Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INNOWACJA PROGRAMOWA KLASA KLASYCZNYM OBEJMUJĄCA PRZEDMIOTY: FILOZOFIA, SZTUKA, LOGIKA, JĘZYK ŁACIŃSKI MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 3 IM. KLEMENTYNY TAŃSKIEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INNOWACJA PROGRAMOWA KLASA KLASYCZNYM OBEJMUJĄCA PRZEDMIOTY: FILOZOFIA, SZTUKA, LOGIKA, JĘZYK ŁACIŃSKI MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 3 IM. KLEMENTYNY TAŃSKIEJ."— Zapis prezentacji:

1 INNOWACJA PROGRAMOWA KLASA KLASYCZNYM OBEJMUJĄCA PRZEDMIOTY: FILOZOFIA, SZTUKA, LOGIKA, JĘZYK ŁACIŃSKI MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 3 IM. KLEMENTYNY TAŃSKIEJ – HOFFMANOWEJ W OŚWIĘCIMIU

2 w klasie pierwszej  poszerzamy plastykę o program historii sztuki  wprowadzamy filozofię w klasie drugiej  oprócz plastyki z poszerzonym programem historii sztuki i filozofii wprowadzamy lekcje logiki w klasie trzeciej  oferujemy dodatkowo zajęcia fakultatywne z języka łacińskiego

3 Młodzież z klasy klasycznej przygotowuje co roku otwarte zajęcia filozoficzno – artystyczne dla szóstoklasistów. Uczniowie ze szkół podstawowych mają okazję dowiedzieć się, czym jest filozofia, jak powstał świat według starożytnych filozofów, przedstawić własną wizję żywiołów. „W to, co poznajemy, wątpić już nie możemy” „Jak powstał świat?”

4 Młodzi ludzie prezentują swoje wiadomości i umiejętności podczas otwartych lekcji filozofii. Szukają odpowiedzi na nurtujące pytania np. Gdzie szukać potwierdzenia prawdy? Co się ze mną stanie po śmierci? W drugiej i trzeciej klasie chętni uczniowie sami prowadzą wybrane lekcje filozofii, z przedstawianych tekstów zadają pytania i próbują na nie odpowiedzieć. Jak wykazały badania przeprowadzone w 2014 roku przez Instytut Badań Edukacyjnych z Warszawy nasze gimnazjum jest jednym z dwóch niepublicznych w Małopolsce, które naucza filozofii. Raport został opublikowany w czerwcu 2015 na stronie www.eduentuzjasci.pl

5 Na lekcjach logiki uczniowie rozwiązują łamigłówki oraz uczą się układania kostki Rubika. Swoje umiejętności (czas: poniżej minuty) prezentują w międzyszkolnych konkursach “Mistrz Logicznego Myślenia” dla wszystkich szkół podstawowych naszego miasta pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcimia, których co roku jesteśmy organizatorami. W ramach zajęć z logiki uczniowie wyjeżdżają na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i uczestniczą w cyklu wykładów np. „Czy kula musi być okrągła?”, „To jest logiczne!”.

6 Podczas zajęć fakultatywnych z języka łacińskiego uczniowie klas trzecich poznają jego podstawy, historię, tłumaczą sentencje.

7 W ramach innowacji młodzi ludzie uczestniczą corocznie w krakowskich Nocach Muzeów. Poznają historię Krakowa, zabytki archeologiczne, dzieła malarstwa, rzeźby w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, zwiedzają podziemia kościoła św. Wojciecha, Kamienicę Hipolitów, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej. Mają też okazję oglądać spektakle np. „Maskarada”w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

8 Młodzież przygotowuje i wystawia spektakle teatralne dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. „O wolności…” Jasełka oparte na dramacie Zofii Kossak Szczuckiej Przedstawienie „Gość oczekiwany” w ramach projektu „Katyń…ocalić od zapomnienia” Pantomima „30 minut z literaturą” na podstawie „Dziadów” cz. 2, „Romea i Julii”, „Małego Księcia”, Mitu o Prometeuszu „O rety kabarety!”

9 Nieustannie z uczniami szukamy, czytamy i polecamy! Młodzież bierze udział w spotkaniach autorskich współczesnych pisarzy oraz uczestniczy w Klubie Filmowym w Miejskiej Bibliotece Publicznej. z Ewą Lipską z Iwoną Mejzą z Pietrem Vitellim z Zofią Posmysz

10 Przystąpiliśmy z uczniami z klasy klasycznej do Ogólnopolskiego Projektu „Kontrrewolucja Kulturalna” organizowanego przez Teatr Groteska w Krakowie. Celami między innymi były: aktywizowanie środowisk szkolnych do działań z obszaru kultury, poszerzanie wiedzy z zakresu osiągnięć narodu w dziedzinie kultury, nauki, literatury, teatru, propagowanie pozytywnych wzorców wśród dzieci i młodzieży. W ramach kampanii uczestniczyliśmy z młodzieżą w cyklu spotkań „Kod Mistrzów” z autorytetami intelektualnymi i artystycznymi w Teatrze Groteska w Krakowie. z Jerzym Stuhrem z Janem Peszkiem z Anną Polony z Jerzym Trelą Na stronie internetowej teatru www.kkrewolucja.pl poświęconej projektowi, w zakładce „Newsy z Legionów Kultury” prezentowane były na bieżąco nasze szkolne działania w zakresie promowania kultury.

11 W grudniu 2014 roku nauczycielki prowadzące klasę klasyczną panie Marzena Skibicka i Joanna Babiuch zostały Laureatkami Ogólnopolskiej Kampanii „Kontrrewolucji Kulturalnej” pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymały przyznane tylko pięciu nauczycielom w Polsce prestiżowe tytuły „Prometeuszy Kultury” oraz odebrały z rąk Prezydenta Miasta Krakowa statuetkę dla nauczycieli szczególnie zasłużonych w upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym. www.kkrewolucja.pl/aktualności/kontrrewolucja-kulturalna-podsumowana www.mg3osw.pl/kulturalna-kontrrewolucja www.oswiecimonline.pl/11719-o%C5%9Bwi%C4%99cim-prometeusze-kultury-z- tr%C3%B3jki.html

12 Dążymy, by nasz absolwent humanista był człowiekiem: - myślącym, - wrażliwym, - umiejącym komunikować się z innymi ludźmi, - dokonującym wyborów i hierarchizacji wartości, - silnie zakorzenionym w kulturze, - potrafiącym uczestniczyć w życiu kulturalnym.


Pobierz ppt "INNOWACJA PROGRAMOWA KLASA KLASYCZNYM OBEJMUJĄCA PRZEDMIOTY: FILOZOFIA, SZTUKA, LOGIKA, JĘZYK ŁACIŃSKI MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 3 IM. KLEMENTYNY TAŃSKIEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google