Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY. KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA studia stacjonarne 2 stopnia EUMMSSwE SPPIB TŚ UEiIwPP SEIWNSiAE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY. KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA studia stacjonarne 2 stopnia EUMMSSwE SPPIB TŚ UEiIwPP SEIWNSiAE."— Zapis prezentacji:

1 POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY. KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA studia stacjonarne 2 stopnia EUMMSSwE SPPIB TŚ UEiIwPP SEIWNSiAE UiIE po 1 semestrze 11 Elektryczne układy mechatroniki Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej Technika świetlna Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach Systemy elektroenergetyczne Inżynieria wysokich napięć Sieci i automatyka elektroenergetyczna Urządzenia i instalacje elektryczne http://www.fee.put.poznan.pl

2 Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko pok. 609 WE, tel. 665 21 26, Andrzej.Demenko@put.poznan.pl Informacje – internet: http://www.iee.put.poznan.pl http://zme.iee.put.poznan.pl ELEKTRYCZNE UKŁADY MECHATRONIKI SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNE UKŁADY MECHATRONIKI INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zme.iee.put.poznan.pl

3 Specjalność dotyczy głównie:  konstrukcji, sterowania i eksploatacji elektrycznych układów wykonawczych mechatroniki oraz przetworników elektromagnetycznych i elektromechanicznych w układach automatyki i robotyki,  budowy maszyn elektrycznych i transformatorów,  zastosowania komputerów w projektowaniu i badaniach systemów mechatronicznych z wykorzystaniem specjalistycznych programów narzędziowych,  wykorzystania technik informatycznych i mikroprocesorowych w mechatronice,  komputerowych metod symulacji stanów pracy oraz projektowania, badania i diagnozowania maszyn elektrycznych i elementów wykonawczych automatyki. SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNE UKŁADY MECHATRONIKI INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zme.iee.put.poznan.pl

4  energetyka – w jednostkach obsługujących transformatory,  działy Głównego Energetyka w zakładach przemysłowych,  ośrodki naukowo-techniczne i biura projektowe,  firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania i grafiki kompute- rowej.  zakłady produkujące elementy wykonawcze automatyki i mechatroniki, urządzenia elektromagnetyczne oraz maszyny elektryczne i transformatory,  przedstawicielstwa firm produkujących i wykorzystujących przetworniki elektromechaniczne, elektromagnetyczne i układy z tymi przetwornikami, Możliwości zatrudnienia SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNE UKŁADY MECHATRONIKI INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zme.iee.put.poznan.pl

5 5 Program zajęć obejmuje: SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNE UKŁADY MECHATRONIKI INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zme.iee.put.poznan.pl  Metody komputerowe w elektrodynamice  Algorytmy optymalizacji w projektowaniu  Nowe technologie w elektromechanice  Grafika komputerowa  Badanie układów napędowych w mechatronice  Projekt dyplomowy  Seminarium dyplomowe

6 6  projektowanie przetworników elektro- magnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych automatyki,  badanie zjawisk elektromagnetycznych, cieplno-wentylacyjnych i wibracyjno- akustycznych,  analizę i optymalizację układów z magnesami trwałymi,  projektowanie i programowanie układów sterowania z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej,  projektowanie i analizę przetworników z cieczą magnetyczną.  oprogramowanie do obliczania przetworników elektromagnetycznych, elementów wykonawczych automatyki i mechatroniki oraz systemów odtwarzania ruchu,  projektowanie układów pomiarowych do badania zjawisk w przetwornikach elektromagnetycznych, Tematyka prac dyplomowych obejmuje: SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNE UKŁADY MECHATRONIKI INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zme.iee.put.poznan.pl

7 MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE Opiekun naukowy: dr hab. inż. Ryszard Porada, prof. PP pok. 624 WE, tel. 665 26 30, Ryszard.Porada@put.poznan.pl Informacje – internet: http://www.iee.put.poznan.pl http://www.zeis.pl SPECJALNOŚĆ: MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE http:// INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWY OPIS SPECJALNOŚCI: http://www.zeis.pl

