Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2016, poz.35)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2016, poz.35)"— Zapis prezentacji:

1 Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2016, poz.35)

2  nowelizacja przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków  pozostawia prawo 6 – latków do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie na wniosek rodzica - warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego albo posiadanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej  wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6 –letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków (5- latek zachowuje prawo)

3  wprowadza w ustawie przepisy przejściowe umożliwiające kontynuowanie przez dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo poszły do szkoły, nauki w klasach pierwszej i drugiej,  na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach, odpowiednio pierwszej i drugiej, mogą kontynuować dzieci: urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej, urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

4 5-latki 6-latki

5 (w tym 180 7 - latki

6 930 1466 1445 350

7

8

9 9,76 et.

10 Przedszkola publiczne – 2 360 miejsc Przedszkola niepubliczne – 1 000 miejsc

11 7-latki – 1110 (930 obecnie uczą się w kl. I jako 6-latki + 180, które były odroczone w r. szk. 2015/16) 6-latki – 1161 (obecnie uczęszczają do publ.i niepubl. p-li oraz oddziałów przedszkolnych w SP) 5-latki – 1042 (obecnie uczęszczają do publ.i niepubl. p-li) 4-latki – 1000 (obecnie 943 uczęszcza do publ.i niepubl. p-li) 3-latki – 921 urodzonych


Pobierz ppt "Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2016, poz.35)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google