Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na dobry początek wspólnej drogi…. Oferta edukacyjna 2016/2017 W trzyletnim cyklu kształcenia skupiamy się na merytorycznym przygotowaniu naszych uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na dobry początek wspólnej drogi…. Oferta edukacyjna 2016/2017 W trzyletnim cyklu kształcenia skupiamy się na merytorycznym przygotowaniu naszych uczniów."— Zapis prezentacji:

1 Na dobry początek wspólnej drogi…

2 Oferta edukacyjna 2016/2017 W trzyletnim cyklu kształcenia skupiamy się na merytorycznym przygotowaniu naszych uczniów do egzaminu maturalnego, a tym samym do kontynuacji edukacji na wybranych kierunkach uczelni wyższych. W naszej szkole już od klasy pierwszej wprowadzamy dodatkowe zajęcia rozwijające, co umożliwia naszym uczniom dokonanie świadomego wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym od klasy drugiej. Poza tym prowadzimy dodatkowe zajęcia specjalistyczne, które rozszerzają kompetencje naszych uczniów poza maturą i umożliwiają wybór specjalistycznych kierunków na studiach wyższych.

3 Oferta edukacyjna 2016/2017 Obowiązkowe zajęcia rozwijające i przygotowujące do matury - klasa II i III Bloki przedmiotowe  medyczny: zakres rozszerzony z biologii, chemii, j. obcego  humanistyczno – prawny: zakres rozszerzony z j. polskiego, historii, geografii, j. obcego  humanistyczno – ekonomiczny: zakres rozszerzony z j. polskiego, matematyki, geografii, j. obcego

4 Oferta edukacyjna 2016/2017 Dodatkowe, fakultatywne, do wyboru przez ucznia zajęcia rozwijające i przygotowujące do egzaminu maturalnego klasa I - III  język polski  języki obce  matematyka  biologia  chemia  historia  WOS  geografia  fizyka

5 Oferta edukacyjna 2016/2017 Dodatkowe zajęcia specjalistyczne nieobowiązkowe, do wyboru:  bezpieczeństwo pożarowe  bezpieczeństwo ruchu drogowego  seminarium dyplomacji

6 Oferta edukacyjna 2016/2017 Z nami doskonale przygotujesz się do matury Możesz:  zdobyć wszechstronną wiedzę pożarniczą  uzyskać wiedzę i umiejętności do zdania egzaminu z zakresu udzielania pierwszej pomocy  poznać tajniki dyplomacji  uzyskać wiadomości, które pomogą Ci zdać egzamin na prawo jazdy

7 Oferta edukacyjna 2016/2017 Przykładowe kierunki studiów możliwe do wyboru po realizacji określonego bloku przedmiotowego i egzaminie maturalnym z tych przedmiotów: medyczny: medycyna, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, weterynaria, technologia żywności i żywienia człowieka, inżynieria biomedyczna, biotechnologia, kosmetologia, zootechnika, dietetyka, ochrona środowiska, rolnictwo, studia pedagogiczne – biologia, chemia, wychowanie fizyczne

8 Oferta edukacyjna 2016/2017 Przykładowe kierunki studiów możliwe do wyboru po realizacji określonego bloku przedmiotowego i egzaminie maturalnym z tych przedmiotów: humanistyczno – prawny: prawo, administracja i zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, praca socjalna, kulturoznawstwo, archeologia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, etnologia, europeistyka, ochrona dóbr kultury, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, historia sztuki, filologie – angielska, germańska, polityka społeczna

9 Oferta edukacyjna 2016/2017 Przykładowe kierunki studiów możliwe do wyboru po realizacji określonego bloku przedmiotowego i egzaminie maturalnym z tych przedmiotów: humanistyczno – ekonomiczny: logistyka, matematyka, transport, automatyka i robotyka, ekonomia, finanse i bankowość, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria materiałowa, papiernictwo i poligrafia, towaroznawstwo, budownictwo, geodezja i kartografia, mechanika i budowa maszyn, architektura i urbanistyka, gospodarka przestrzenna, zarządzanie i inżynieria produkcji.

10 Oferta edukacyjna 2016/2017 Przykładowe kierunki studiów możliwe do wyboru po realizacji określonych zajęć specjalistycznych: bezpieczeństwo pożarowe: połączenie pożarniczych zajęć specjalistycznych z medycznym blokiem przedmiotowym zapewni również dobre przygotowanie do kontynuowania nauki m. in. na takich kierunkach jak: ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne, medycyna, biotechnologia, inżynieria sanitarna, ochrona środowiska i wielu kierunkach technicznych.