8 Specjalność dotyczy głównie:  analizy, badań, syntezy, projektowania i wdrażania układów elektronicznych oraz energoelektronicznych i systemów sterowania o różnym przeznaczeniu;  eksploatacji (obsługi, programowania i napraw) nowoczesnych układów elektronicznych i energoelektronicznych, w tym wykorzystujących klasyczną technikę mikroprocesorową, a także specjalizowane procesory sygnałowe;  projektowania nietypowych rozwiązań układów przekształtnikowych i ich układów sterowania;  diagnostyki urządzeń elektronicznych oraz energoelektronicznych. SPECJALNOŚĆ: MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE http:// INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWY OPIS SPECJALNOŚCI: http://www.zeis.pl

9  w obszarze zadań sterowania mikroprocesorowego w technice;  we własnych firmach w zakresie usług związanych z elektroniką przemysłową, energoelektroniką oraz diagnostyką układów.   w firmach i instytutach naukowo-badawczych zajmujących się projektowaniem układów automatyki, elektroniki i energoelektroniki; Możliwości zatrudnienia Przedstawiony program kształcenia umożliwia zatrudnienie m.in.: SPECJALNOŚĆ: MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE http:// INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWY OPIS SPECJALNOŚCI: http://www.zeis.pl Absolwenci tej specjalności mogą stanowić poszukiwaną kadrę techniczną zarówno w małych firmach prywatnych, jak i w dużych zakładach przemysłowych, wykorzystujących nowoczesne urządzenia technologiczne. Realizowany program kształcenia adresowany jest do szerokiej grupy konstruktorów systemów elektronicznych i energoelektronicznych. Duże nasycenie programu wysokospecjalistyczną wiedzą sprawia, że absolwent specjalności MSSwE może znaleźć zatrudnienie zarówno na krajowym, jak i zagranicznych rynkach pracy.

10 Program zajęć obejmuje przedmioty: SPECJALNOŚĆ: MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE http:// INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWY OPIS SPECJALNOŚCI: http://www.zeis.pl  Sterowanie układów energoelektronicznych  Procesory sygnałowe  Układy energoelektroniczne dla odnawialnych źródeł energii  Dynamika systemów  Seminarium dyplomowe Umożliwiają one nabycie umiejętności projektowania i wdrażania komputerowych systemów sterowania w ujęciu strukturalnym, poznanie metod warstwowego projektowania struktury funkcjonalnej oraz nowoczesnych metod komputerowego wspomagania projektowania układów sterowania. Dotyczy to także umiejętności rozwiązywania problemów systemów sterowania w warstwach niższych (sterowaniu i komunikacji bezpośredniej - sprzętowej).

11  projektowanie i programowanie nowoczesnych układów sterowania z wykorzystaniem systemów PLC, PLD oraz procesorów sygnałowych;  tematy mogą także wynikać z własnych zainteresowań dyplomanta lub projektów proponowanych przez przyszłego pracodawcę.  projektowanie, wykonanie i badania nowoczesnych elektronicznych (analogowych i mikroprocesorowych) układów sterowania,  badanie nowoczesnych układów energoelektronicznych sterowanych mikroprocesorowo z zastosowaniem cyfrowych technik sterowania; Tematyka prac dyplomowych obejmuje: SPECJALNOŚĆ: MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE http:// INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWY OPIS SPECJALNOŚCI: http://www.zeis.pl

12 INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zm.et.put.poznan.pl SYSTEMY POMIAROWE W PRZEMYŚLE I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Anna Cysewska-Sobusiak pok. 519x WE, tel. 665 26 33, Anna.Cysewska@put.poznan.pl Informacje – internet: http://www.iee.put.poznan.pl, http:// zm.et.put.poznan.pl http://www.facebook.com/systemy.pomiarowe SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POMIAROWE W PRZEMYŚLE I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

13 INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zm.et.put.poznan.pl  projektowanie, konstruowanie, technologia montażu, uruchamianie oraz badanie analogowych i cyfrowych urządzeń elektronicznych (umiejętności praktyczne),  obsługa i eksploatacja nowoczesnej aparatury pomiarowej w tym wirtualnych przyrządów pomiarowych, inteligentnych czujników oraz złożonych bezprzewodowych sieci pomiarowych,  miernictwo przemysłowe, dedykowane urządzenia i systemy pomiarowe diagnostyczno-testujące w przemyśle i medycynie,  zapoznanie z obowiązującymi międzynarodowymi i krajowymi dyrektywami metrologicznymi oraz procedurami akredytacji i notyfikacji laboratoriów pomiarowo-diagnostycznych. Rozwój osobisty w ramach koła naukowego - Sensor Nasza specjalność to:

