Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE Z RODZICAMI DOTYCZĄCE NABORU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU I PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO „KOLOROWY ŚWIAT” W ZANIEMYŚLU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE Z RODZICAMI DOTYCZĄCE NABORU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU I PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO „KOLOROWY ŚWIAT” W ZANIEMYŚLU."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE Z RODZICAMI DOTYCZĄCE NABORU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU I PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO „KOLOROWY ŚWIAT” W ZANIEMYŚLU 8 LUTEGO 2016 R.

2 ZMIANY PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH NABORY DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI, MOŻLIWOŚCI, JAKIE DAJĄ ONE RODZICOM ORAZ ROZWIĄZANIA PROPONOWANE PRZEZ GMINĘ ZNIEMYŚL

3 NOWELIZACJA USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY Z DNIA 29 GRUDNIA 2015 R. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

4 OBOWIĄZEK SZKOLNY Zgodnie z ustawą od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia, czyli dzieci urodzone w roku 2009. PRAWO DO EDUKACJI SZKOLNEJ DLA DZIECI 6-LETNICH, CZYLI DZIECI URODZONYCH W 201O R.

5 KASIA I ANIA MAJĄ 6 LAT CO MAJĄ ZROBIĆ? PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE BRAK PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEDSZKOLE SZKOŁA PODSTAWOWA NIEZBĘDNA OPINIA Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

6 PRAWO PONOWNEGO ZAPISANIA DZIECKA DO KLASY I LUB II mają rodzice dzieci, które poszły do szkoły, jako 6-latki, ale natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole (przepisy przejściowe odnoszące się do lat szkolnych 2015/2016 oraz 2016/2017).

7 DZIECKO URODZONE W I POŁ. 2008 R. W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 JEST W II KLASIE DZIECKO URODZONE W 2009 R. W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 JEST W I KLASIE WNIOSEK DO DYREKTORA SZKOŁY DO 31 MARCA 2016 R. DZIECKO NIE BĘDZIE PROMOWANE DO KLASY III, ROZPOCZNIE PONOWNIE NAUKĘ W KLASIE II DZIECKO NIE BĘDZIE PROMOWANE DO KLASY II, ROZPOCZNIE PONOWNIE NAUKĘ W KLASIE I

8 UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO BĘDZIE MOŻLIWE, JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO W TYM ROKU KALENDARZOWYM, W KTÓRYM DZIECKO KOŃCZY 9 LAT. WTEDY DZIECKO BĘDZIE KONTYNUOWAŁO PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

9 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE OD 1 WRZEŚNIA 2016 R.: 6-LATKI OBOWIĄZEK PRZEDSZKOLNY 5-LATKI I 4-LATKI ZAPEWNIONE MIEJSCE REALIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

10 JAK GMINA ZANIEMYŚL ODPOWIE NA ZMIANY ZAPROPONOWANE W USTAWIE ?

11 Zależy nam, aby wdrażać zmiany kompleksowo. Chcemy, aby już od roku szkolnego 2016/2017 wychowaniem przedszkolnym objąć wszystkie grupy wiekowe dzieci z prawem do wychowania przedszkolnego.

12 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE DLA WSZYSTKICH DZIECI OD 3 DO 6 LAT BUDYNEK PRZEDSZKOLA 3-LATKI, 4-LATKI, 5-LATKI (9-GODZINNE) – do 25 miejsc ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZANIEMYŚLU 5-LATKI (5-GODZINNE), 6-LATKI

13 Rodziców dzieci 6-letnich zachęcamy do skorzystania z oferty Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu

14 6-LATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZANIEMYŚLU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZANIEMYŚLU NASTĄPIĄ ZMIANY, KTÓRE STANOWIĆ BĘDĄ ZNACZNE UDOGODNIENIE DLA PIERWSZOKLASISTÓW ORAZ ICH RODZICÓW.

15 OPIEKA POZALEKCYJNA Opieka nad pierwszoklasistami w godzinach, w których nie odbywają się lekcje – od godziny 6.45 do godziny 16.00. MAŁE DZIECKO – LEKKI PLECAK Pierwszoklasista nosi w tornistrze tylko te zeszyty i podręczniki, w których ma do odrobienia zadanie domowe. Pierwszoklasista nie nosi w tornistrze żadnych przyborów plastycznych – wszystkie pozostają w szkole. PAPUTKI W SZKOLE Pierwszoklasista po przyjściu do szkoły zmienia obuwie na paputki.

16 PODSUMOWANIE


Pobierz ppt "SPOTKANIE Z RODZICAMI DOTYCZĄCE NABORU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU I PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO „KOLOROWY ŚWIAT” W ZANIEMYŚLU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google