Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INNOWACYJNY PROGRAM KSZTAŁCENIA W KLASIE SŁUŻB MUNDUROWYCH Autorzy: JUSTYNA RATAJCZAK, ELŻBIETA MORTKA, ANDRZEJ DĄBROWSKI ROK 2010/2011 ZESPÓŁ SZKÓŁ W.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INNOWACYJNY PROGRAM KSZTAŁCENIA W KLASIE SŁUŻB MUNDUROWYCH Autorzy: JUSTYNA RATAJCZAK, ELŻBIETA MORTKA, ANDRZEJ DĄBROWSKI ROK 2010/2011 ZESPÓŁ SZKÓŁ W."— Zapis prezentacji:

1 INNOWACYJNY PROGRAM KSZTAŁCENIA W KLASIE SŁUŻB MUNDUROWYCH Autorzy: JUSTYNA RATAJCZAK, ELŻBIETA MORTKA, ANDRZEJ DĄBROWSKI ROK 2010/2011 ZESPÓŁ SZKÓŁ W OPALENICY

2 INNOWACYJNY PROGRAM KSZTAŁCENIA W KLASIE SŁUŻB MUNDUROWYCH CEL: Głównym celem realizowanym w klasie służb mundurowych jest:  przygotowanie absolwentów do pracy w policji, wojsku, straży pożarnej oraz ratownictwie medycznym  przygotowanie uczniów do egzaminów na uczelnie resortowe (głównie ze sprawności fizycznej)  poznanie przez uczniów pracy policjanta, żołnierza zawodowego, strażaka oraz ratownika medycznego  wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia studiów na uczelniach wojskowych i cywilnych

3 SPECYFIKACJA KLASY SŁUŻB MUNDUROWYCH Programy szkolenia przewidują prowadzenia zajęć szkoleniowych przez trzy lata. Zgodnie z programem w każdym tygodniu nauki przypada od 1 do 2 godzin nauki pływania oraz udział w obozach szkoleniowych, które są jedną z podstawowych form szkolenia. Ilość działów szkolenia oraz ilość godzin z danego działu zawarte są w oddzielnym planie nauczania i będą realizowane w ramach dodatkowych zajęć nadobowiązkowych organizowanych na terenie szkoły i placówek podległych formacjom współpracującym ze szkołą w ramach realizacji innowacji.

4 Kształcenie w klasie służb mundurowych prowadzone będzie w czterech modułach: MODUŁ WOJSKOWY MODUŁ POLICYJNY MODUŁ POŻARNICZY MODUŁ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

5 MODUŁ WOJSKOWY Na moduł wojskowy składają się regularne zajęcia z uczniami wprowadzające w problematykę wojskową prowadzone przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Bloki tematyczne:  historia wojskowości  bezpieczeństwo kraju  musztra  regulaminy (ceremoniał wojskowy)  taktyka  strzelanie obronne  posługiwanie się różnymi rodzajami broni  obóz przetrwania

6 MODUŁ POLICYJNY Na moduł policyjny składają się regularne zajęcia z uczniami wprowadzające w problematykę policyjną prowadzone przez Komendę Policji w Poznaniu, Nowym Tomyślu oraz Opalenicy. Bloki tematyczne:  opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu taktyki zapobiegania przestępczości  zajęcia warsztatowe z kryminalistyki  podstawy prawa karnego i procesowego  podstawowe pojęcia i działania dotyczące kryminalistyki, zadań, uprawnień i obowiązków służb mundurowych  sztuka samoobrony

7 MODUŁ POŻARNICZY Na moduł strażacki składają się regularne zajęcia wprowadzające w problematykę policyjną prowadzone przez Powiatową Straż pożarną w Nowym Tomyślu oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Opalenicy. Bloki tematyczne:  uczestniczą w zajęciach zorganizowanych w szkole i w Straży Pożarnej  przyswajają wiedzę niezbędną podczas organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej  kształtują postawy porządku prawnego i praworządności podczas realizacji obowiązku strażaka  rozwijają zainteresowania podstawami pożarnictwa i pracą strażaka  przygotowują się do działalności zawodowej strażaka  rozwijają zainteresowania ratownictwem  kształtują gotowość niesienia pomocy zagrożonym i potrzebującym  budują poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów

8 MODUŁ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO  Na moduł składają się zajęcia wprowadzające w problematykę bezpieczeństwa publicznego prowadzone. Bloki tematyczne:  zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego  procesy bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej  kryminologia z elementami kryminalistyki  psychologia konfliktu i sztuka negocjacji  system bezpieczeństwa europejskiego


Pobierz ppt "INNOWACYJNY PROGRAM KSZTAŁCENIA W KLASIE SŁUŻB MUNDUROWYCH Autorzy: JUSTYNA RATAJCZAK, ELŻBIETA MORTKA, ANDRZEJ DĄBROWSKI ROK 2010/2011 ZESPÓŁ SZKÓŁ W."

Podobne prezentacje


Reklamy Google