14 SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POMIAROWE W PRZEMYŚLE I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zm.et.put.poznan.pl Możliwość zatrudnienia:  działy projektowania i technologii wytwarzania układów elektronicznych,  kontrola jakości produkcji, kontroli technicznej przyrządów i urządzeń pomiarowo sterujących,  serwisy maszyn, urządzeń, przyrządów przemysłowych i medycznych,  działy utrzymania ruchu,  pomiary instalacji elektrycznej i charakterystyk energetycznych budynków,  dział kontroli jakości w zakładach branży elektroenergetycznej, Laboratoria:  Główny Urząd Miar oraz Okręgowe Urzędy Miar,  Wojskowe Ośrodki Metrologii,  TUV SUD – biura certyfikacji i badań,  UDT – urząd dozoru technicznego. Absolwenci specjalności dotychczas znaleźli zatrudnienie: VW Poznań-Antoninek, Merazet, Astat, Kimball, Phoenix Contact i wiele innych.

15 15 Program zajęć obejmuje INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zm.et.put.poznan.pl SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POMIAROWE W PRZEMYŚLE I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ  Wykorzystanie mikrokontrolerów oraz sterowników PLC w pomiarach  Projektowanie i symulacja układów elektronicznych  Wybrane problemy oceny jakości energii elektrycznej  Podstawy inżynierii biomedycznej  Seminarium dyplomowe

16 16 Tematyka prac dyplomowych obejmuje:  projektowanie, budowę i badanie zaawansowanych technicznie urządzeń i systemów na potrzeby przetwarzania i pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych;  pozyskiwanie i przetwarzanie sygnałów elektronicznych, optycznych i biologicznych: przemysłowe i powszechnego użytku aplikacje czujników i systemów pomiarowych, pomiary w medycynie i ekologii;  badanie statycznych i dynamicznych właściwości czujników i przetworników pomiarowych;  metodykę prowadzenia eksperymentów, identyfikację parametrów obiektów fizycznych i biologicznych oraz ocenę niedokładności narzędzi pomiarowych i wiarygodności wyników pomiarów;  ocenę wpływu jakości zasilania na stan odbiorników energii elektrycznej;  kondycjonery sygnałów, aplikacje mikrokontrolerów oraz czujników zintegrowanych, biosensorów i inteligentnych przetworników pomiarowych;  inne zagadnienia z tematycznego obszaru specjalności, wskazane przez przyszłego pracodawcę dyplomanta. INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zm.et.put.poznan.pl SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POMIAROWE W PRZEMYŚLE I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

17 17 INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI : http://lumen.iee.put.poznan.pl T ECHNIKA Ś WIETLNA SPECJALNOŚĆ: TECHNIKA ŚWIETLNA Opiekun naukowy: dr inż. Krzysztof Wandachowicz pok. 807 WE, tel. 665 25 85 Krzysztof.Wandachowicz@put.poznan.pl Informacje – internet: http://www.iee.put.poznan.pl http://lumen.iee.put.poznan.pl

18 18  projektowania i eksploatacji oświetlenia wnętrz i oświetlenia zewnętrznego,  oświetlenia w architekturze,  budowy i projektowania sprzętu oświetleniowego, Specjalność dotyczy głównie:  fotometrii i kolorymetrii,  zastosowania promieniowania optycznego. SPECJALNOŚĆ: TECHNIKA ŚWIETLNA INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI : http://lumen.iee.put.poznan.pl

19 19 Możliwość zatrudnienia:  biura projektowe,  biura architektoniczne,  jednostki badawcze,  działy oświetleniowe w Urzędach Miast i w Zarządach Dróg Miejskich,  zakłady oświetlenia drogowego w Energetyce,  indywidualna działalność gospodarcza  działy projektów i działy marketingu w firmach dostarczających sprzęt oświetleniowy, SPECJALNOŚĆ: TECHNIKA ŚWIETLNA INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI : http://lumen.iee.put.poznan.pl

20 20 Program zajęć obejmuje przedmioty:  Sprzęt oświetleniowy  Technika oświetlania  Komputeryzacja projektowania  Projektowanie oświetlenia  Procesy elektrocieplne  Seminarium dyplomowe SPECJALNOŚĆ: TECHNIKA ŚWIETLNA INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI : http://lumen.iee.put.poznan.pl

