 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR1 Elektromechanik pojazdów samochodowych Bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B !!! CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:  Diagnoza oraz naprawa urz ą dze ń elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych  Kontrola stanu technicznego zespo ł ów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych  Konserwacja i przegl ą d elementów wyposa ż enia elektrycznego i klimatyzacji pojazdów samochodowych

13 Ślusarz bezpłatne uprawnienia spawalnicze metodą MAG lub TIG !!! ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR1 Charakterystyka zawodu:  Wykonywanie i naprawa elementów maszyn i urz ą dze ń metodami maszyn i urz ą dze ń metodami r ę cznymi i mechanicznymi r ę cznymi i mechanicznymi Naprawa i konserwacja elementów  Naprawa i konserwacja elementów maszyn i urz ą dze ń maszyn i urz ą dze ń Wykonywanie po łą cze ń materia ł ów  Wykonywanie po łą cze ń materia ł ów

14


Pobierz ppt "Historia szkoły sięga już przeszło 50 lat. Na przestrzeni tych lat wielokrotnie zmieniała się struktura naszej szkoły, ale ciągle przyświecał jej jeden."

Podobne prezentacje


Reklamy Google