Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etapy procesu sterowania rozmytego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etapy procesu sterowania rozmytego"— Zapis prezentacji:

1 Etapy procesu sterowania rozmytego

2 Fuzyfikacja Dane wejściowe trafiają do bloku fuzyfikacji. W tym miejscu ulegają one rozmyciu, czyli zostaje określony stopień przynależności do poszczególnych zbiorów rozmytych. Przykład: Załóżmy, że mamy dwie zmienne wejściową: x1, i x2. Mają one funkcje przynależności A1, A2 i B1, B2.

3 Fuzyfikacja

4 Fuzyfikacja Sposób określania stopnia przynależności do tych zbiorów:

5 Fuzyfikacja Ogólnie działanie bloku fuzyfikacji:

6 Inferencja(wnioskowanie)
Blok inferencja oblicza na podstawie wejściowych stopni przynależności µAi(x1), µBj(x2) tzw. wynikową funkcję przynależności µwyn(y) wyjścia modelu. Funkcja ta ma często złożony kształt, a jej obliczanie odbywa się w drodze realizacji tzw. inferencji (wnioskowania), która może być matematycznie realizowana na wiele sposobów. Aby przeprowadzić obliczenia inferencyjne blok inferencja musi zawierać następujące, ściśle zdefiniowane elementy: bazę reguł, mechanizm inferencyjny, funkcje przynależności wyjścia y modelu.

7 Inferencja(wnioskowanie)
Ogólnie działanie bloku wnioskowanie:

8 Inferencja(wnioskowanie)
Baza reguł zawiera reguły logiczne określające zależności przyczynowo – skutkowe istniejące w systemie pomiędzy zbiorami rozmytymi wejść i wyjść. Przykładowo, baza reguł może mieć postać: R1: JEŚLI (x1 = A1) I (x2 = B1) TO (y = C1) R1: JEŚLI (x1 = A1) I (x2 = B2) TO (y = C2) R1: JEŚLI (x1 = A2) I (x2 = B1) TO (y = C2) R1: JEŚLI (x1 = A2) I (x2 = B2) TO (y = C3) gdzie zbiory rozmyte wyjścia (C1 – mały, C2 – średni, C3 – duży) zdefiniowane są na rysunku.

9 Inferencja(wnioskowanie)

10 Inferencja(wnioskowanie)
Mechanizm inferencyjny realizuje zadanie bloku inferencja, tzn. obliczenie wynikowej funkcji przynależności µwyn(y). Składa się on z następujących części: Części, która na podstawie stopni spełnia przesłanek poszczególnych reguł z uwzględnieniem wykorzystywanych nich operatorów (I albo LUB) oblicza stopień aktywizacji konkluzji reguł Części określającej wynikową postać funkcji przynależności wyjścia µwyn(y) na podstawie stopni aktywizacji konkluzji poszczególnych reguł

11 Defuzyfikacja(ostrzenie)
W bloku defuzyfikacja, na podstawie wynikowej funkcji przynależności wyjścia µwyn(y), obliczana jest ostra wartość wyjścia y będąca skutkiem podania ostrych wartości wejść x1, x2 na model. Operacja ta realizowana jest przez mechanizm defuzyfikacji, który podaje sposób przeprowadzenia obliczeń.

12 Defuzyfikacja(ostrzenie)
Ogólnie działanie bloku defuzyfikacja:

13 Defuzyfikacja(ostrzenie)
Wyróżnia się kilka najbardziej znanych metod defuzyfikacji: Metoda środka maksimum (Middle of Maxima) Metoda pierwszego maksimum (First of Maxima) Metoda ostatniego maksimum (Last of Maxima) Metoda środka ciężkości (Center of Gravity) Metoda wysokości (Height Method)


Pobierz ppt "Etapy procesu sterowania rozmytego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google