21 21 Tematy prac dyplomowych obejmują następujące zagadnienia:  układy sterowania oświetleniem,  zagadnienia cieplne w sprzęcie oświetleniowym.  iluminacja wybranych obiektów,  projektowanie układów oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,  badania i analiza pracy układów oświetleniowych,  oprogramowanie w zakresie komputerowo wspomaganych metod projektowania, SPECJALNOŚĆ: TECHNIKA ŚWIETLNA INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI : http://lumen.iee.put.poznan.pl

22 UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE W PRZEMYŚLE I POJAZDACH Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski, pok. 614 WE, tel. 665 27 88, Ryszard.Nawrowski@put.poznan.pl Informacje – internet: http://www.iee.put.poznan.pl http://zetis.iee.put.poznan.pl SPECJALNOŚĆ: UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE W PRZEMYŚLE I POJAZDACH INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://ueiip.iee.put.poznan.pl

23 23  budowy, projektowania, badania oraz diagnostyki układów elektrycznych, elektronicznych i informatycznych w przemyśle, budownictwie i pojazdach samochodowych, hybrydowych i trakcyjnych,  eksploatacji układów technicznych, automatyki i elektroniki przemysłowej, projektowania instalacji budynków inteligentnych i kompatybilności elektro- magnetycznej,  systemów wizualizacji procesów technologicznych SCADA oraz sterowników PLC,  wszechstronnego zastosowania techniki komputerowej i mikroprocesorowej w obszarze inżynierii elektrycznej. Specjalność dotyczy głównie: SPECJALNOŚĆ: UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE W PRZEMYŚLE I POJAZDACH INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://ueiip.iee.put.poznan.pl

24 24 Możliwość zatrudnienia: GPS ASR ABS SPECJALNOŚĆ: UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE W PRZEMYŚLE I POJAZDACH  w zakładach wytwarzających elementy wyposażenia elektrycznego, elektronicznego i informatycznego dla przemysłu i pojazdów, w stacjach diagnostycznych i zakładach wytwarzających urządzenia do diagnostyki technicznej, w tym pojazdów samochodowych i trakcyjnych,  w przedsiębiorstwach i instytutach naukowo- badawczych zajmujących się projektowaniem instalacji i urządzeń elektrycznych,  w obszarze sterowania mikroprocesorowego w technice oraz usług informatycznych,  we własnych firmach świadczących usługi elektryczne, elektroniczne, informatyczne oraz diagnostyczne np. pojazdów samochodowych. INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://ueiip.iee.put.poznan.pl

25 25 Program zajęć obejmuje przedmioty:  Układy elektryczne i elektroniczne w przemyśle i pojazdach  Automatyka i informatyka w przemyśle i pojazdach  Budynek inteligentny  Technologie internetowe  Pojazdy hybrydowe  Systemy SCADA i sterowniki PLC  Techniki zabezpieczenia mienia  Seminarium dyplomowe SPECJALNOŚĆ: UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE W PRZEMYŚLE I POJAZDACH INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://ueiip.iee.put.poznan.pl

26 26 Tematy prac dyplomowych obejmują przede wszystkim: SPECJALNOŚĆ: UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE W PRZEMYŚLE I POJAZDACH  wykonanie i badania wybranych elementów elektrycznego i elektronicznego wyposażenia w przemyśle i pojazdach, takich jak: KNX, systemy zabezpieczenia mienia, układy sterowania mikroprocesorowego itp.,  prace z zakresu zastosowań komputerów i informatyki w technice: sieci teleinformatyczne, bazy danych, sterowanie i usługi internetowe.  wszelkie prace sugerowane przez przyszłego pracodawcę np. z zakresu elektrotechniki, automatyki, elektroniki, sterowników programowalnych, budynków inteligentnych, systemów zabezpieczenia mienia, układów OŹE itp.  projektowanie, badanie i diagnostykę urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosowanych w przemyśle i technice samochodowej: np. magistrali CAN, systemów SCADA, układów KNX oraz zapłonowych, wtryskowych, ABS, ASR, ESP, GPS itp.  symulacje pojazdów elektrycznych, hybrydowych i trakcyjnych oraz ich współpracę z magazynami energii (superkondensatory, akumulatory), INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://ueiip.iee.put.poznan.pl

27 ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZYCH SAL LABORATORYJNYCH 27 INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: www.iee.put.poznan.pl INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ


Pobierz ppt "POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY. KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA studia stacjonarne 2 stopnia EUMMSSwE SPPIB TŚ UEiIwPP SEIWNSiAE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google