11 Oferta edukacyjna 2016/2017 Przykładowe kierunki studiów możliwe do wyboru po realizacji określonych zajęć specjalistycznych: bezpieczeństwo ruchu drogowego: nabyta przez uczniów wiedza i umiejętności ułatwią drogę do uzyskania prawa jazdy, nowych możliwości zawodowych (instruktor szkolenia kierowców, egzaminator sprawdzający kwalifikacje kierowców, inspektor ruchu drogowego, służby policyjne, żandarmeria wojskowa). Proponowane rozszerzenia przedmiotów w bloku humanistyczno – prawnym lub humanistyczno – ekonomicznym w połączeniu z tymi zajęciami specjalistycznymi zapewnią dobre przygotowanie do kontynuowania nauki m.in. na takich kierunkach jak: prawo i administracja, zarządzanie i marketing, ekonomia, geodezja, gospodarka przestrzenna, stosunki międzynarodowe oraz różnych kierunkach humanistycznych i społecznych.

12 Oferta edukacyjna 2016/2017 Nowa oferta edukacyjna, jaką wprowadzamy od roku szkolnego 2016/2017, jest niewątpliwie połączeniem nowości i tradycji. Typ kształcenia preferowanego przez naszą szkołę spełnia wymogi współczesnego rynku edukacyjno - zawodowego! Nasza oferta może otworzyć drogę na dowolne kierunki studiów i uczelnie. Może również pomóc w zdobyciu ciekawej pracy, uczy kreatywności, a tym samym wspiera każdego kto chce osiągnąć w życiu sukces.

13 Oferta edukacyjna 2016/2017 Turystyka i rekreacja  wycieczki szkolne (np. Berlin)  biwak integracyjny  spływ kajakowy  wyprawa w góry (Bieszczady)

14 Współpraca  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy  Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim  Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie  Szkoła Aspirantów Pożarnictwa w Poznaniu

15 Nasze sukcesy  9-te miejsce w Polsce w XLIV Olimpiadzie Biologicznej 2015 (Anna Mrotek)  uzyskaliśmy najlepsze w Powiecie Sępoleńskim wyniki egzaminów maturalnych 2015  posiadamy wyróżnienia w ogólnopolskich, okręgowych i wojewódzkich konkursach przedmiotowych, recytatorskich, fotograficznych i poezji śpiewanej  jesteśmy najlepszą szkołą w Powiecie Sępoleńskim w siatkówce dziewcząt i chłopców oraz w indywidualnych i sztafetowych biegach przełajowych

16 Nasze sukcesy Szkoła/przedmiot j. polskimatematykaj. angielskij. niemiecki LO Sępólno63,851,8180,2272,2 LO Więcbork61,348,877,660 Różnica punktów procentowych 2,593,012,6212,2 Wyniki egzaminu maturalnego 2015 z przedmiotów obowiązkowych w LO Sępólno i LO Więcbork

17 Nasz tradycja i teraźniejszość  Księga Wybitnych Absolwentów  Księga Zasłużonych dla Szkoły  Tadeusze – nagroda indywidualna w kategorii Niepokonany, Twórca, Organizator  Złoty Trampek - nagroda indywidualna w kategorii najlepszy sportowiec  Akademia sukcesu  Palma Pierwszeństwa

18 Nasz tradycja i teraźniejszość Konkursy przedmiotowe  Dzień Języków Obcych  Konkurs Krasomówczy  Wielkie dyktando  Kangur  Alchemik  Konkurs matematyczny WAT

19 Nasz tradycja i teraźniejszość Uroczystości szkolne  Połowinki  Studniówka  Absolutorium  Dzień Edukacji  Wydarzenia szkolne  Dni kultury…  Rozgrywki sportowe: Dwójki w siatę, Siata 2+4, Asfaltówka

20 Dlaczego warto się z nami uczyć?  jesteśmy szkołą z 70-letnią tradycją, za którą stoi już blisko 4 tys. absolwentów  kadra pedagogiczna to doświadczeni, życzliwi i doskonalący się pedagodzy  nasi uczniowie to laureaci wielu olimpiad i konkursów przedmiotowych

21 Dlaczego warto się z nami uczyć?  nasi sportowcy to zwycięzcy wielu zawodów  osiągamy wysokie wyniki egzaminu maturalnego  realizujemy innowacje pedagogiczne  wzbogacamy bazę szkoły  współpracujemy z doradcami zawodowymi  realizujemy lekcje z udziałem zaproszonych gości i zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów

22 Dlaczego warto się z nami uczyć?  wspieramy w rozwoju zainteresowań i zdolności  organizujemy wyjazdy na uczelnie i udział w wykładach oraz pokazach naukowych  zapewniamy bezpieczną naukę oraz indywidualizację nauczania  oferujemy naukę języków obcych z podziałem na grupy według poziomu zaawansowania

23 zobacz nas na www.losepolno.szkolnastrona.pol https://www.facebook.com/losepolno/

24


Pobierz ppt "Na dobry początek wspólnej drogi…. Oferta edukacyjna 2016/2017 W trzyletnim cyklu kształcenia skupiamy się na merytorycznym przygotowaniu naszych uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google